Aká je generácia Y?

Generácia Y často nazývaná aj Millennials, Generácia Why, Net-gen alebo iGeneration.
Generácia Y často nazývaná aj Millennials, Generácia Why, Net-gen alebo iGeneration. / Foto: Shutterstock

Generácia alebo pokolenie je súhrnné označenie pre ľudí narodených v pomerne rovnakom časovom období, približne 30 rokov alebo ľudí s rovnakými záujmami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne rovnakom časovom období. Je to aj označenie príslušného časového úseku ako takého. Existuje napríklad pokolenie ľudí spojených vekom, hodnotami a pod. Napríklad spolupodieľanie sa na hodnotách je dané tým, že príslušníci jednej generácie vstúpili do života v rovnakom historickom období, ich záujmycielepotreby boli ovplyvnené zhruba rovnakým sociokultúrnym prostredím. (Wikipedia)

Skôr než preskúmame, v akých podmienkach vyrastá a dospieva generácia Y, poďme sa pozrieť na základné delenie generácií.

povojnová generácia, tzv. „baby boomers“, bola narodená v rokoch (1946 – 1965),

Generácia X , narodená v rokoch (1966-1976),

Generácia Y , narodená v rokoch (1977-1994),

Generácia Z,  narodená v rokoch (1995-2012).

Pri jednotlivých rokoch neexistuje stopercentná zhoda, sú experti, ktorí Generáciu Y posúvajú až do rokov 1983 – 1996, iní zase do rokov 1979 - 1991. Český sociológ Stanislav Biler uvádza , že deti generácie Y boli narodené približne v rokoch 1980-1997 až 2000. Niektorí experti datujú Generáciu Z od roku 2000 až po súčasnosť, iní tvrdia, že zahŕňa len ľudí narodených v rokoch 1994 až 2004 a deti narodené neskôr už patria do najmladšej Generácie alfa. Myslím si však, že roky nie sú až také dôležité. Dôležitejšie je to, čím sú jednotlivé generácie charakteristické.

 

Čo je typické pre Generáciu Y?

Vo veľkej miere využíva moderné technológie

Často nazývaná aj Millennials, Generácia Why, Net-gen alebo iGeneration. Generácia Y vyrastala už spolu s digitálnymi technológiami a v čase rozvoja sociálnych médií. Títo ľudia  dokážu byť 24 hodín, 7 dní v týždni online. „To, čo najviac ovplyvnilo túto generáciu je technologický pokrok. Technológie majú v génoch a s príchodom iPhone-u, notebookov a tabletov je Generácia Y úplne stotožnená,“ zdôraznil v relácii Českého rozhlasu sociológ a člen Sociologického ústavu Akadémie vied v Českej republike Martin Buchtík , ktorý zároveň pôsobí ako hlavný sociológ za Českú republiku v mediálnom projekte GenerationWhat, ktorého súčasťou je aj anketa týkajúca sa Generácie Y. Ďalej spomínaný sociológ poznamenal: „ Keď  jeden z mojich študentov písal prácu na tému používania mobilov a chcel urobiť experiment s tými, ktorí ich používajú, narazil na to, že sú dnešní mladí ľudia ochotní vzdať sa čohokoľvek, ale deň bez svojho telefónu si vôbec nedokážu predstaviť. Spomínaný experiment sa nepodarilo urobiť, ale aspoň vieme, ako sú mobilné telefóny pre mladých ľudí dôležité.“

 

Generácia Y má dobré vzťahy s rodičmi

Táto generácia má podstatne užšie väzby k svojim rodičom ako všetky ostatné pred ňou. Mnoho miléniových detí videlo svojich rodičov vystresovaných pracovať vo veľkých firmách vo dne v noci, čo núti túto generáciu uvažovať nad potrebou rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Svojich rodičov si vážia za prácu, ktorú pre svet vykonali, ale nechcú žiť podobným spôsobom. Svoj život nechcú obetovať len práci, veľmi si vážia rodinu a partnerské vzťahy.

