Aká je Generácia X?

Generácia X nastúpila po Generácii „baby boomers“ a jej život ovplyvnilo najmä politické dianie vo svete.
Generácia X nastúpila po Generácii „baby boomers“ a jej život ovplyvnilo najmä politické dianie vo svete. / Foto: Shutterstock

Už niekoľko rokov sociológovia rozdeľujú ľudí na jednotlivé generácie. Generácia alebo pokolenie je súhrnné označenie pre  skupinu ľudí narodených v pomerne rovnakom časovom období, približne 30 rokov alebo ľudí s rovnakými záujmami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne rovnakom časovom období. Generáciu X väčšinou tvoria rodičia Generácií Y a Z. Sú to väčšinou päťdesiatnici, ktorí tvoria veľmi aktívnu súčasť spoločnosti. Akí vlastne sú a v akých podmienkach vyrastali? Možno práve nasledujúca charakteristika vám lepšie pomôže pochopiť vlastných rodičov.

Základné delenie generácií:

povojnová generácia, tzv. „baby boomers“, bola narodená v rokoch (1946 – 1965),

Generácia X , narodená v rokoch (1966-1976),

Generácia Y , narodená v rokoch (1977-1994),

Generácia Z,  narodená v rokoch (1995-2012).

 

Generácia X nastúpila po Generácii „baby boomers“ a bola ovplyvňovaná najmä politickým dianím. Udalosti ako Vietnamská vojna, pád Berlínskeho múru, koniec studenej vojny, éra vlády Thatcherovej, ovplyvnili formovanie vtedajšej kultúry Generácie X. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou, Generácia X je otvorená rôznorodosti a naučila sa prijímať odlišnosti v náboženskom vyznaní, sexuálnej orientácii, v rase a etnickom pôvode.

 

Ako sa Generácia X prejavuje v práci?

Príslušníci generácie X vyrastali v ťažkom ekonomickom období, v ktorom ich rodičia zasvätili svoj život hlavne práci. V tých časoch rodičia na svoje deti nemali čas, pretože práca bola pre nich prvoradá a nakoniec sa aj tak dočkali veľkého prepúšťania. Takýto spôsob života ako viedla generácia „baby boomers“, Generácia X nechce žiť. Z toho dôvodu sa ľudia tejto generácie nechcú viazať iba na jedného zamestnávateľa, ale chcú  vždy prácu, ktorá ich napĺňa. Generácia X je generácia plná ambícií a dokáže sa rýchlo prispôsobiť. K typickým vlastnostiam predstaviteľov tejto generácie patrí samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť. Táto generácia dospievala vtedy, keď sa mnohé rodiny rozpadali a začali sa rozvádzať. Patrili k deťom, ktoré boli často kvôli budovaniu socializmu a mnohým pracovným povinnostiam či schôdzam zanedbávané, a tak si zvykli všetky svoje záležitosti a problémy riešiť sami. A pretože je táto generácia zvyknutá na samostatnosť, tak očakáva rovnaký prístup aj od svojich zamestnávateľov. Rodičia detí tejto generácie im nevenovali dostatočnú pozornosť a neprejavovali patričný záujem. A práve tieto chyby chcú napraviť. Svoju prácu vykonávajú ako najlepšie vedia, ale musí byť zladená s ich súkromným životom. Zamestnanci z tejto generácie nie sú ochotní pracovať na úkor svojej rodiny. V práci potrebujú cítiť, že majú zodpovednosť za svoje pracovné úlohy. Nemajú radi, ak ich niekto neustále kontroluje. Predstavitelia spomínanej generácie majú obrovskú výhodu v tom, že patria ku generácii, ktorá sa ako prvá stretla s počítačmi a súčasnou technológiou, preto tejto vekovej kategórií nerobí problém prispôsobiť sa novinkám technologického priemyslu. Bez väčších problémov zvládajú všetky nové technologické zariadenia, ktoré zamestnanci pri práci potrebujú. Ak by si chceli manažéri udržať pracovníkov z tejto generácie, nesmú zabúdať na to, že im musia poskytnúť priestor na samostatnú prácu. V práci si generácia X nechá poradiť od skúsenejších zamestnancov, ale za svoju prácu chce byť zodpovedná sama. Zadané úlohy, ktoré títo ľudia dostanú, robia najlepšie ako vedia. Mali by sme však myslieť vždy  na to, že práca musí byť v súlade s ich súkromným životom. Inak by sme mohli očakávať, že ich pracovný výkon nebude efektívny alebo sa rozhodnú pracovnú pozíciu opustiť. Ak sa v práci stretnete s manažérmi z generácie X, môžete očakávať veselých ľudí, ktorí pri práci radi používajú zábavné metódy a formy riadenia. Sú to zamestnanci, ktorí majú už niekoľkoročné skúsenosti a prax.

 

Osobnosti tejto generácie:

Charlie Sheen, Ben Stiller, Sarah Jessica Parker, Adam Sandler, David Cameron, Gordon Ramsay, Jennifer Lopez, Jay Z, Gwen Stefani, Matt Damon, Miranda Hart, Liam Gallagher, Robbie Williams, Victoria Beckham.

 

Ako komunikovať s generáciou X

Ak chcete s príslušníkmi tejto generácie úspešne komunikovať, hovorte krátko a stručne, aby ste udržali ich pozornosť a povzbudzujte ich, aby aj oni reagovali na vaše pripomienky a otázky. Často si s nimi vymieňajte najnovšie informácie. Snažte sa komunikovať neformálne a vyjadrujte rešpekt voči ich názorom. Ako prostriedok komunikácie môžete používať aj elektoronickú poštu.Ešte radšej však telefonujú.

 

Ďalšie charakteristické znaky Generácie X

 • pred nákupom dlhé týždne hľadajú informácie o výrobku,
 • majú radi vernostné karty,
 • je to posledná generácia, ktorá si dávala vyvolávať fotky,
 • väčšinou majú vlastné bývanie a sú finančne zabezpečení,
 • nevadí im skoré ranné vstávanie,
 • nevadí im pracovať nadčas, ale musí to mať pre nich zmysel,
 • držia sa hesla, že najprv práca, potom zábava,
 • radšej volajú, ako píšu,
 • mnohí využívajú Facebook,
 • využívali ICQ a korešpondenčné lístky,
 • hrali sa s CÉČKAMI, MONČIČÁKMI a autodráhami,
 • najradšej cestujú s cestovnou kanceláriou, ale ešte stále túžia aj po napínavom dobrodružstve,
 • chodili na diskotéky, pozerali večerníček, nacvičovali spartakiádu a čítali Mladý svět.

 


ZDROJE:
Dale Carnegie: Život je krátky. Žite tak, aby bol úžasný
REHÁKOVÁ, H. 2006. Nová generácia hodila naše tradičné hodnoty cez palubu. In Manažér. 2006, roč. 11, č. 42, s. 2-7.
valueoptions.comjenx67.comgenerace.forbes.cz
Zdieľať na facebooku