Matematika

Namiesto memorovania vzorcov vedú deti k hľadaniu logických súvislostí. Vznikla praktická príručka matematiky

Nová príručka globálneho vzdelávania prepája učivo matematiky so životmi ľudí na druhej strane sveta. Deťom tak ukazuje, že matematické úlohy nemusia byť nuda a dajú sa využiť v bežnom živote.

Ministerstvo školstva otvorilo diskusiu o skvalitnení matematického vzdelávania

Rezort školstva otvoril diskusiu, ktorá sa bude zameriavať na skvalitnenie matematického vzdelávania žiakov.

Zamestnávatelia a školy chcú skvalitniť matematické vzdelávanie

Podľa autorov Analýzy požiadaviek vysokých škôl na trhu práce pre absolventov stredných škôl z pohľadu matematickej gramotnosti je súčasný stav matematického vzdelávania na slovenských základných a stredných školách z hľadiska kvality nevyhovujúci.

Profesorka učí matematiku pomocou štrikovania

Sara Jensenová je profesorka matematiky, ktorá ju neučí za pomoci kalkulačiek a rôznych učebníc. Vybrala si na to netradičné pomôcky - vlnu a ihlice.

6 krokov, vďaka ktorým sa deti nebudú báť matematiky

Matematika je predmet, ktorý často nedáva žiakom zmysel a nevidia dôvod, prečo by sa mu vlastne mali venovať. Správnym prístupom môžeme ale docieliť, aby ho deti mali rady.

Na Slovensko prichádzajú učebnice matematiky, ktoré vytvoril študent pre študentov

Uľahčiť a spríjemniť štúdium matematiky svojim vrstovníkom sa pred pár rokmi rozhodol študent gymnázia v Hradci Králové Marek Liška. Napísal a vydal sériu jedinečných učebníc, ktoré si postupne získali nielen študentov stredných škôl, ale aj ich učiteľov.

Matematika a veda sú základom úspechu detí aj v iných predmetoch

Záujem malých detí o vedecké či technické predmety a matematiku prichádza prirodzene. Ak sa nám ich zvedavosť podarí podchytiť už v útlom veku, budú z toho, podľa vedcov, ťažiť aj v školskom veku.

Milan Hejný: Naučiť deti mať radosť z radosti iného človeka je dnes najväčšou úlohou školy

Známy český profesor matematiky a didaktik Milan Hejný hovorí, ako by sme mali zmeniť vyučovanie, aby sme deťom odovzdali nielen viac vedomostí, ale aj pozitívnych vzorov správania voči ľuďom okolo seba.