Starí rodičia a vnúčatá: Ako si budovať ideálne vzťahy?

Vzťahy v rodinách sú rôzne. Niekedy ich narodenie vnúčat zlepší, inokedy naštrbí ešte viac.
Vzťahy v rodinách sú rôzne. Niekedy ich narodenie vnúčat zlepší, inokedy naštrbí ešte viac. / Foto: Shutterstock

„Ruky starých rodičov sú ako pokojné pohladenie obľúbenej prikrývky. Obklopujú nás a zahrievajú na duši i na srdci a pri tom nás chránia pred zimou a ostrými hranami sveta.“

- Hanoch McCarty

Vzťahy v rodinách sú dnes rôzne. Niekedy ich narodenie vnúčat zlepší, inokedy naštrbí ešte viac. Starí rodičia majú v tomto rodinnom kruhu rôzne postavenie i vplyv na výchovu detí. Dvaja významní českí psychológovia Zdeněk Matějček a Zdeněk Dytrych rozdeľujú starých rodičov do šiestich skupín.

 

1. Vládcovia rodín

Vládcovia rodín sú autoritatívni, očakávajú rešpekt v rodine a málo berú ohľad na priania členov rodiny.

 

2. Protektori

Ich životným snom a cieľom sa stala starostlivosť o vnúčatá. Radi rozhodujú o tom, s kým sa vnúčatá môžu a nemôžu hrať, čo majú študovať, čo majú a nemajú jesť a podobne.

 

3. Obetavci

Obetavci sú ochotní pre vnúčatá urobiť čokoľvek, ale za to všetko vyžadujú patričné uznanie.

 

4. Starí rodičia žijúci nový život

Do tejto skupiny starých rodičov patria tí, ktorým sa po príchode vnúčat na svet život takmer nezmenil. Sem patria tí, ktorí aktívne pracujú, majú veľa vlastných záujmov alebo podnikatelia.

 

5. Opustení starí rodičia

V piatej skupine nájdeme tých starých rodičov, o ktorých deti a vnúčatá nemajú záujem.

 

6. Nezaradení starí rodičia

Do tejto skupiny psychológovia zaraďujú tých starých rodičov, ktorí sa nedajú zaradiť ani do jednej z piatich skupín. Väčšinou sú to aj tí starí rodičia, ktorí vnímajú život a s ním spojené konflikty a krízy ako prirodzenú súčasť života a majú so svojimi deťmi a vnúčatami zdravý vzťah s dobre nastavenými hranicami.

 

Psychologička Irena Švábová v jednej z relácií v Českom rozhlase uviedla ďalšie znaky, ktorými sú charakteristickí súčasní starí rodičia a upozornila  tiež na najvhodnejšie prístupy, ktoré pomáhajú vytvárať harmonické vzťahy v rodine.

Irena Švábová upozorňuje hlavne na to, že starí rodičia by mali mať predovšetkým zdravý nadhľad na svoje deti a vnúčatá a rešpektovať ich vzájomné vzťahy a spôsob výchovy. „Ak túžite po ideálnom vzťahu so svojimi vnúčatami, majte vždy na pamäti tieto tri základné veci: nastavenie hraníc, poriadok a dôslednosť,“uvádza psychologička.

Vzťah medzi vnúčatami a starými rodičmi býva väčšinou  nielen láskavý, ale starí rodičia od vnúčat aj menej vyžadujú. Nemajú voči nim výchovné povinnosti, a tak je vzťah viac uvoľnený. A hlavne kvôli týmto skutočnostiam si vnúčatá starých rodičov väčšinou veľmi obľúbia. Svoj špecifický rozmer má tento vzťah aj preto, lebo starí rodičia často vnúčatá rozmaznávajú, a to hlavne vtedy, keď sa s nimi nestretávajú každý deň. Väčšinou platí, že ak majú deti dobrý vzťah s rodičmi, tak aj starí rodičia majú dobrý vzťah s vnúčatami.

 

Ako budovať ideálny vzťah medzi starými rodičmi a vnúčatami?

