Čo spôsobuje nedisciplinovanosť detí?

  

Neprejde deň, aby sme sa takmer na každom kroku nestretávali s nedisciplinovanosťou malých či dospievajúcich detí. Mnohí to už berú ako nemenný fakt, ďalší neustále hľadajú príčiny.

Spoločenské a rodinné okolnosti sa za posledné obdobie radikálne zmenili. Svet je naozaj iný a tiež je potrebné si uvedomiť, že deti sú výbornými pozorovateľmi a z okolia nasávajú takmer všetko, čo sa im dostane do bezprostrednej blízkosti. Na základe mnohých sociologických, psychologických a pedagogických výskumov vedci prišli k záveru, že na dnešné deti pôsobí veľké množstvo faktorov. Tu sú niektoré z nich:

 

1. Spoločensko- kultúrny kontext

Dnešná spoločnosť je veľmi rýchla, dynamická, dravá, preferujúca mladých, krásnych, zdravých, výkonných. Reklamou nastolené vysoké nároky spôsobujú mladým ľuďom neistotu a strach. Často o tom nahlas nehovoria, ale už 12-13 ročné deti majú strach, či budú mať prácu a či dokážu neskôr kúpiť základné životne dôležité veci pre svoje rodiny. Agresia, vulgárnosť, roztopašnosť sú často len maskou, ktorá má prekryť spomínaný strach. Mnohí sa tiež kvôli tomuto strachu vrhajú do náručia drog, alkoholu a bujarej zábavy. Tvrdia: „Užime si, kým je čas. Čoskoro nás čaká iba práca a zase len práca!“

 

2. Rodina

Je to smutné, ale rodinné problémy narastajú. Rodičia musia veľa a dlho pracovať. Svoje deti milujú, ale často nemajú na ne čas. A deti kvôli tomuto nezáujmu cítia úzkosť. Túžia po porozumení, komunikácii, objatí, láske. Ak im toto chýba, cítia sa zmätené a tento nepokoj spôsobuje smútok, nedisciplinovanosť, utiekanie sa k rôznym sociálnym skupinám, predčasné sexuálne skúsenosti či pripútanosť k rôznym návykovým látkam. Dnes deti viac ako inokedy túžia po harmonickej rodine. A ak ju majú, vedia ju už oceniť a vážia si ju.

 

3. Vzory

Zlý príklad rodičov, dospelých, priateľov, ktorí majú často vážne problémy deti demotivuje. Ak sa k tomu pridá zlý či povrchný výber programov v televízii, upadajú do dezilúzie. Správy  a  reklamy propagujú pôžitkárstvo, konzumný a materialistický prístup. Ak sú deti denne takto presviedčané, začnú takémuto životu veriť. Naplnenie v ňom však často nenachádzajú. Viac ako inokedy sa potrebujú oprieť o skutočné hodnoty.

 

4. Medziľudská komunikácia

Deti dychtivo túžia po úprimnom rozhovore. Túžia po ňom v  rodinách, v škole, v priateľských skupinách. Nudí ich pretvárka a klamstvo. Dnešné deti majú veľký dar vycítiť falošné prejavy správania. Túžia počúvať a byť vypočutí. Prežívajú veľa vecí, nosia v sebe tisíce príhod, len ich nemajú komu povedať. Najviac túžia po silných a úprimných vzťahoch. Povrchný a sebecký životný štýl dospelých ich už unavuje, len nevedia, ako im to majú vysvetliť. Najviac frustrácií, úzkostí, depresií, komplexov a patologických prejavov správania spôsobuje práve egoistické, neusporiadané, negatívne  a nepriateľské prostredie, v ktorom deti často musia vyrastať. Ak je navyše komunikácia jednosmerná, autoritatívna či agresívna, hrozí nebezpečenstvo, že deti sa od rodičov úplne vzdialia, začnú si vytvárať svoj vlastný svet bez nich a tu sa taktiež ukrývajú pramene nedisciplinovanosti.

 

Prejavy rodičov nedisciplinovaných detí

Medzi nedisciplinovaným správaním detí a osobnou charakteristikou rodičov je často súvislosť. Ktoré prejavy správania rodičov spôsobujú nedisciplinované správanie detí?

 

Márnivé správanie

Takíto rodičia dávajú za príklad len seba  a neuznávajú nikoho iného.

 

Sťažujúce sa správanie

Deťom rozprávajú zážitky, pri ktorých sa na všetkých a všetko sústavne sťažujú. Neradi chvália, nevidia dobré veci okolo seba.

 

Sarkastické správanie

Radi sa vysmievajú z iných, negatívne ich hodnotia. Často podceňujú aj svoje vlastné deti.

 

Nespravodlivé správanie

Konajú podľa vlastných schém a pri rozhodnutiach nie sú nestranní.

