Ako vychovať zdravo sebavedomé dieťa?

Budovanie sebavedomia začína už v detstve. Sebavedomé dieťa si verí, má sa rado. Pozná svoje prednosti i nedostatky a vie s nimi pracovať.
Budovanie sebavedomia začína už v detstve. Sebavedomé dieťa si verí, má sa rado. Pozná svoje prednosti i nedostatky a vie s nimi pracovať. / Foto: Shutterstock

Zdravé sebavedomie vždy vychádza zo zdravého sebapoznania.

- Barbora Downes

Budovanie sebavedomia začína už v detstve. Sebavedomé dieťa si verí, má sa rado. Sebavedomie znamená aj vedomie seba samého, teda to, ako si človek sám seba uvedomuje. Ako si uvedomuje  svoje prednosti a nedostaky.Tiež tam patrí aj to, že do akej miery sme schopní cítiť to, čo prežívame, čo sa v nás odohráva. Je to aj poznanie toho, čo nás baví, čo by sme radi robili a čo nie. Sebavedomie teda znamená, že sami seba veľmi dobre poznáme.

Malé dieťa ešte nie je schopné sebahodnotenia, preto vychádza z toho, čo mu sprostredkuje jeho okolie – rodičia, starí rodičia, pedagógovia, kamaráti. Zdravé sebahodnotenie získané v detstve, má rozhodujúci vplyv na dosiahnutie neskoršej psychickej rovnováhy v dospelosti. Dnes sa väčšina psychológov domnieva, že sebahodnota dieťaťa je organizované usporiadanie jeho vlastného obrazu, ktorý si o sebe vytvára na základe toho, ako vníma vlastné schopnosti a obmedzenia. Ako však vychovať zdravo sebavedomé dieťa? Kde sa nachádza miera zdravého sebavedomia a kde je už prehnané sebavedomie skôr na škodu? Touto problematikou sa  v Českom rozhlase zaoberala psychologička Barbora Downes.

 

Úzkostlivé dieťa treba pochopiť

Niektorí rodičia zvyknú svojmu úzkostlivému dieťaťu hovoriť, aby sa nebálo, aby zmenilo svoje správanie, aby sa išlo hrať s deťmi, že nemôže byť také, aké je. Tieto slová deťom v rozvoji sebavedomia však nepomáhajú. Skôr naopak. Dieťa začne cítiť ešte väčší strach a začne ešte viac o sebe pochybovať. Rodičia by mali svoje deti milovať také, aké sú a  pochopiť ich. Keď rodič miluje svoje dieťa také, aké je, tým mu dáva základ pre to, aby sa aj ono malo rado.

 

Ako budovať zdravé sebavedomie u dieťaťa?

Sebavedomie dieťaťa sa buduje odmalička. Sprevádza ho niekoľko dôležitých faktorov.

 

Dieťa necháme prejaviť svoje kladné i záporné emócie

Nie je dobré nechať dieťa prejavovať len pozitívne emócie a tie zlé mu zakazovať. Je dobré, keď sa dieťa prejavuje v celej svojej podstate, teda aj s negatívnymi emóciami. Úlohou rodiča je dieťa upozorniť na to, aké emócie prežíva a prečo k tomu došlo. Je potrebné mu vysvetliť, čo ho napríklad rozčúlilo, prečo sa to stalo a tiež je potrebné prejaviť pochopenie. Vždy je potrebné najprv prejaviť pochopenie a až potom dávať rady. Dieťaťu treba vysvetliť, že prežívať hnev je v poriadku, len je potrebné sa vyhnúť niektorým extrémnym prejavom. Vďaka takýmto prístupom si dieťa vytvára mapu svojich pocitov a vytvára si aj lepšiu predstavu o sebe.V žiadnom prípade by rodič kvôli negatívnym emóciám nemal dieťa podceňovať alebo zhadzovať.

 

Chváľte dieťa správnym spôsobom

Mnohí rodičia sú presvedčení, že práve vďaka pochvale rýchlo vybudujú sebavedomie svojho dieťaťa. V súvislosti s týmto je však potrebné si uvedomiť, že pochvala musí byť adekvátna, primeraná a použitá v správnej chvíli. V opačnom prípade viac škodí, ako pomáha. Pochvala, ktorá je neadekvátna, nepomáha dieťaťu v sebapoznávaní, pretože je postavená na nejakej ilúzii a často buduje ešte aj závislosť na vonkajšom ocenení. Dieťa potrebuje pravdivé informácie o tom, čo mu ide, v čom je dobré a neskrývať pred ním vlastné neúspechy. Rodič pri chválení sa nemá sústreďovať na výsledok, teda napríklad na jednotku alebo päťku, ale chváliť za proces, za činnosť, ktorú dieťa muselo vykonať, aby sa dostalo k určitému cieľu. Čiže oceniť to, čo pre ten výsledok dieťa muselo urobiť a podobne. Keď rodič oceňuje a chváli cestu, ktorá vedie k výsledku, dieťa nie je závislé na známkach. Dieťa nesmie mať pocit, že jeho hodnota závisí od známok. Takto sa stáva veľmi nešťastným. V období, keď začne dostávať zlé známky, sa mu môže zrútiť celý svet. Ak rodičia nedovolia dieťa vystavovať neúspechom, znižujú jeho odolnosť. Tiež je dobré vysvetľovať deťom, že z chýb je potrebné sa učiť a nebrať ich ako niečo zlé.

 

Vyhnite sa akémukoľvek porovnávaniu detí

 

Nechajte deti, nech vám doma čo najviac pomáhajú

 

Nechajte dieťa, nech si občas vyberie z viacerých možností

Ak dovolíte dieťaťu o niektorých veciach rozhodovať, začína si uvedomovať, čo si samo praje a uvedomuje si, že má právo povedať svoj názor v rámci rodiny.

 

Nechajte dieťa riskovať

Dovoľte dieťaťu vstúpiť do situácií, ktoré nie sú extrémne nebezpečné, ale môže sa vďaka nim niečo naučiť.

 

Neposkytujte hneď rady, ale občas sa opýtajte dieťaťa, ako by sa dala situácia riešiť

 

Ako rodič spozná, že má dieťa problém so sebavedomím?

Prvé vážnejšie problémy so sebavedomím môžu rodičia spozorovať na prvom stupni základnej školy, keď sa deti v triede začnú porovnávať.  Jednoducho je to tak, že niektorým deťom ide učenie lepšie, iným horšie. Vždy to bolo, je aj bude. Vplýva na to množstvo faktorov. Psychologička Barbora Downes odporúča rodičom žiakov, ktorí dosahujú horšie výsledky v oblasti vzdelávania, aby ich učili pomáhať iným. Práve pocit z toho, že sme niekomu pomohli, nádherne dokáže formovať sebavedomie človeka. A okrem toho prináša aj pocit radosti. Niekedy stačí aj to, že dovolíte deťom pomáhať doma. Keď takto vidia, čo dokážu urobiť, mení sa ich pohľad na seba.

Dieťa s nízkym sebavedomím sa prejavuje aj tým, že často hovorí: „To neviem! To nezvládnem! Nikto ma nemá rád!“ Ak si tieto výroky rodičia nevšímajú, v puberte sa tieto deti môžu dostať až do depresie.

Čítajte viac o téme: Sebavedomie
Zdieľať na facebooku