Michael Winterhoff: Zdravý vývoj dieťaťa môžete zabrzdiť tromi krokmi

Detský psychiater Michael Winterhoff vidí tri dôvody, ktoré v posledných rokoch formujú nezdravú generáciu a tým znehodnocujú celú spoločnosť.
Detský psychiater Michael Winterhoff vidí tri dôvody, ktoré v posledných rokoch formujú nezdravú generáciu a tým znehodnocujú celú spoločnosť. / Foto: Shutterstock

Svetoznámy spisovateľ Michael Winterhoff,  ktorý zároveň pracuje ako detský psychiater už vyše  30 rokov, vo svojej knihe Prečo sa z našich detí stávajú tyrani, ktorá sa stala v roku 2008 bestsellerom, varuje pred nástupom novej generácie, ktorá nebude schopná zvládať zodpovednosť, prijatie autority a pochopenie iných ľudí.

Michael Winterhoff vidí tri dôvody, ktoré v posledných rokoch formujú nezdravú generáciu a tým znehodnocujú celú spoločnosť.

 

1.dôvod:

Michael Winterhoff  za jeden  výrazne nevhodný prístup vo výchove považuje fakt, ak sa s dieťaťom zaobchádza ako s malým dospelým. Často sa to deje najmä v neúplných rodinách, keď rodič podvedome jedná s dieťaťom ako s partnerom, ale s týmto prístupom sa môžeme stretnúť aj v úplných rodinách.  „Problém je, že sa všetci vidia v dieťati. A k tomu majú mylnú predstavu, že musia dieťaťu, ako by to bol rovnocenný partner, len dostatočne dlho všetko vysvetľovať a potom už bude konečne spolupracovať. Ale to takto nefunguje, pretože tým človek požaduje od dieťaťa vlastnosti dospelého človeka. A práve tie, z pohľadu vývinovej psychológie, dieťa vôbec mať nemôže,“ upozorňuje Michael Winterhoff  .

 

2. dôvod:

Druhý dôvod spočíva vtom, ak si dospelý cez dieťa uplatňuje svoju potrebu byť milovaný.

 

3. dôvod:

Tretia chyba je charakteristická tým, že dieťa  sa stáva súčasťou dospelého, žije s ním v úplnej symbióze. Rodičia v takomto vzťahu nedokážu zniesť napätie medzi nimi a deťmi, a preto plnia všetky ich potreby. Takéto deti nepoznajú frustráciu, nevedia posúdiť, čo je správne a čo nesprávne, neformuje sa u nich empatia. Toto všetko sú emočné a sociálne vývojové deficity.  Tieto deti žijú v presvedčení, že sa všetko vždy bude točiť okolo nich a všetci budú napĺňať ich potreby.Žiaci základných škôl a mladiství, ktorí prichádzajú do mojej ambulancie, majú pohľad na svet na úrovni 16 mesačného dieťaťa,“ upozorňuje Michael Winterhoff.

 

Zlá výchova je aj za poruchami učenia

Michael Winterhoff  je presvedčený, že nezrelé rodičovské prístupy spôsobujú aj poruchy učenia. „Približne pred 20 rokmi prichádzali do prvej triedy deti, ktoré boli zrelé. Dokázali obsedieť aj štyri hodiny na stoličke, počúvať a akceptovať to, čo povedala učiteľka. Dnes žijú v momentálnom dianí, orientované na vlastné chúťky a vyhýbajúce sa akejkoľvek námahe. Ako by mali byť schopné nasledovať učebnú látku, keď sa nikdy nenaučili ticho sedieť, počúvať alebo robiť niečo, na čo nemajú žiadnu chuť? V roku 1995 sme mali dve problémové deti na triedu, dnes sú to približne dve, ktoré nie sú problémové. To je viac, než znepokojujúce,“ hovorí o svojich zisteniach detský psychiater.