 

Pomstychtivé správanie

Nie sú schopní zabudnúť a odpustiť. Musia sa odplatiť rovnakou silou.

 

Despotické správanie

Používajú násilie a agresivitu pri kontakte s ľuďmi i s vlastnými deťmi.

 

Chamtivé správanie

Všetko začína a končí pri peniazoch. Deťom venujú málo času a energie.

 

Povrchné správanie

V ústach majú veľké slová a sľuby, no takmer nič nesplnia.

 

Vzdialené správanie

Sú im ľahostajné rodinné problémy a sústreďujú sa len na seba a svoj život. Svet detí považujú za nudný, nezaujímavý a vzdialený.

Rodina potrebuje pravidlá

Dobré správanie nie je výsledkom náhody a neprichádza zo dňa na deň. Neprinesie ho jeden rozhovor, odmena alebo trest. Je to výsledok zámerných a systematických krokov. Dôležité sú napríklad určité rodinné pravidlá, vďaka ktorým môže vládnuť v rodine harmónia. Tieto normy sú zárukou, že rodina bude fungovať správne a vytvoria sa dobré vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Deti musia presne vedieť, čo sa od nich očakáva. Tieto normy musia byť postavené na zásadách, ktoré uznáva celá rodina a sú vytvorené po vzájomnej dohode. Mali by byť tiež jasné, zrozumiteľné, ľahko uplatniteľné. Podľa potreby je nutné ich prehodnocovať. Ak sa normy porušia, treba čo najrýchlejšie konať a uplatniť trest alebo pokarhanie. Dobré skutky je potrebné rozumne odmeňovať.

O odmenách si viac môžete prečítať aj v článku Odmeny deti motivujú i vychovávajú. Odmeny a tresty musia byť zaslúžené, primerané a užitočné pre ďalší vývoj charakteru. Ani trest, ani odmena by nemali byť stredobodom  disciplíny. Typ pokarhania závisí od veku či okolností a jeho skutočným cieľom je rozvinutie morálneho vedomia  dieťaťa.

Rady pre rodičov:

Čo teda robiť, aby sme deti presvedčili, že disciplinované správanie je prirodzené a v konečnom dôsledku je pre človeka radosťou?

 

1. Rodičovský príklad

Dobrý rodičovský príklad je tou najsilnejšou zbraňou na ceste k disciplíne detí. Keď dieťa rodičov obdivuje, rado napodobňuje ich kroky.

 

2. Citová podpora rodičov

Keď dieťa vie, že náruč rodičov ponúka záchranu v búrkach života, svetom sa mu kráča ľahšie. Citová podpora pomáha aj  v boji proti úzkosti a nedôvere.

 

3. Najprv počúvajte, potom hodnoťte

Nech sa čokoľvek stane, najprv pozorne vypočujte svoje dieťa a až potom stanovujte tresty alebo odmeny.

 

4. Pozitívne motivujte

Hľadajte na svojich deťoch pozitívne črty, schopnosti, talenty. Rozvíjajte, podporujte ich a tešte sa s nimi aj pri tom najmenšom úspechu. Aj takto vo svojich deťoch podporíte snahu dobre sa správať.

 

5. Vychovávajte láskou a trpezlivosťou

Je to dlhodobý, systematický a náročný proces, ale vždy lepší ako vzbudzovanie strachu a pocitov viny.

 

6. Vychovávajte v každej chvíli

Výchova nesmie byť odtrhnutá od bežných činností. Vychovávať sa dá vždy a všade, napríklad pri hre, učení, cestovaní, upratovaní...

 

7. Nájdite si na riešenie problémov čas

Ak sa vyskytnú nejaké problémy, nájdite si na ich riešenie vhodný čas. Vytvorte príjemné prostredie na rozhovor a snažte sa situáciu riešiť pokojne. I keď  je to niekedy naozaj ťažké! Vyjadrujte sa zrozumiteľným spôsobom a snažte sa dosiahnuť dohodu. Zložité situácie neriešte počas jedla a pred spaním.

Z uvedeného vyplýva, že disciplína je najčastejšie výsledkom dobrého plánovania výchovy s presnými pravidlami. Treba ju uplatňovať už od prvých dní života a mala by pretrvať po celý život, so špeciálnym dôrazom na obdobie detstva a adolescencie.

 

Zdroje:

Antonio Mazzi: Ako pokaziť dieťa desiatimi ťahmi

Steve Biddulph: Prečo sú šťastné deti šťastné

Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali

Raul Posse, Julian Melgosa: Umenie výchovy

Foto: Deviantart by Turulato, by Mondsplitter

 

Čítajte viac o téme: Disciplína detí, Problémové správanie
Zdieľať na facebooku