Aktivity podporujúce detské snenie

Aktivity podporujúce detské snenie
Aktivity podporujúce detské snenie / Foto: Bigstock

Predstavivosť, snívanie a fantázia majú pre každého človeka nesmierny význam pri formovaní jeho osobnosti. Podnecujú zvedavosť, záujem o všetko, čo je pre neho nové alebo neznáme. Naopak, absencia predstavivosti a fantázie vytvára v človeku nezáujem a necitlivosť. Deti veľmi rady snívajú. Denne si predstavujú veľké množstvo najrozličnejších situácií, stretnutí, hier a dialógov. Niektoré sú celkom realistické a naopak niektoré sa viac dotýkajú sveta fantázie ako reálneho sveta. Denné snenie je snenie v bdelom stave. Jeho obsahom býva to, čo stojí na vrchole hodnotovej orientácie človeka a čo nemôže dosiahnuť, ďalej to, čo má šancu získať a napokon to, čo ho v najbližšej dobe čaká. Myslím si, že je dobré, keď si deti svoje denné snenie uvedomujú, o svojich predstavách dokážu rozprávať a výborné je aj to, keď ho vedia zakomponovať do svojich výtvarných alebo slohových prác. V rámci rozprávacieho  či opisného slohového postupu učiteľ môže túto skutočnosť využiť a motivovať deti v tom, aby prvky svojho denného snenia využili aj v slohových prácach. Tiež sa môžu pokúsiť napísať vlastné básničky. Pozrime sa na niektoré aktivity, ktoré môžu v tomto smere deťom pomôcť.

Nie je nešťastie umrieť s nesplnenými snami, ale je nešťastie nesnívať.
Nie je hanba nesiahať na hviezdy,
ale je hanba nemať hviezdy, na ktoré by sme siahali. 
(Benjamin Mays)

 

1. Vysnívaj si príbeh

Povedzte žiakom, nech sa zamyslia nad tým, o čom najradšej snívajú. Nech si spomenú, ktorú krajinu by chceli navštíviť, na akom mieste by chceli stretnúť nejakých známych alebo neznámych ľudí, po akom zvieratku túžia, čo by chceli zažiť so svojimi kamarátmi alebo spolužiakmi. Skúste sa najprv o týchto predstavách so žiakmi porozprávať a potom im dajte priestor na písanie vymysleného príbehu. Na ďalšej hodine môžu svoje príbehy prečítať spolužiakom.

 

2. Prajem si

Povedzte žiakom, aby si predstavili, že sa im splní nejaké prianie. Čo to bude? Potom im povedzte, aby sa pokúsili napísať básničku pod názvom Prajem si... Báseň sa nemusí rýmovať. Nabádajte deti k tomu, nech nechajú slová voľne plynúť. Táto aktivita rozvíja obrazotvornosť a poetické vyjadrovanie. Posilňuje tiež vedomie seba samého.

 

Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov.
(Eleanor Roosevelt)

3. Moje tri priania

Povedzte deťom, aby si vymysleli príbeh, v ktorom sa stretnú s nejakou postavou, fiktívnou alebo skutočnou, ktorá im splní tri priania. Povedzte im, aby opísali, kde sa s postavou stretnú, ako postava vyzerá a aké sú ich tri priania. Tiež nech žiaci napíšu, ako sa zmení ich život, keď im postava tri priania splní.

 

4. Môj dom snov

Navrhnite deťom, aby si predstavili svoj dom snov. Môžu si ho vybudovať, kde len chcú, môže vyzerať presne podľa ich predstáv. Potom napíšu podrobný opis svojho domu. Opíšu jednotlivé izby, ich zariadenie a zamerajú sa aj na to, aké aktivity v jednotlivých miestnostiach uskutočňujú. Tiež sa môžu zamerať na to, kto s nimi v dome je alebo či sú v dome sami.

 

5. Veľké veci v mojom živote

Požiadajte žiakov, nech zostavia zoznam všetkých vecí, ktoré by radi urobili vo svojom živote. Povzbudzujte ich, aby dali fantázii voľný priebeh a nech do zoznamu napíšu aj tie najdivokejšie sny, ktoré sa im na prvý pohľad zdajú úplne nereálne.

Človek niekedy sám seba obmedzuje predstavou a zdajú sa mu jeho sny bláznivé. Sami sebe tak bránime rozvíjať svoju tvorivosť a skutočné schopnosti a možnosti. Toto cvičenie dovoľuje žiakom vyjadriť svoje sny, čo môže byť prvý krok k ich uskutočneniu.

 

6. Mapa pokladu

Povedzte deťom, nech si zavrú oči a predstavia si svoj zakopaný poklad. Tým zakopaným pokladom by mal byť ich talent či schopnosti. Keď otvoria oči, nakreslia mapu, ktorá vedie k ich pokladu. Na ceste k pokladu sa nachádzajú rôzne prekážky, ktoré musí žiak prekonávať, kým sa k nemu dostane. Nech ich opíše. Na tejto ceste však stretáva aj pomocníkov, ktorí mu pomáhajú splniť si svoj sen. Kto to je? Motivujte žiakov, nech o všetkom napíšu. Vďaka tejto aktivite žiaci preskúmavajú svoj potenciál, spoznávajú svoje schopnosti, zamýšľajú sa nad silou, ktorá by im mohla pomôcť pri prekonávaní prekážok, ale tiež nad ľuďmi, ktorí im na tejto ceste pomáhajú. Vďaka tomuto cvičeniu si ujasňujú aj svoje hodnoty.

 

Ďalšie podnety a aktivity nájdete v článkoch:

Ako sme kreslili naše sny

Využívajte tvorivé snívanie


Zdroj: Lucia Capacchione: Tvořivý deník pro děti
Čítajte viac o téme: Plánovanie, Ciele
Zdieľať na facebooku