Ako podporovať nezávislosť detí? Skúste použiť spoločné riešenie problémov

Rodičia, ktorí rodinné mítingy vyskúšali, zistili, že je to jedna z najúčinnejších metód, ktorá naozaj funguje.
Rodičia, ktorí rodinné mítingy vyskúšali, zistili, že je to jedna z najúčinnejších metód, ktorá naozaj funguje. / Foto: Big Stock

Keď sú deti maličké, takmer o všetkom rozhoduje rodič. Ako však dieťa rastie, mali by ste ho viesť k tomu, aby aj ono mohlo aspoň o určitých veciach rozhodovať.

 

Postupne, s pribúdajúcimi rokmi, by ste mali deti viesť k nezávislosti. Je to totiž jedna z najdôležitejších rodičovských úloh. Ako to urobiť čo najlepšie? Thomas W. Phelan vo svoje knihe Magická výchova odporúča rodičom zaradiť medzi výchovné metódy rodinné mítingystretnutia rodiča s dieťaťom 1:1.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sú tieto stretnutia dobrým nápadom. Ako deti rastú, mali by mať väčší vplyv na otázky, ktoré sa ich týkajú. Navyše budú lepšie spolupracovať s vaším rozhodnutím alebo opatrením. A okrem toho deti potrebujú skúsenosť rodinného vyjednávania, aby sa mohli pripraviť na vlastné rodiny. S rodinnými mítingami alebo metódou 1:1 je dobré začať približne v prvej triede. Metódy môžete využívať tak často, ako uznáte za vhodné. Ideálne je ich využiť raz za týždeň. Pred mítingom vždy dbajte na to, aby ste boli dobre naladení a počas mítingu aktívne počúvajte.

 

Ako viesť rodinný míting?

Jeden rodič je vedúci mítingu a nesie zodpovednosť za udržanie poriadku, aby sa postupovalo podľa plánu a za to, že účastníci hovoria k veci. Staršie deti sa môžu občas tiež pokúsiť viesť míting. Každý dostane šancu povedať svoj názor a ostatní ho počúvajú.

Míting sa zvoláva vtedy, keď má niekto v rodine problém, ktorý je potrebné vyriešiť.

 

Potrebné je dodržať nasledujúce kroky:

1. Ten, kto potrebuje vyriešiť problém, prehovorí ako prvý.

2. Ostatní sa jeden po druhom podelia o svoje myšlienky a pocity k tomuto problému.

3. Potom členovia rodiny využijú voľný priestor pre návrhy a riešenia. Hovoriť môže každý, ale vždy hovorí iba jeden.

4. Všetci sa dohodnú na riešení, o ktoré sa pokúsia. Konečné riešenie môže byť kombináciou viacerých návrhov. Ak stále existujú rozpory, psoledné slovo má otec alebo mama.

5. Riešenie sa zapíše, vytlačí a umiestni napríklad na chladničku.

6. Ak navrhované riešenie nefunguje, problém sa ešte raz preberie na ďalšom stretnutí.

Rodičia, ktorí rodinné mítingy vyskúšali, vedia, že nikomu sa nechce chodiť na tieto stretnutia. Ale zároveň zistili, že je to jedna z najúčinnejších vecí, ktorá naozaj funguje.

 

Foto: Big Stock

 

Ako uskutočniť stretnutie 1:1?

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Nepáči sa vám, ako sa v poslednej dobe váš sedemročný syn správa ku svojim kamarátom. Prekáža vám, že si z nich robí srandu a presadzuje iba svoje názory, nenačúva žiadnym iným návrhom. Čo môžete urobiť? Dajte si schôdzku so svojím synom a pokojne mu povedzte, čo vám robí starosti. Asi takto: „ Mám obavy z toho, ako sa hráš so svojimi kamarátmi. Poďme si na chvíľu sadnúť a porozprávať sa.“ Potom môžete postupovať  takto:

1.Popíšte svoj problém. Buďte struční, nič nevyčítajte a nepoučujte.

2. Opýtajte sa syna na jeho názor na situáciu. Snažte sa aktívne počúvať.

3. Potom vymýšľajte rôzne riešenia. „Čo s tým môžeme urobiť? Ako ti môžem pomôcť ja?“ Počkajte, nech najprv príde s nejakým riešením dieťa. Ak mu nič nenapadá, vymyslite svoje vlastné riešenia.

4. Dohodnite sa na niečom, čo vyskúšate.

5. Vyskúšajte spoločné nápady, chváľte dieťa za spoluprácu.


Zdroj: Thomas W. Phelan: Magická výchova

Čítajte viac o téme: Problémové správanie
Zdieľať na facebooku