 

Rodičovstvo v ére technického pokroku

Podľa doktora Winterhoffa priniesli tento fenomén spoločenské zmeny a technický pokrok. S nárastom používania počítačov v domácnostiach  nastala prudká zmena. Mnoho dospelých sa s novými možnosťami dodnes nevie vysporiadať, neustále telefonujú, čítajú si na internete, komunikujú na sociálnych sieťach. Sú presýtení informáciami, nevedia, čomu majú venovať čas, sú v chaose, nevedia si vybrať z množstva príležitostí. Často netušia, čo je skutočná radosť a nefalšované šťastie, pretože zo všetkých strán na nich útočia  emocionálne útoky. Sú preťažení, a tak podvedome idú k čistej energii. Privlastňujú si radosť a spokojnosť svojich detí. Myslia, cítia a vnímajú svet  prostredníctvom svojich detí. V minulosti sme mali spoločnosť, ktorá ponúkala jasnú orientáciu. Dnes sa všetko stalo neistým. Aj v dôsledku toho má dospelý ešte väčšiu potrebu po uznaní a istote. Keď mu to spoločnosť nedokáže dať, je veľké nebezpečenstvo, že to, čo mu chýba, podvedome hľadá v dieťati.

 

Rodičom chýba prežívanie vlastnej harmónie

Ďalšou absurditou doby je, že sa dospelí v dôsledku mnohých podnetov nevedia, kto sú, nežijú v harmónii so sebou a to sa prenáša na deti. Ľudí, ktorí dokážu nájsť jasno sami v sebe, je dnes žalostne málo. Takmer všetci sú v trvalom strese. Túžia po uznaní. To sa však dostáva len niektorým. A tak si aj tento deficit liečia cez deti. Dnes je takmer hanbou hovoriť s deťmi z pozície autority alebo určiť hierarchiu v rodine, kde nie je na prvom mieste dieťa. Je to v egu dospelých. Vidia sa vo svojom dieťati, preto ho budujú na svoj obraz. Chcú byť deťmi bezpodmienečne milovaní, a tak si lásku detí kupujú rôznymi ústupkami. A kvôli tomu dochádza k obratu moci. Deti vládnu dospelým, a to len preto, lebo dospelí nenašli sami seba v tomto svete. A následok? Michael Winterhoff  upozorňuje: „Takéto sa deti stávajú neschopnými života, neschopnými vzťahov a často aj  ako dospelí zostávajú doma pri rodičoch. Už dnes nenachádzajú firmy pre určité vzdelania takmer žiadnych mladých, keďže tí sa nikdy nenaučili zaťať zuby a vyjsť s autoritou alebo kritikou. A toto treba naozaj začať riešiť.“

 

Aké riešenia ponúka Michael Winterhoff?

1. Nereagujte na každú potrebu dieťaťa. „Najprv vnútorne narátajte do štyroch. Takto sa dieťa učí, že medzi ľuďmi a predmetmi je rozdiel. Človek totiž nereaguje na stlačenie gombíka. To je spočiatku ťažké, ale funguje to,“ odporúča detský psychiater.

2. Rodičia by sa mali upokojiť, zbaviť informačného chaosu a hľadať sami seba. Tým, že na pár dní odložia technológie, pomôže im to hlbšie zamyslieť sa nad sebou i svetom.

3. Tým, že rodičia nájdu v sebe pokoj, rovnováhu a ujasnia si vlastné ciele a smerovanie, pomôžu deťom prežívať skutočné detstvo a nasmerujú ich na správnu cestu.

4. Rozpustite symbiotický vzťah medzi doseplým a dieťaťom. Dovoľte deťom byť deťmi. Dospelí, správajte sa ako dospelí!

 


ZDROJ:  Michael Winterhoff: Prečo sa z našich detí stávajú tyrani, tagesanzeiger.ch
Čítajte viac o téme: Detskí psychológovia
Zdieľať na facebooku