 

Mnohí považujú generáciu Y za rozmaznanú a lenivú

Za rozmaznanosť generácie Y vraj môže optimistická výchova rodičov, ktorých životný štandard bol veľmi vysoký a aj ich samotných často prekvapil. Mnohí však zabúdajú na to, že žili v období ekonomického rozkvetu. A tak generácia Y, ktorá vyrastala v 90. rokoch, si začala myslieť, že môže mať všetko, čo len chce. V dnešnej dobe už však neplatí, že kto si prácu hľadá, tak si ju aj nájde. Hospodárske krízy urobili v tomto smere zmenu. A toto rodičia detí Generácie Y často nechápu. Čiže niekomu sa Generácia Y môže javiť ako lenivá, ale v niektorých regiónoch je s prácou naozaj problém. Niektorí mladí ľudia sa môžu javiť ako leniví a rozmaznaní, ale na druhej strane nikdy toľko študentov nemalo brigády popri štúdiu ako v dnešnej dobe.

 

Generácia Y má dobré vzdelanie

Žiadnej inej generácii sa neponúkalo toľko možností dobrého vzdelania, zahraničných pobytov a cestovania po svete. Preto nie je nič prekvapujúce, že Generácia Y je sebaistá, ctižiadostivá, ovládajúca cudzie jazyky a orientovaná na výkon. Od svojho zamestnávateľa má vysoké očakávania. Títo ľudia túžia po  zmysluplných projektoch. Keď je to nutné, nerozlišujú pracovnú dobu a voľný čas. Generácia Y pracuje rada v tíme, vyžaduje ale vedúceho tímu. Sú pragmatickí a schopní multitaskingu, ale menej sa zaujímajú o politiku a životné prostredie ako ktorákoľvek generácia pred nimi. Generácia Y nemá problém pracovať nadčas, pokiaľ je za to patrične ohodnotená.

 

A ako môžu zamestnávatelia motivovať generáciu Y?

1. Poskytnite im jasnú predstavu smerovania, a to  aj napriek tomu, že táto generácia pôsobí sebaisto. V mnohých prípadoch potrebuje nad sebou fungujúci manažment.

 

2. Zabezpečte im mentorov, pretože sú ochotní prijímať skúsenosti od starších  a radi sa učia hravou formou.

 

3. Vytvorte im priestor, aby mohli skúšať nové veci a umožnite im využívať najnovšie technológie. Motivujte ich pre  projekty, vďaka ktorým sa môžu niečo naučiť. Generácia Y má rada výzvy!


„Mladí ľudia sa dokážu detailne zaoberať témami, ktoré ich zaujímajú a dokážu dlho o nich diskutovať. Avšak témy ako politika a hlavné záležitosti v mainstreamových médiách, to ich už nezaujíma do takej miery, ako to zaujímalo predchádzajúcu generáciu,“ zistil sociológ Martin Buchtík. Ďalej zdôrazňuje: „Generácia Y už pracuje s informáciami ináč ako generácia pred nimi. Pracuje s nimi  počas celého dňa a nečaká na určitú hodinu, aby si pozrela správy v televízii. Čerpa z viacerých zdrojov, neviaže sa len na jedno rádio, televíziu alebo webovú stránku.“ Martin Buchtík však ešte vidí rezervy v ich spôsobe spracovania informácií a v rozvoji kritického myslenia.

 

Hľadá rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom

Pre túto generáciu je typické, že pri hľadaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom sa tieto dve veci snaží jednoducho skĺbiť, resp. spojiť. Tak sa stáva, že predstavitelia tejto generácie priateľov nemajú tak, ako mali generácie pred nimi, z prostredia mimopracovného, ale práve naopak, majú tendenciu budovať si svoju sociálnu sieť priamo na pracovisku. Kolegovia spolu prežívajú víkendy, majú často spoločné voľnočasové aktivity, chodia spolu na dovolenky. Tým, že spolu prežívajú veľa času aj na pracovisku, nepotrebujú vkladať toľko energie do budovania a udržiavania kontaktov v inom čase. „V minulosti sa mladí ľudia kamarátili väčšinou na základe toho, kde kto býval, do ktorej školy chodil, kde pracoval a pododne. Špecifikom súčasných priateľstiev je aj to, že vznikajú na základe podobných záujmov,“ v relácii pre Český rozhlas povedal Martin Buchtík.

