Ako sa líši mozog chlapcov a dievčat?

Medzi chlapcami a dievčatami existuje od narodenia rozdiel vo funkčnosti ich mozgu.
Medzi chlapcami a dievčatami existuje od narodenia rozdiel vo funkčnosti ich mozgu. / Foto: Bigstock

Mozog dieťaťa v maternici rastie veľmi rýchlo. V priebehu jedného alebo dvoch mesiacov sa vyvinie z niekoľkých buniek jedna z najzložitejších štruktúr v prírode. Do šiesteho mesiaca tehotenstva získa plod úžasné schopnosti, ktoré sú ovládané jeho mozgom. Vie rozoznať matkin hlas, reaguje na pohyby. Na ultrazvuku môžete vidieť, ako pohybuje ústočkami, akoby si dieťatko spievalo. Pri narodení je mozog sformovaný len čiastočne a predstavuje len tretinu svojej potenciálnej veľkosti. Potom trvá ešte dlho, kým sa jeho vývoj dokončí.

Už od samého začiatku vývinu mozgu sa vyskytujú nepatrné rozdiely medzi pohlaviami. Jedným z nich je ten, že mozog chlapcov sa vyvíja pomalšie ako u dievčat. Ďalším je to, že v mozgu chlapcov je medzi ľavou a pravou hemisférou menej spojov. Tak, ako uvádza vo svojej knihe Výchova kluků - Steve Biddulph, mnoho výskumov potvrdilo, že chlapci riešia  určité úlohy, napríklad pravopis, hádanky, gramatické cvičenia pomocou jednej polovice mozgu, zatiaľ čo dievčatá práve na tieto úlohy používajú obidve hemisféry. Zreteľne to vidieť aj na zobrazení mozgu magnetickou rezonanciou. V dievčenskom mozgu vidno svetielka všade, ale u chlapcov iba v jednej polovici mozgu.

 

Prečo vzniká tento rozdiel?

Ľava polovica mozgovej kôry rastie pri všetkých deťoch pomalšie ako pravá, no a u chlapcov však ešte pomalšie.  Tento rast brzdí testosterón v krviEstrogén, hormón prevažujúci v krvi dievčat, naopak podporuje  rýchlejší rast mozgových buniek. Ako pravá polovica rastie, pokúša sa vytvárať spoje s ľavou polovicou mozgu. U chlapcov však ľavá polovica ešte nie je pripravená spoje prijať, preto mozgové bunky, ktoré vyrástli vpravo, nemôžu násjť miesto, na ktoré by sa napojili. Vracajú sa teda naspäť vpravo, odkiaľ prišli a napoja sa tam. V dôsledku tohto je pravá polovica mozgu u chlapcov bohatšia na vnútorné spoje. Tu vedci nachádzajú vysvetlenie, prečo sú chlapci  úspešnejší v matematike, že radi rozoberajú rôzne prístroje, majú radi fyziku a podobne.

Informácie o tom, ako sa líši mozog chlapcov a dievčat nám pomáhajú vysvetliť niektoré problémy, ktoré chlapci majú.

 

Medzi tieto problémy patrí väčšinou:

  • čítanie,
  • vyjadrovanie pocitov,
  • komunikačné prblémy,
  • problémy s pravopisom,
  • problémy s učením cudzích jazykov,
  • pokojné riešenie problémov premýšľaním nad sebou samým (chlapci radšej niekoho hneď udrú).

 

Zároveň si však musíme uvedomiť, že tieto rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sú väčšinou nepatrné, neplatí to na sto percent a pre každého jednotlivca, nemusíme to chápať len tak, že je to len obmedzenie, možno je to niekedy aj výhoda.

 

Ako podnecovať rozvoj chlapčenského mozgu?

Ľudský mozog je úžasný a počas celého života sa dokáže meniť a rozvíjať. Rodičia môžu svojho syna naučiť, že bitkám sa dá vyhýbať, môžu ho učiť rozpoznávať pocity ľudí podľa ich výzoru v tvári, môžu ho učiť, ako sa zapojiť do hry alebo do rozhovoru, sledovať signály vlastného tela. Napríklad ho môžu učiť, ako rozpoznať, že sa začína hnevať a ako sa tejto situácii vyhnúť. Ak rodičia toto dieťa učia, mozog si postupne vytvára spoje z jednej do druhej hemisféry.

 

Ako naučiť chlapca rozprávať?

