Mozog

Ako precvičovať mozog tak, aby sa u dieťaťa rozvíjala sociálna a emocionálna inteligencia?

Ako precvičovať detský mozog tak, aby sa u neho rozvíjala sociálna a emocionálna inteligencia?

Ako sa líši mozog chlapcov a dievčat?

Už od samého začiatku vývinu mozgu sa vyskytujú nepatrné rozdiely medzi pohlaviami. V čom sme od narodenia odlišní?

17 tipov, ako rozvíjať pamäť a logické myslenie v predškolskom veku

Detská pamäť v predškolskom veku má schopnosť zapamätať si veľké množstvo informácií. Preto je veľmi dôležité už aj v tejto fáze života ju rozvíjať.