 

Uprednostňuje zážitky pred tovarom

Spotrebiteľské správanie Generácie Y sa začína odrážať už aj na svetových burzách. Upozornilo na to rádio, ktoré je súčasťou nemeckého verejnoprávneho rozhlasu. Zistilo sa, že generácia Y oveľa radšej investuje do cestovania a zážitkov,  ako do kúpy nového auta alebo hypotéky na dom. Mladí ľudia radšej žijú v prenajatých bytoch. Odôvodňujú to aj tým, že prácu a  ubytovanie menia približne každé tri roky. Prečo vlastne dnešnú mladú generáciu tak veľmi priťahujú zážitky? Podľa  rádia Deutschlandradio Wissen je to preto, lebo na samotnú akciu sa človek dlho teší, potom si zážitok užije a prostredníctvom sociálnych sietí zdieľa svoje zážitky s ďalšími ľuďmi. „Digitálna komunikácia je pre mladých ľudí veľmi dôležitá. 90% mladých ľudí od 18 do 34 rokov používa sociálne siete a najviac Facebook,“ zdôrazňuje Martin Buchtík.

Z prieskumu, ktorý urobil nemecký verejnoprávny rozhlas, vyplýva, že predstavitelia Generácie Y  spájajú najlepšie zážitky života s nejakým kúpeným zážitkom, napríklad s exotickou cestou, návštevou koncertu a podobne.  Súčasťou týchto zážitkov je aj spoločenský rozmer. Ľudia pri nich nie sú sami, cítia sa prepojení s ostatnými alebo nadväzujú nové priateľstvá.

To všetko ale neznamená, že by mali zmiznúť symboly spoločenského statusu. Profesor Peter Wippermann, ktorý sa zaoberá skúmaním nových trendov, v nemeckom verejnoprávnom rozhlase zdôraznil, že deti milénia sa statusov nevzdávajú, len sa mení ich podoba.

Každá generácia bola vždy niečím špecifická a jej život odzrkadloval dobu, do ktorej sa narodila. Aj tá dnešná generácia mladých sa snaží prežiť vo svete, v akom sa práve nachádzajú. Nič sa nedá úplne zovšeobecniť, a tak aj medzi súčasnými mladými ľuďmi existujú takí, o ktorých hlavne staršia generácia s radosťou hovorí, že sú vulgárni, drzí, leniví, rozmaznaní a namyslení, ale stále je tu väčšina takých, ktorí sa snažia tak, ako najlepšie vedia. Sociológ Martin Buchtík sa touto problematikou zaoberá takmer denne a konštatuje: „ Mladí ľudia sú dnes vychovávaní oveľa sebavedomejšie, musia si voliť vlastnú cestu, zvažovať svoje voľby a informácie okolo seba. Potom majú pocit, že do bodu, kde sa nachádzajú, ich doviedla len vlastná snaha, čo môže byť falošný pocit.Tiež si však myslím, že je ale stereotypné premýšľať o mladých ľuďoch len ako o prehnane ambicióznych, zahľadených len do seba a tým pádom namyslených. Aspoň ja z práce so študentmi takýto pocit nemám.“

 

Osobnosti Generácie Y:

Kim Kardashian, Jessica Simpson, Jake Gyllenhaal, Macaulay Culkin, Beyonce Knowles, Britney Spears, Justin Tmberlake, Alicia Keys, Jessica Alba, Kate Middleton, Miranda Kerr, Keira Knightley, Usain Bolt, Zac Efron, Adele, Rihanna, Emma Watson, Ed Sheeran, Miley Cirus, Justin Beiber.

Zdieľať na facebooku