Využívajte tvorivé snívanie

  

Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosti. 
- Albert Einstein

 

Športoví psychológovia už dlhé roky v tréningovom procese využívajú také stratégie, pri ktorých  športovci neuvažujú slovami, ale v obrazoch. Vo svojej mysli si premietajú výjavy, v ktorých vidia samých seba s dokonalými údermi, s vydarenými gólmi alebo a vznášajú nad latkou.

Túto techniku môže v rovnakej miere použiť aj človek s malou sebadôverou. Ak chcete uspieť, musíte svoj úspech vidieť v predstave. Ak chcete získať väčšiu sebadôveru, musíte si sami seba predstaviť ako sebavedomého. Najlepšie je v mysli premietať si také obrazy, pri ktorých stojíte pred náročnou úlohou, pokojne a sebaisto sa púšťate do nej  a plníte ju. Pokiaľ si človek takúto predstavu dostatočne vryje do mysle, stane sa súčasťou jeho podvedomia a automaticky má  optimistickejšie  postoje. Ľudia, ktorí sa dlhšiu dobu vo vlastných predstavách ponižujú, si v mysli premietajú obrazy, ktoré vyjadrujú ich neúspech. Takíto ľudia si často premietajú rôzne hrôzostrašné výjavy a pohromy, ktoré ich postihli v minulosti a podobne postupujú aj pred každou náročnejšou úlohou. Netreba však zabúdať na to, že myseľ pracuje v obrazoch a symboloch a nie v slovách. Takže, keď si robíte starosti, vlastne sledujete výjavy zobrazujúce vaše neúspešné konanie. Neustále premietanie si podobných obrazov v mysli sa stáva návykom a ten potom ovplyvňuje celé správanie. Ak žijete v očakávaní hrozného dňa, plného napätia a problémov, je nanajvýš pravdepodobné, že deň, aký ste si predstavovali, aj prežijete. Ak si na druhej strane viete živo predstaviť samých seba, ako v ten deň so zanietením a úspešne riešite problémy, tak aj deň prežijete podobne. Riaditeľ Pacifického inštitútu Louis E. Tice túto zákonitosť nazýva zameriavaním pozornosti. Tice ďalej hovorí, že v tejto súvislosti sa vynárajú napríklad takéto dôležité otázky:


1. Akú mám predstavu o svojej budúcnosti?

2. Ako si predstavujem ideálne manželstvo?

3. Ako bude vyzerať môj nový dom?

4. Ako si  predstavujem svoju prácu?

 

Jedného známeho majiteľa reštaurácií sa raz spýtali: „Kedy sa vám začalo dariť?“ Ten jednoznačne povedal: „Dariť sa mi začalo vtedy , keď som si dokázal predstaviť, ako má moja reštaurácia vyzerať. Mal som presnú predstavu o tom, prečo je v meste najlepšia, aké sa v nej varia jedlá, ako je oblečený personál a ako sa správame k hosťom.“

Teraz si môžete prečítať niekoľko praktických pokynov, ako si človek môže utvárať pozitívne predstavy.

 

1. Nájdite si ČAS a MIESTO na utváranie pozitívnych predstáv

Tí, ktorí sa venujú nejakým duševným cvičeniam, hovoria, že denne sa im venujú približne 15 – 20 minút. Môže to byť v aute cestou do práce, večer vo vani, pri behu v lese, na turistike a podobne. Predstavujte si napríklad, ako úspešne riešite nejaký problém alebo úspešne vykonávate svoju prácu a tento zážitok prežívajte. Môžete si predstavovať, ako sa príjemne cítite v kruhu priateľov alebo s rodinou. Alebo sa môžete potešiť zo športového víťazstva. Podobné obrazy si treba sústavne premietať, pretože negatívny stav zmýšľania máva niekedy hlboké korene a jeho premena na sebaistý postoj si vyžaduje dlhodobý nácvik.

 

2. Predstavujte si, že daná udalosť sa odohráva v súčasnosti

Neoddávajte sa hmlistému rojčeniu o nejakej neskutočnej budúcnosti. Namiesto toho si predstavujte reálnu udalosť, ktorá sa odohráva práve v tejto chvíli.

 

3.Využívajte svoje zmysly

Tí, čo si dokážu budúcnosť predstaviť nanajvýš pozitívne, využívajú svoje zmysly, aby boli ich predstavy najpodrobnejšie. Vnímajú zvuky, ktoré sprevádzajú daný jav, cítia vône, prežívajú pocity víťazstva, predstavujú si úspešne zvládnuté skúšky.

 

4. Snažte sa vytvoriť si reálne predstavy

Neil Armstrong po svojom prvom historickom kroku na Mesiaci, povedal: „Už ako chlapec som sníval , že v letectve raz čosi dokážem.“ Nebál sa snívať, a tak sa mu aj sen splnil. Niekedy sa stane, že svoje sny preženiete a neviete si ich dostatočne predstaviť. Vtedy je potrebné sa vrátiť do konkrétnej reality, ktorá zodpovedá vašej osobnosti a možnostiam. Dostatočne a detailne vieme snívať len o tom, čo korešponduje nejakým spôsobom s naším životom. Ak sú naše sny veľmi fantastické a nesúvisia s naším naladením, schopnosťami a nadaním, sú veľmi ťažko predstaviteľné. Vtedy sa vráťte viac do reality. Budete spokojnejší a skôr budete vidieť výsledky a uveríte tomu, že vaše sny sa naozaj začali plniť.

 

tvorivé snívanie-eduworld.skZdroj:  Alan Loy McGinnis: Ako sa stať sám sebou // Foto: tumblr.com

Zdieľať na facebooku