Príčiny neúspechu v prvej triede

Príčiny  neúspechu v prvej triede: Každý rodič očakáva, že dieťa v prvej triede bude nosiť predovšetkým jednotky a že sa mu bude v škole páčiť. A tak zlé hodnotenia prekvapia.
Príčiny neúspechu v prvej triede: Každý rodič očakáva, že dieťa v prvej triede bude nosiť predovšetkým jednotky a že sa mu bude v škole páčiť. A tak zlé hodnotenia prekvapia. / Foto: Bigstock

Každý rodič očakáva, že dieťa v prvej triede bude nosiť predovšetkým jednotky a že sa mu bude v škole páčiť. A tak zlé známky prekvapia. Ako situáciu riešiť? Predovšetkým vysvetlite dieťaťu, že sa to môže stať komukoľvek, že dostane zlé hodnotenie a že to nie je žiadna tragédia. A hlavne mu povedzte, že aj keď dostáva zlé známky, máte ho radi. Urobte však niečo, aby sa výsledky začali zlepšovať. Najprv popremýšľajte nad tým, v čom má dieťa najväčšie problémy a ako dlho sa zlé výsledky prejavujú. Porozprávajte sa s triednou učiteľkou o tom, v čom vidí príčinu neúspechov. Jednou z ciest je aj spolupráca so špeciálnym pedagógom v pedagogicko-psychologickej poradni. Tam vám pomôžu zistiť, kvôli čomu dochádza k zhoršenému prospechu a poradia vám tiež, akým spôsobom je možné prospech zlepšovať a ako s dieťaťom pracovať.

 

Aké môžu byť príčiny zhoršeného prospechu?

1. Nezrelosť dieťaťa

Nezrelosť dieťaťa sa prejavuje hlavne vtedy, keď sa mu nedarí vo viacerých predmetoch. Nezrelosť sa prejavuje aj tým, že prváčik by sa stále najradšej hral, učenie ho takmer vôbec nezaujíma, škola ho unavuje. Pokiaľ takéto dieťa nemalo odklad školskej dochádzky, tak do polroka sa mu môže dať dodatočný odklad. Školská zrelosť sa dá posilňovať aj tak, že dieťa dostatočne spí a odpočíva. Doma mu vytvorte také podmienky, aby sa mohlo dostatočne pohrať. Popoludní do jeho programu zaraďujte také aktivity, ktoré sú protiváhou škole. Napríklad športové aktivity, hry vonku a podobne.

 

2. Nižšie nadanie

Ak dieťa má horšie známky len z niektorého predmetu, je možné, že je v tejto oblasti menej nadané. Je tiež možné, že dieťa je celkovo menej nadané a bude mať horšie známky z viacerých predmetov. Menej nadané deti musia v škole vyvinúť omnoho väčšie úsilie ako viac nadaní spolužiaci. Ak sa vám potvrdí, že dieťa je menej nadané, prehodnoťte vaše nároky na známky a školské výsledky. Je oveľa lepšie mať doma šťastné dieťa, ktoré síce nie je jednotkárom, ale má radosť zo života, ktoré sa školy nebojí, než nešťastné dieťa, ktoré sa musí sústavne učiť. Je dobré pristupovať k dieťaťu realisticky. To znamená nepreceňovať jeho sily a nenútiť ho do niečoho, čo nemôže zvládnuť. Na druhej strane nie je dobré ani znižovať nároky na dieťa. Motivujte dieťa. Ak nosí štvorky, motivujte ho k tomu, aby malo aspoň trojky. Dieťa by sa malo pravidelne pripravovať do školy. V prvom ročníku by to malo byť 20-30 minút. Výnimočne 60 minút. Návyk pravidelnej prípravy sa mu bude v živote hodiť, taktiež schopnosť prekonávať prekážky a nevzdávať sa. Dieťa by nemalo rezignovať. Ukážte mu, že každému sa darí v niečom inom. Možno mu nejde matematika, ale nádherne kreslí. Snažte sa ho podporovať v oblasti, v ktorej vyniká.

 

3. Iné faktory zo strany dieťaťa

Zlé známky môžu byť spôsobené aj inými mimointelektovými faktormi. Dieťa môže mať nejakú poruchu zmyslového vnímania, ktorá doteraz nebola odhalená, môže mať zdravotné problémy,  špecifické problémy učenia, ale učenie môže ovplyvňovať aj povaha dieťaťa. Napríklad môže byť úzkostné, impulzívne, môže mať problémy s udržaním pozornosti.

 

4. Domáca príprava, postoj rodiny ku škole

Aj postoj rodiny a celková atmosféra v rodine ovplyvňuje školskú úspešnosť žiaka. Zo začiatku sa s prváčikom určite učte. Časom zistíte, čo už dieťa dokáže urobiť samostatne a v čom bude ešte potrebovať pomoc. Povzbudzujte dieťa aj vtedy, keď sa mu učiť nechce.

 

5. Vonkajšie vplyvy

Zlé známky môžu súvisieť aj s problémami v jeho okolí. Môžu to byť konflikty rodičov, sťahovanie, narodenie súrodenca, zlé vzťahy s kamarátmi, šikanovanie zo strany spolužiakov.

 


ZDROJ: Tereza Beníšková: První  třídou bez pláče
Čítajte viac o téme: Známky, Prváčikovia
Zdieľať na facebooku