Doktorka Harastyová zistila, že oblasti mozgu zodpovedné za reč  sú u dievčat   o 20-30 percent väčšie než u mužov. Nikto však zatiaľ nevie, či sú väčšia už pri narodení alebo sa zväčšujú preto, lebo ich dievčatá viac používajú. Nech je už príčina akákoľvek, vieme, že mozog veľmi intenzívne reaguje na informácie a ich precvičovanie, ak sú sprostredkované v správnom vývinovom období. A čo sa týka reči, tak je to obdobie od narodenia do osem rokov. Synovi môžete  pomôcť naučiť sa lepšie komunikovať tým, že s nácvikom začnete už v útlom detstve.

 

1. Ako chlapca motivovať k rozprávaniu?

Deti sa učia rozprávať postupne. V prvom roku života začínajú vyslovvať prvé hlásky a gestikulovať. Takto dávajú najavo, že sú pripravené učiť sa verbálne komunikovať.

  • Najmenšie dieťa, ktoré bľaboce, opakujte slová, ktoré má pravdepodobne na mysli. Hovorí napríklad TO UTO a ukazuje na autíčko. Vy povedzte AUTO. Čoskoro slovo AUTO povie aj dieťa.
  • Batoľatá už hovoria jednotlivé slová. Pridávajte k týmto podstatným menám slovesá. Napríklad dieťa povie AUTO. Vy k tomu slovu ešte doplňte sloveso IDE. Teda poviete: „AUTO IDE.“ Dieťa sa takto učí spájať slová do vety.

 

2. Pri každej príležitosti vysvetľujte, na čo veci slúžia

Keď napríklad spolu s dieťaťom niekde idete alebo vykonávate nejaké domáce práce, vždy sa spolu rozprávajte, vysvetľujte, na čo sa ktorá vec používa, odpovedajte na otázky, rozprávajte príbehy. Mozog sa zdokonaľuje predovšetkým komunikáciou. Takýto druh komunikácie je často pre mozog dieťaťa prospešnejší ako  neskôr dlhé roky vzdelávania na rôznych typoch škôl.

 

3. Od útleho veku deťom čítajte a zvlášť chlapcom

Už od najútlejšieho veku je ideálne deťom čítať. Stačia najprv krátke texty, riekanky, používajte slová, ktoré sa opakujú, prezerajte si obrázky. Vo vašom náručí sa dieťa učí knižky milovať a veľmi sa teší z vášho hlasu. Pracujte s hlasom. Rozprávajte rozprávky rôznymi typmi hlasov – vysoko, nízko, hrubo, tenko.  Niektoré rozprávky môžete dieťaťu hrať s plyšovými hračkami ako bábkové divadlo. Napodobňujte zvuky strojov a zvieratiek. Takto dávate svojmu dieťatku a hlavne chlapcovi výborné základy do školy. Chlapci, ktorým sa veľa čítalo, väčšinou nemajú problémy s čítaním ani výslovnosťou.

 

Nástup do školy

Vo veku šesť rokov, keď sa začína školská dochádzka, sú chlapci vo vývoji 6-12 mesiacov pozadu za dievčatami. Týka sa to hlavne jemnej motoriky. Neplatí to, samozrejme, na sto percent.  Kvôli tomuto mnohí chlapci – prváci si myslia, že sú neschopní. Problémy však majú len preto, že ich mozog na niektoré úlohy nie je pripravený. O pár mesiacov by už bol a chlapci by nepociťovali rozdiely medzi nimi a dievčatami. Tento fakt ich však odrádza od učenia. Chlapec vidí, že nie je taký zručný ako dievčatá, že v kreselní ani v písaní sa im nevyrovná a pomyslí si: „ Škola nie je nič pre mňa!“ Jeho záujem o učenie sa rýchlo vytráca. Ešte viac to podporí aj zistenie, že nablízku nie je žiadny učiteľ – muž. Chlapec sa ešte viac utvrdí v tom, že vlastne škola je len pre ženy a dievčatá. Z tohto všetkého logicky vyplýva, že chlapci by mali nastupovať do škôl o rok neskôr.

V dejinách ľudstva, ale aj v súčasnosti máme veľa veľkých osobností mužského pohlavia. Muži väčšinou stavajú lietadlá, rakety, navrhujú autá, stavajú obrovské budovy, sú vedcami, ktorí zachraňujú svet.  Keď sa svet naučí správne pristupovať k chlapcom a chlapom, tí urobia preň ešte viac pozitívnych vecí. Začať sa však musí správnymi prístupmi v rodine a v školách.

 


Zdroj: Steve Biddulph: Výchova kluků
Čítajte viac o téme: Mozog
Zdieľať na facebooku