Význam starých rodičov v rodine

  Foto: Shutterstock

V minulosti bolo bežným javom súžitie viacerých generácií v jednom dome. Toto spolužitie neprinášalo vždy len príjemné situácie, ale tí, ktorí takto žili, často spomínajú, že to malo viac výhod ako nevýhod. Dieťa nemuselo chodiť úplne maličké do škôlky, nemuselo mať vlastnú profesionálnu pestúnkou, mohlo pozorovať starých rodičov pri rôznych činnostiach či konfrontovať viacero vzorov. A ak boli starí rodičia dobrými kamarátmi detí a život s nimi ich bavil, vnúčatá takto prežívali rozprávkový život spojený s častým pobytom na vzduchu, v prírode a pri rozhovoroch, ktoré ich v mnohom  podnietili k uvažovaniu.

 

Dnes sú rodiny často rozptýlené po celom svete. I keď je niekedy veľmi náročné prekonávať dlhé vzdialenosti, mali by sme sa snažiť udržiavať kontakt aj so starými rodičmi. Výskumy totiž potvrdzujú, že ak existuje okolo nás čo najviac ľudí, s ktorými môžeme zdieľať naše pocity, tým je to pre nás lepšie. V opačnom prípade dochádza ku frustrácii a osamotenosti. Častým javom býva aj to, že sú ľudia často rozhádaní či pohnevaní. V tomto prípade je lepšie sa zbaviť pýchy a hrdosti a lepšie je si zatelefonovať a nájsť k sebe cestu. Veď predsa všetci máme svoje chyby a nikto nie je dokonalý. Pekné vzťahy sú pre naše deti dobrým odrazovým mostíkom do sveta dospelých. Sú pre ne nádejou v existenciu dobra. A dôležité je aj to, aby deti poznali svoje korene a  svoj rodokmeň, Nie všetci starí rodičia sú ako z rozprávky, majú aj oni svoje nálady, vrtochy, ktoré ostatní ťažko akceptujú, ale deti to vidia ináč. Deti chcú veriť, že práve ich starí rodičia sú tí najdokonalejší. A hlavne, veľmi po nich túžia.

 

Deti sa najviac učia pozorovaním. Rozprávať im, čo majú a nemajú robiť, či napomínať ich môžeme, koľko chceme. Dôležité je, ako sa v určitých situáciách správame. Keď naše deti vidia, že sa úctivo správame k našim rodičom, pravdepodobne to budú robiť aj ony. V opačnom prípade to asi ťažko môžeme očakávať. Je dobré, keď je so starými rodičmi vytvorená jasná dohoda s presnými pravidlami, podľa ktorých disponujú s časom pri vnúčatách. Dnešní starí rodičia sú veľmi moderní, majú veľa záujmov, a preto je potrebné zosúladiť všetky činnosti s ich voľným časom. Je dobré rozprávať sa s nimi o tom, čo kto očakáva a nájsť si taký spôsob komunikácie, ktorý bude vyhovovať všetkým. Poznatky, skúsenosti, zručnosti, názory, spomienky a citová blízkosť, ktoré odovzdajú vnúčatám, sú hodnoty  na nezaplatenie.

 

Niekedy by sme si želali, aby sme my i naše deti mohli tráviť viac času so starými rodičmi. V mnohých prípadoch nám to však neumožňuje veľká vzdialenosť. Ako ju prekonať a budovať dobré vzťahy aj na diaľku?

1. Požiadajte svojich rodičov, aby nahrali nejaké rozprávanie, ktoré by ste mohli deťom pustiť. Môže to byť udalosť z ich života, príbeh z detstva.

2. Rozmiestnite po byte obrázky starých rodičov.

3. Urobte fotoalbum, v ktorom zachytíte fotografie domu starých rodičov, okolia, domácich zvierat, pracovných činností, ich záujmov.

4. Starým rodičom posielajte obrázky, ktoré namaľujú ich vnúčatá. Nech oni potom obrázok odfotia, aby deti videli, na ktorom mieste v byte ho umiestnili.

5.  Okrem SMS správ je dobré písať maily, komunikovať cez SKYPE a podobne. Keď deti ešte nevedia rozprávať, dajte im prarodičov k telefónu, aby sa zoznamovali s ich hlasom.

Existuje veľa možností, pomocou ktorých sa dajú pestovať dobré vzťahy v rodine. Záleží len na nás, či ich rozvíjaniu budete pripisovať určitý význam a podľa toho si ich zaradíte do svojho systému hodnôt. Dobré vzájomné vzťahy a komunikácia obohatia deti aj starých rodičov.


Zdroj: Rob Parsons: Desať tipov pre rodinu
Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku