Keď rozprávky pomáhajú deťom pred Vianocami snívať

Keď rozprávky pomáhajú deťom pred Vianocami snívať
Keď rozprávky pomáhajú deťom pred Vianocami snívať / Foto: Shutterstock

„Nie je nešťastie umrieť s nesplnenými snami,
ale je nešťastie nesnívať.
Nie je hanba nesiahať na hviezdy, ale je hanba
nemať hviezdy, na ktoré by sme siahali.“
(Benjamin Mays)

Predstavivosť, snívanie a fantázia majú pre každého človeka nesmierny význam pri formovaní jeho osobnosti. Podnecujú zvedavosť, záujem o všetko, čo je pre neho nové alebo neznáme. Naopak, absencia predstavivosti a fantázie vytvára v človeku nezáujem a necitlivosť. Deti veľmi rady snívajú. Denne si predstavujú veľké množstvo najrozličnejších situácií, stretnutí, hier a dialógov. Niektoré sú celkom realistické a naopak niektoré sa viac dotýkajú sveta fantázie ako toho reálneho.

Denné snenie je snenie v bdelom stave. Jeho obsahom býva to, čo stojí na vrchole hodnotovej orientácie človeka a čo nemôže dosiahnuť, ďalej to, čo má šancu získať a napokon to, čo ho v najbližšej dobe čaká. Myslím si, že je dobré, keď si deti svoje denné snenie uvedomujú, o svojich predstavách dokážu rozprávať a výborné je aj to, keď ho vedia zakomponovať do svojich výtvarných alebo slohových prác. V rámci rozprávacieho  či opisného slohového postupu učiteľ môže túto skutočnosť využiť a motivovať žiakov v tom, aby prvky svojho denného snenia využili aj v slohových prácach. Tiež sa môžu pokúsiť napísať vlastné básničky.

Deti milujú predovšetkým rozprávky. Rady ich nielen čítajú, ale rady s nimi aj experimentujú. Často si vymýšľajú svoje vlastné, robia si podľa rozprávok scénky, vymýšľajú si kostýmy, ilustrujú dej. Majú prirodzenú schopnosť vytvárať aj nové postavy, ktoré vkročia do rozprávky a rozvíjať zápletky a dialógy. Keď posilňujeme  ich schopnosť hrať sa s vlastnou fantáziou, pomáhame im zároveň rozvíjať jazykové schopnosti a komunikáciu. A niekedy práve rozprávky sú tou najlepšou inšpiráciou na spustenie nielen snívania, ale napríklad aj vlastnej tvorby, dramatizácie alebo tvorby ilustrácií. A spomínané snívanie a tiež práca s rozprávkami má pre žiakov ešte jeden veľký význam. Často „prezlečení“ do rozprávkových postáv riešia svoje vlastné problémy. Za postavičky sa môžu nenápadne skryť, a tak hľadať pozitívne  riešenia aj vo svojom vlastnom živote. A tak rozprávkové postavy sú niekedy stávajú čarovným prútikom,  vďaka ktorému sa dokážu nielen inšpirovať vo vlastnej tvorbe, ale aj nachádzať riešenia vo vlastnom živote.  Obdobie Vianoc a adventné obdobie je tým najkrajším obdobím vhodným na snívanie. Deti toto obdobie milujú. Skúste využiť rozprávky v spojení s Vianocami a možno sa vám podarí vykúzliť nezabudnuteľné chvíle pre vašich žiakov. Pozrime sa na niektoré aktivity.

 

1. Vysnívaj si príbeh

Povedzte žiakom, nech sa zamyslia nad tým, o čom najradšej snívajú pred Vianocami. Nech si spomenú, čo by chceli zažiť, ktorú krajinu by chceli na Vianoce navštíviť, na akom mieste by chceli stretnúť nejakých známych alebo neznámych ľudí, po akom zvieratku túžia, čo by chceli zažiť so svojimi kamarátmi alebo spolužiakmi práve v období Vianoc. Pomôcť im môžete aj rozprávkou, a to hlavne vtedy, keď ich nedokážu inšpirovať reálni ľudia, mestá a  situácie. Práve v takýchto prípadoch sa výborným pomocníkom stáva rozprávka. Pri tvorbe vlastného príbehu môžu využívať buď postavy z rozprávok alebo prostredie z tohto sveta fantázie. Skúste sa najprv o týchto predstavách so žiakmi porozprávať a potom im dajte priestor na písanie vymysleného príbehu. Na ďalšej hodine môžu svoje príbehy prečítať spolužiakom. Existuje veľa kníh, ktoré sú inšpirované Vianocami. Medzi ne patria napríklad aj tieto knihy: Krtko a Vianoce, Krtko a snehuliak, Keď príde zima do Snehovej Vsi, Pošepkala vločka nehu do oblôčka, Príbehy o Ježiškovi, Dobrodružné Vianoce, Vianoce so snehuliakmi, Hviezdna noc, Vánoční příbeh, Vianočné rozprávky, hračky, recepty a iné.

