Články: Pre študentov
O projekte

 

Najnovšia štúdia potvrdzuje, že vyhorenie učiteľa a stres žiakov spolu súvisia

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
Vyhorení učitelia môžu mať vplyv na stres ich žiakov, zistili vedci. / Foto: Bigstock

Štúdia, ktorá bola uskutočnená na University of British Columbia a zverejnená v júni 2016 v časopise Social Science & Medicine, našla možné spojenie medzi úrovňami vyhorenia žiakov a učiteľov. Vedci našli súvislosť medzi hladinou kortizolu (stresový hormón) u žiakov a tým, či zistili vyhorenie u ich učiteľa.

Vedci zozbierali vzorky slín od 400 žiakov základných škôl. Sledovali v nich úroveň stresového hormónu, kortizolu. Zistili, že v triedach, ktoré viedli učitelia emocionálne vyčerpaní alebo vyhorení, mali žiaci vyššie hladiny kortizolu.

“Naznačuje to, že nákazlivosť stresu môže prebiehať v triede medzi študentmi a ich učiteľmi, “ hovorí Eva Oberle , vedúca autorka štúdie z UBC’s school of population and public health. Zároveň dodáva, že nie je známe, čo bolo skôr – zvýšený kortizol u žiakov alebo vyhorenie u učiteľov. „Domnievame sa, že pri tejto kombinácii ide v triede o zacyklený problém,“ dodáva. Pôvodcami nemusia byť vždy len učitelia. Tento proces môžu spúšťať aj žiaci. Napríklad, ak sú úzkostliví, majú problémové správanie alebo špeciálne potreby. V tomto prípade žiaci u učiteľa spúšťajú stres a ten sa cíti prepracovaný a vykazuje vyššiu úroveň vyhorenia.

Napriek všetkému učitelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní pozitívneho prostredia v triede,  ktoré má potom priaznivý vplyv na celkový rozvoj žiakov  vo všetkých oblastiach. Autori tejto štúdie tiež zistili , že menej stresu v učiteľskom povolaní môže viesť k zlepšeniu nielen ich vlastnej  sociálnej a emočnej pohody, ale aj pohody u žiakov, ktorých učia.

Povolanie učiteľa sa dlhodobo zaraďuje medzi najťažšie profesie. Učitelia potrebujú adekvátnu podporu pri ich práci, aby mohli zvládať vyhorenie a znižovať napätie, ktoré sa vytvára v triede pri učení a zvládaní všetkých povinností. Spoluautorka štúdie, Schonert-Reichl hovorí:

Ak nebudeme podporovať učiteľov, riskujeme aj viac porúch u žiakov.

 


Zdroj: blogs.edweek.org

Čítajte viac o téme: Výskum, Stres
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Si učiteľ? Prihlás sa do nášho newslettru a získaj novinky a inšpirácie z oblasti vzdelávania.