Diktáty pre piatakov

Súčasťou hodnotenia žiakov sú aj kontrolné diktáty, ktoré deti nemajú veľmi rady. Prinášame vám zopár tipov na diktáty, ktoré vašim deťom môžu pomôcť pri precvičovaní.
Súčasťou hodnotenia žiakov sú aj kontrolné diktáty, ktoré deti nemajú veľmi rady. Prinášame vám zopár tipov na diktáty, ktoré vašim deťom môžu pomôcť pri precvičovaní. / Foto: Bigstock

Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa využívajú konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.

 

Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha tromi formami:

  • kontrolnými diktátmi,
  • písomnými prácami,
  • kontrolnými slohovými prácami.

 

Kontrolný diktát sa píše po prebraní a zopakovaní sledovaného gramatického javu. Nácvičné diktáty sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.

Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí daného učiva a zopakovaní sledovaného gramatického javu. Môže ísť o súvislý text alebo o samostatné vety. Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Za chybu sa pokladajú aj nečitateľné tvary písma alebo nečitateľné slovo.

 

Hodnotenie a klasifikácia kontrolného diktátu:

0 – 1 chyba - výborný

2 – 3 chyby - chválitebný

4 – 7 chýb - dobrý

8 – 10 chýb - dostatočný

11 a viac – nedostatočný

 

Predpísaný počet kontrolných diktátov: 4

 

Stanovený počet slov: 50-60

 

Zameranie diktátov:

Opakovanie učiva 4. ročníka

Podstatné mená

Prídavné mená

Slovesá

 

Ak si chcete so svojím dieťaťom precvičovať diktáty aj doma, môžete mu nadiktovať niektorý z nasledujúcich diktátov.

 

Opakovanie učiva 4. ročníka

Máš rád bryndzové halušky? Jedlo z ryže je rizoto. Moja mamička ho varí obyčajne so zeleninou. Je to sýte jedlo.  Mám rád aj ovocie. Obsahuje vitamíny. V záhrade pestujeme ríbezle a višne. Robíme z nich sirup. Vydrží nám až do jari. V lete pijeme aj minerálku. Strýko prišiel z Bystrice a teta z Myjavy. Syn strýka  pekne pozdravil. Venoval mu knihu. Chytali spolu ryry. Na rybačke videli vodný vír.

 

***


Piataci  sa  vybrali  na celodenný  výlet. Zvládli výstup na neďaleký  hrad. Z hradu bol  pekný  výhľad  na  Vysoké Tatry, zelené lúky  a bystré  potoky.  Cestou  po  chodníku  uvideli  veveričku  a plaché srnky.  V tráve sa mihla zmija a vyplašila ich. Vo výške letel  výr skalný. Deti pozorovali jeho let.  Cez prázdniny sa chystáme na výlet do Bojníc i na Myjavu. Strýko pochádza z Bytče. Jeho synovec žije v Banskej Bystrici.

 

Podstatné mená

V povetrí cítiť jar. Posledné kryštáliky snehu sa menia na kvapôčky vody. Snežienky v prítmí kríkov skláňajú biele hlávky k zemi. Kvapôčky rosy miznú pod lúčmi slnka. Z jari sa tešia i vtáky.  Ľudia s úsmevom na tvári čerpajú zo slnka novú energiu. Aj husi zasipeli a zagágali. Mačka sa hrá s mačiatkami. Sliepky hľadajú v zemi chrobáky.  Lastovičky lietajú nízko nad hladinou vody. Chytajú hmyz.  Rodičia zasadili do záhrady zeleninu a zemiaky. V údolí sa pasú kravy a kozy.

 

***

 

V okolí Malej Fatry sú krásne lesy. Stromy  rastú do výšky. Jedle, duby a buky sú tam také vysoké, že sa ich dotýkajú oblaky. V zimnom období  horári mali plné ruky práce. Museli sa starať o zvieratá v lese, aby v zdraví prežili. Prikrmovali srnky, medvede, líšky a zajace. Nezabudli ani na vtáčiky v kroví a tŕní. Zamrzli rieky aj bystriny v údolí. Rybári mali starosti s kryhami. Potom sa oteplilo. Vtáčiky sa tešia z jari. Sýkorky sa rozleteli z konárov do blízkeho lesa.

 

Prídavné mená

V letných mesiacoch polia hýria zlatistým svitom. Stromy sa odievajú do pestrých farieb. Z lesa sa ozýva vtáčí spev. Unavení turisti oddychovali pred chatou. Vzduch po daždi býva svieži. Pri dverách nás privítal strýkov poľovnícky pes. O chvíľu sme už sedeli za vysokým dreveným stolom. Ústa sme si naplnili lekvárovými buchtami a chlebom s púpavovým medom.  Ranný dážď nemal dlhé trvanie. Pobrali sme sa úzkym chodníkom do susednej dediny. Stretli sme uzimených športovcov. Zahrial ich teplý čaj.

 

***


Hlavným mestom Slovenska je Bratislava. Krásnou dominantou mesta je hrad. Má vežičky so štyrmi červenými strieškami. V Bratislave vidíme aj iné historické pamiatky. Tie navštevujú nielen slovenskí, ale ja zahraniční turisti. Prechádzky krásnymi uličkami odporúčajú mnohí bratislavskí obyvatelia.  Zaujímavý pohľad je aj na Dunaj. Na jar je život v Bratislave najfarebnejší. Z farieb a vôní sa tešia malí i veľkí. Deti sú vždy najšťastnejší obyvatelia miest i dedín. Vedia sa tešiť aj z krásnych maličkostí.

 

Slovesá

Včera spolužiak  nakreslil  dievčatká, ako vijú venčeky z lúčnych kvetov. Ich hlavy zdobia kvety rôznej farby. Dážď farbí dúhu na nebi. Starý otec si brúsi kosy. V lete rád kosí.  Máme veľké nosy. Brat nosí vodu do záhrady. Roztrhli sa staré závesy. Sestra zavesí nové záclony. Videli, že v budove horí. Na Slovensku máme krásne hory. Unaví sa veľmi rýchlo. Od únavy padli do postele.

 

***

 

Veľa chvály škodí. Dobrý žiak sa sám nechváli. Aké farby má, takými farbí. Voda vytvára v zátokách nánosy piesku.  Kto nosí rád sukňu? Kto sa hlási na výstavu? Ozvali sa akési hlasy. Motorové píly uľahčujú prácu v lese. Otec píli suché konáre. Chlapec víri vodu. V tejto rieke sú víry. Kosec brúsi kosy a potom kosí. Kvapky rosy sa trblietali ako diamanty. V aute sa otcovi rosí okno.

 


Odporúčaná literatúra:
Eva PaedDr. Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ
Diktáty zo slovenčiny pre 5. a 6. ročník ZŠ
Renáta Somorová: Zbierka úloh zo slovenského jazyka
M. Caltíková, J. Tarábek: Prehľad gramatiky a pravopisu SJ
Terézia Lampartová: Diktáty a pravopisné cvičenia
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra, Diktáty
Zdieľať na facebooku