 

2. Moja vlastná rozprávka

Povedzte žiakom, aby si vymysleli svoju vlastnú vianočnú rozprávku, v ktorej budú oni hlavnými postavami napríklad v nejakej zasneženej krajine, kde sa bude odohrávať príbeh spojený s Vianocami. Ďalšie postavy môžu byť z reálneho života alebo fiktívne, možno práve z nejakej obľúbenej rozprávky. Svoju rozprávku môžu žiaci aj ilustrovať. Toto cvičenie pomáha vyjadriť predstavy, túžby a využiť fantáziu na vyjadrenie aj tých najtajnejších želaní. Žiaci si tiež rozvíjajú schopnosť vytvárať zápletku príbehu a viesť dialógy postáv.

 

3. Nakreslím si príbeh

Navrhnite žiakom, aby si vytvorili svoj vlastný kreslený príbeh o Vianociach. Na veľký výkres nakreslia určité udalosti a potom napíšu dej, ktorý sa na obrázku odohráva. Nad postavy napíšu ich mená. Príbeh môžu urobiť aj formou komiksu. Toto cvičenie žiakom pomáha rozvíjať vizualizáciu prostredníctvom rozprávania príbehu. Prehlbuje sa ich cit pre dramatický dej, stavbu príbehu či charakteristiku postáv. Menej tvorivých žiakov môžete inšpirovať tak, že im poviete, aby vytvorili príbeh, v ktorom vystupujú známe postavy z rozprávok, ktoré už čítali a dobre ich poznajú.

 

4. Dialóg s postavou z rozprávky

Povedzte žiakom, nech popremýšľajú nad rozprávkovou postavou, ktorá ich najviac zaujala alebo niečím oslovila. Potom nech si predstavia, že sa s touto postavou budú rozprávať o Vianociach. Dialóg si môžu napísať. Navrhnite im, aby rozprávkovej postave povedali, aké majú  pocity z predvianočného obdobia, na čo sa tešia, čo sa im naopak nepáči.  Môžu tiež postave povedať, aké majú z nej pocity a prečo sa im páči alebo nepáči, čo  na nej obdivujú a v čom by ju chceli napodobňovať. Ďalej nech postave navrhnú, v čom by sa mala zmeniť alebo čo dobré by mala naďalej na sebe rozvíjať. Do dialógu si zapíšu aj imaginárne odpovede a názory  postavy, s ktorou sa „ rozprávajú“.  Vďaka tejto aktivite žiaci veľa vypovedajú aj o svojom vlastnom vnútornom svete. Často ich názory alebo problémy vkladajú do úst postáv. Tým, že si takýmto spôsobom problém uvedomujú, môžu nad ním ešte viac popremýšľať, urobiť nápravu a v budúcnosti sa mu vyhnúť.

 

5. Moja obľúbená (neobľúbená) filmová rozprávka

V tomto cvičení si žiaci spomenú na vianočnú rozprávku, ktorú videli v kine alebo v televízii. Potom môžu nakresliť nejakú scénu z filmu. Starší žiaci môžu napísať recenziu. Povedzte im, nech napíšu tiež, prečo sa im film páčil alebo nie a čo si z neho do života odniesli. Stotožnili sa s niektorou z postáv? Ak áno, s ktorou a prečo? Toto cvičenie podporuje v žiakoch záujem všímať si viaceré aspekty vývoja dramatického deja a hodnotiť ho z osobného hľadiska. Podporuje tiež zmysel pre detail a postupnosť udalostí. Ak chcete žiakom premietnuť nejakú vianočnú rozprávku alebo príbeh, môžete sa inšpirovať napríklad týmito filmami: Vianočná koleda (klasická rozprávka Charlesa Dickensa), Polárny expres, Malý lord, Kučeravá Sue, Aj Santa má brata, náboženské filmy o narodení Ježiša Krista, S tebou ma baví svet, Perinbaba, Tri oriešky pre Popolušku, Mrázik, Vianočné oblátky a mnoho ďalších.

 

Ešte jeden tip:

V decembri je ten najlepší čas, aby ste žiakom ukázali pôvodné slovenské tradície a pestovali tak v nich lásku k folklóru. Na internete nájdete programy zamerané na túto problematiku. Prostredníctvom zvyklostí a tradičných tancov sa žiaci zoznamujú, ako žili naši predkovia a ako vyzeralo Slovensko v minulosti.