 

1. Nezasahujte rodičom do výchovy

Niekedy je to naozaj ťažké nezasahovať, pretože starí rodičia majú veľa životných skúseností, ale niekedy je naozaj lepšie počkať, kým najväčšia búrka prehrmí a nechať rodičov, nech si riešia veci sami. Ak je naozaj nutné v určitej situácii zasiahnuť, tak len vtedy, keď už nie je iná možnosť a nerobiť to veľmi často. A aj keď v dobrej viere svoju radu poviete, nehnevajte sa, ak ju rodičia pri výchove nepoužijú. Majú právo na vlastnú výchovu dieťaťa. Neznamená to hneď, že si vás nevážia alebo nemajú radi. Na vzťahu sa nič nemení, len nevyužili vašu radu. Nikdy sa o výchove nerozprávajte pred deťmi, dospelí by si mali problémy najprv rozdiskutovať medzi sebou bez prítomnosti detí. Rodičia by si však mali uvedomiť aj tú skutočnosť, že ak im starí rodičia vo veľkej miere pomáhajú pri výchove (chodia po deti zo školy, vodia ich na krúžky, učia sa s nimi a podobne) majú právo občas aj zasiahnuť do výchovy vnúčat. V takýchto prípadoch to netetreba brať v zlom, pretože starí rodičia sa priamo na výchove zúčastňujú.

 

2. Nemajte prehnané nároky na vnúčatá

Nestáva sa to často, ale občas sa vyskytne situácia, keď starí rodičia majú prehnané nároky na vnúčatá. Stáva sa to hlavne vtedy, keď sa im nepodarilo zrealizovať svoj vlastný sen a nepodarilo sa im to preniesť ani na vlastné deti, a tak sa o to snažia pri vnúčatách.

 

3. Ak s vnúčatami nechcete byť veľmi často, povedzte to

Niekedy nastáva aj opačná situácia, na ktorú sme väčšinou zvyknutí. Niekedy sú starí rodičia veľmi aktívni, majú bohatí vlastný život a nemajú na vnúčatá až toľko času. Oni majú právo na takýto život. Ak sa od vás vyžaduje, že sa máte vo zvýšenej miere starať o vnúčatá a vy na to nemáte chuť alebo čas, tak to jednoducho povedzte a dohodnite sa na reálnych podmienkach tak, aby boli spokojné obidve strany. Úprimná a otvorená komunikácia bola, je a vždy bude zárukou kvalitných vzťahov.

 

4. Starí rodičia nemajú morálnu povinnosť finančne podporovať svoje vnúčatá

Niekedy sa stáva, že starí rodičia sú finančne viac zabezpečení ako rodičia. V takomto prípade veľa mladých rodín automaticky očakáva, že starí rodičia finančne pomôžu. Ale to vôbec nie je ich povinnosť. Ak sa oni rozhodnú pomáhať, tak je to len ich vlastné rozhodnutie a nie povinnosť. Čiže nie je vhodné, že by sa kvôli tomu mal niekto urážať, ak starí rodičia finančne nepomáhajú. Najsmutnejšie je, keď sa vzťahy v rodine podmieňujú na základe finančnej pomoci. Existujú totiž rodičia, ktorí bránia stretávaniu sa vnúčat so starými rodičmi len preto, lebo im fiančne nepomáhajú.

 

5. Starí rodičia nesmú zabúdať na hranice vo vzťahu

I keď majú veľkú tendenciu vnúčatá rozmaznávať, vždy by mali vedieť nastoliť určité hranice a pravidlá vo vzťahu. Len tak sa dá predísť tomu, že keď vnúčatá vyrastú do pubertálenho veku, nebudú sa správať drzo a arogantne.

 

6. Starí rodičia by si mali uvedomiť, že je iná doba

Či si to uvedomujeme viac alebo menej, doba sa za posledných tridsať rokov radikálne zmenila, a to, čo sa v minulosti dodržiavalo striktne a prísne, dnes sa až za také dôležité nepovažuje. Túto skutočnosť by si mali uvedomovať aj starí rodičia, ak nechcú prichádzať do konfliktov s deťmi a vnúčatami. Dôležité je získať rešpekt a nadhľad nad určitými veciami. Práve vďaka rešpektu a nadhľadu sa podarilo zachrániť veľa rodinných vzťahov.

 

Ďalšie informácie o starých rodičoch si môžete prečítať v článkoch:

Keď nám starí rodičia nepomáhajú pri výchove

Význam starých rodičov v rodine

Čítajte viac o téme: Starí rodičia
Zdieľať na facebooku