Detskí psychológovia

Psychologička Dagmar Kopčanová: Pre každé dieťa v predškolskom veku je dôležité rozvíjať si sociálne zručnosti

Do diskusnej relácie KLUB RODIČOV na tému Deti v pasci - Ako sa podpísal rok pandémie na deťoch prijala pozvanie detská psychologička Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

Terapia hrou zameraná na dieťa – prístup, ktorý deťom pomáha prekonávať ťažké obdobia

Terapia hrou je terapeutická metóda, ktorá pomáha deťom zvládať ťažké životné obdobia, riešiť problémy so správaním a emóciami. Pre dieťa predstavuje to isté, čo psychoterapia pre dospelých. Ako deťom pomáha a ako prebieha?

Klinická psychologička M. Chmelíčková: Dieťa potrebuje v ranom detstve dôverný vzťah s matkou, inak bude trpieť nedostatkom sebadôvery

Počas prvých rokov života dochádza u dieťaťa k najdramatickejším zmenám a matka je pri tomto procese veľmi dôležitá. Ak mu matka nedokáže poskytnúť to, čo potrebuje, v dospelosti si môže nedostatok sebadôvery kompenzovať rôznymi nezdravými spôsobmi.

Marek Herman o výchove detí: Akékoľvek naše problémy sú získané. Dieťa sa rodí naprogramované správne

MAREK HERMAN, uznávaný český vysokoškolský pedagóg a lektor so špecializáciou na deti do 6 rokov, hovorí, ako sa z nás stávajú ľudia, ktorými sme dnes vďaka výchove a o fungovaní dnešnej rodiny.

Psychológ Martin Dolejš: Výchova k úcte a úprimná komunikácia pomáhajú predchádzať agresivite

Psychológ Martin Dolejš hovorí o problémoch dnešných detí a dôvodoch, prečo k nim dochádza.

Psychiater Peter Pöthe: Náš život zásadne ovplyvňujú spomienky z detstva

Ako z detí vychovať ušľachtilé, silné a slobodné osobnosti? Aké sú korene úzkosti, hanby, nenávisti a smútku? Kedy rodičovské zranenia z detstva pokračujú na ich deťoch? Psychoterapeut a psychiater MUDr. Peter Pöthe prezradil odpovede aj na tieto otázky.

Kniha detského psychológa o výchove: Kto chce žiť, nech sa kýve (Ivan Štúr)

Detský psychológ Ivan Štúr bol známy svojimi jednoduchými, ale trefnými radami vo výchove detí či partnerských vzťahoch. Jeho poslednou inšpiratívnou knihou bol titul - Kto chce žiť, nech sa kýve.

Marek Herman o výchove detí: Najdôležitejšia je spokojná mama

Podľa Mareka Hermana je pre rodinu najdôležitejšia spokojná mama. Na prvom mieste nie je ani otec, ani dieťa, ale spokojná mama. Mama tvorí oporu pre celú rodinu, a ak je mama spokojná, tak z nej čerpá aj celá rodina, ktorá je tiež spokojná. Mama je pre rodinu zároveň aj najdôležitejšia.