 

Napríklad:

 

Viac tipov nájdete aj v týchto videách:

  1. youtube.com/watch?v=s_uu8XGoNQY
  2. youtube.com/watch?v=VRqBtuLWF2o
  3. youtube.com/watch?v=TkhlekMbq3g

 

7. Prajem si

Povedzte žiakom, aby si predstavili, že sa im splní nejaké vianočné prianie. Čo to bude? Potom im povedzte, aby sa pokúsili napísať básničku pod názvom Prajem si... Báseň sa nemusí rýmovať. Nabádajte ich k tomu, nech nechajú slová voľne plynúť. Táto aktivita rozvíja obrazotvornosť a poetické vyjadrovanie. Posilňuje tiež vedomie seba samého.

 

8. Moje tri priania

Povedzte žiakom, aby si vymysleli príbeh, v ktorom sa stretnú s nejakou rozprávkovou postavou, ktorá im splní tri vianočné priania. Povedzte im, aby opísali, kde sa s postavou stretnú, ako postava vyzerá a aké sú ich tri priania. Tiež nech žiaci napíšu, ako sa zmení ich život, keď im postava tri priania splní.

 

„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov.“
(Eleanor Roosevelt)

9. Čo chcem v živote dokázať?

Požiadajte žiakov, nech zostavia zoznam všetkých vecí, ktoré by radi urobili vo svojom živote. Povzbudzujte ich, aby dali fantázii voľný priebeh a nech do zoznamu napíšu aj tie najdivokejšie sny, ktoré sa im na prvý pohľad zdajú úplne nereálne. Človek niekedy sám seba obmedzuje predstavou a zdajú sa mu jeho sny bláznivé. Sami sebe tak bránime rozvíjať svoju tvorivosť a skutočné schopnosti a možnosti. Toto cvičenie dovoľuje žiakom vyjadriť svoje sny, čo môže byť prvý krok k ich uskutočneniu. Opäť povzbudzujte žiakov postavami z rozprávok. Uveďte príklady, kedy postavy dokázali riskovať, neoblomne kráčať za svojím snom, ako dokázali prekonávať prekážky, ako stále nachádzali novú silu ísť ďalej a nevzdávať sa. Rozprávkové postavy sú pre deti väčším inšpiračným zdrojom, ako sa nám možno na prvý pohľad zdá.

 

10. Mapa pokladu

Povedzte žiakom, nech si zavrú oči a predstavia si svoj zakopaný poklad, ktorý nájdu práve na Vianoce. Tým zakopaným pokladom by mal byť ich talent či schopnosti. Keď otvoria oči, nakreslia mapu, ktorá vedie k ich pokladu. Na ceste k pokladu sa nachádzajú rôzne prekážky, ktoré musí žiak prekonávať, kým sa k nemu dostane. Nech ich opíšu. Na tejto ceste však stretáva aj pomocníkov, ktorí mu pomáhajú splniť si svoj sen. Kto to je? Motivujte žiakov, nech o všetkom napíšu. Vďaka tejto aktivite žiaci preskúmavajú svoj potenciál, spoznávajú svoje schopnosti, zamýšľajú sa nad silou, ktorá by im mohla pomôcť pri prekonávaní prekážok, ale tiež nad ľuďmi, ktorí im na tejto ceste pomáhajú. Vďaka tomuto cvičeniu si ujasňujú aj svoje hodnoty. Menej tvorivých žiakov opäť môžete inšpirovať postavami napríklad aj z vianočných  rozprávok. Tie môžu byť práve pomocníkmi, ktorí im pomáhajú na ceste za pokladom a pomáhajú im prekonávať prekážky. Spýtajte sa žiakov, ktorým postavám z rozprávok veria. Kto  by im dokázal pomôcť?

 

Hovorí sa, že budúcnosť patrí tým, ktorí sa neboja snívať. Veď koľko vynálezov uzrelo svetlo sveta vďaka snívaniu ich objaviteľov? Ukážme žiakom, že sa svoje sny sa nemusia hanbiť, ba naopak, inšpirujme ich k tomu, aby sa snívať nebáli. Vďaka tvorivosti a vlastnej aktivite sa môže veľa ich snov stať realitou. A predvianočné obdobie je predsa tým najideálnejším a najkrajším obdobím, keď môžeme všetci snívať. Dajme túto príležitosť aj našim žiakom.

 


Zdroj: Lucia Capacchione: Tvořivý deník pro děti

Čítajte viac o téme: Plánovanie
Zdieľať na facebooku