Otcovia sa pre vývoj detí ukazujú dôležitejší ako sa zdalo, upozornili vedci

Rola otca sa pre vývoj dieťaťa ukazuje ako ďaleko dôležitejšia, upozornili  vedci
Rola otca sa pre vývoj dieťaťa ukazuje ako ďaleko dôležitejšia, upozornili vedci / Foto: Bigstock

Podľa najnovších výsledkov výskumu Univerzity v Michigane otcovia hrajú kľúčovú úlohu vo vývoji dieťaťa. Dr. Claire Vallottonová, docentka na Univerzite v Michigane tvrdí: „Výsledky nášho výskumu jasne ukázali, že otcovia majú priamy vplyv na deti ako v krátkodobom, tak v dlhodobom horizonte. Naše výsledky tak vyvracajú tvrdenia z predchádzajúcich rokov, kedy bolo zistené, že otcovia nemajú priamy vplyv na svoje deti. Toto dnes už neplatí.“

Vedci skúmali údaje, ktoré získali sledovaním  730 rodín v 17 mestách po celej krajine. Vo svojom výskume sa zamerali na analýzu depresívnych stavov rodičov a ich vplyv na deti. Ukázalo sa, že otcovia prekvapivo zohrávajú veľkú úlohu v rozvoji svojich detí. Výskum predovšetkým ukázal, že otcovia, ktorí vychovávali svoje deti a mali depresiu, negatívne vplývali na ich rečový a kognitívny vývoj, a to hlavne vo veku dvoch až troch rokov. Tento efekt bol pozorovaný aj vtedy, keď matka bola pozitívne naladená a bezproblémová. Tiež sa ukázalo, že otcovia mali väčší vplyv na rozvoj rečových schopností  u chlapcov ako u dievčat.

Výskum tiež poukázal na to, že duševné zdravie otcov má dlhodobý vplyv na sociálne zručnosti detí, napríklad sebaovládanie a spoluprácu. Vedci zistili, že ak otcovia mali depresívne stavy, keď bolo dieťa batoľaťom, ešte aj v piatom ročníku na základnej škole mohlo mať toto dieťa problémy v oblasti sociálnych zručností. Vidíme, že psychické zdravie otcov má dlhodobé následky.  Vedci sa domnievajú, že depresívne syndrómy otcov v priebehu predškolského veku detí majú väčší vplyv na komunikačné schopnosti dieťaťa v neskoršom veku ako depresívne prejavy matiek.

Podľa vedeckej analýzy, psychické zdravie rodičov má vplyv na spôsob komunikácie so svojimi deťmi a následne aj na ich vývoj.

V závere okrem iného vedci odporúčajú, aby sa spoločnosť na otcov nepozerala len ako na nositeľov ekonomickej stability v rodine, ale aj ako nositeľov výchovného pôsobenia na deti. Je potrebné neustále upozorňovať na to, že aj otcovia výrazne ovplyvňujú výchovu detí. Tým, že si to budú čoraz viac uvedomovať, budú svojej úlohe v rodine ešte viac rozumieť a v konečnom dôsledku to prospeje predovšetkým deťom.

Čítajte viac o téme: Oteckovia, Výskum
Zdieľať na facebooku