Akí sú rodičia úspešných detí?

Akí sú rodičia úspešných detí?
Akí sú rodičia úspešných detí? / Foto: Bigstock

Všetci rodičia sú radi, ak sa ich dieťa vyhne problémom, má výborný prospech v škole a v dospelosti sa z neho stane úspešný človek. A keďže neexistuje ten pravý recept na výchovu detí, psychológovia sa zamerali na výskum, ktorý mal odhaliť, ktoré prístupy  vedú k vychovaniu úspešnej osobnosti. Touto problematikou sa zaoberalo niekoľko odborníkov a spoločne zistili, že úspešné deti vychovávajú rodičia, ktorí majú niektoré podobné črty. Napríklad:

 

1.Vedú deti k domácim prácam

Julie Lythcott-Haims, bývalá dekanka na Stanfordskej univerzite a autorka knihy Ako sa stať dospelým hovorí: „Domáce práce nie sú iba o tom, že treba niečo urobiť. Deti sa naučia, že vykonať prácu znamená, že sa každý jeden musí podieľať na vytvorení pohody v domácnosti. Dieťa musí robiť prácu pre život, aby bolo súčasťou života.”

 

2. Dávajú dôraz na to, aby si deti uvedomovali, že sú súčasťou spoločnosti

Výskumy dokazujú, že spoločenské deti vedia kooperovať so svojimi rovesníkmi, sú nápomocné, vedia porozumieť citom druhých a vedia pomôcť pri riešení ich problémov. Vďaka týmto vlastnostiam sú v spoločenstve ľudí akceptovaní a obľúbení.

 

3. Majú vysoké očakávania

S použitím údajov z národného prieskumu (6600 detí narodených v roku 2001) profesor Neal Halfon a jeho kolegovia z University of California v Los Angeles zistili, že vysoké očakávania rodičov majú obrovský vplyv na dosiahnutie úspechu ich detí. Rodičia, ktorí videli v budúcnosti svojho dieťaťa vysokú školu ako cieľ, podvedome riadili svoje dieťa k tomuto cieľu bez ohľadu na ich príjmy.

Toto zistenie je v súlade aj s iným psychologickým fenoménom, a to s Pygmalianovým efektom. Ide o myšlienku sebanaplňujúceho proroctva. Deti sú plátnom, na ktoré rodičia premietajú svoje predstavy o nich, až dôjde ku zhmotneniu tejto dôvery a dieťa sa s predstavou úspechu zosobní.

 

4. Rodičia úspešných detí dosiahli vyšší stupeň vzdelania

Štúdia psychologičky Sandry Tang z Univerzity of Michigen hovorí o tom, že matky, ktoré ukončili vysokú školu vedú svoje deti k tomu, aby urobili to isté.

 

5. Učia svoje deti matematiku

Analýza z roku 2007, ktorej sa zúčastnilo 35 000 kanadských a anglických predškolákov, potvrdila, že pokročilé zručnosti v matematike v detskom veku sú výhodou. Spoluautor tejto analýzy Greg Duncan povedal:„Zvládnutie raných matematických zručností napr. znalosť čísel, číselného poradia a ďalších primitívnych matematických operácií a hlavolamov, predpovedá nielen budúci matematický úspech, ale predpovedá tiež rýchly úspech v čítaní.”

 

6. Rodičia majú dobré vzťahy so svojimi deťmi

Rodičia, ktorí citlivo reagujú na signály svojho dieťaťa, teda včas a primerane, vytvárajú tak dobrý predpoklad pre ich ďalší rozvoj. Investícia do skorých zdravých vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom, môže mať v budúcnosti pozitívny vplyv na jeho vývin.

 

7. Rodičia úspešných detí prežívajú menej stresu

Stres matiek, ktorý pramení z toho, že si nevedia nájsť čas na deti popri práci, nevplýva pozitívne na vývoj dieťaťa. Frustrácia a vyčerpanosť sa totiž prenáša na dieťa.

 

8. Rodičia úspešných detí uznávajú odhodlanie pred vyhýbaním sa zlyhaniu

To, odkiaľ si deti myslia, že pochádza úspech, bude predpovedať, či ho aj dosiahnu. Psychológ Carol Dwecková zo Standfordskej univerzity dokázala, že ľudia rozmýšľajú o úspechu dvoma spôsobmi:

1.Prvá skupina ľudí si myslí, že náš charakter, inteligencia a kreativita sú statické a nedokážeme ich zmeniť. Majú teda fixné nastavenie mysle.

2. Ľudia v druhej skupine vyhľadávajú nové výzvy a zlyhanie považujú za odrazový mostík, ktorý ich posunie ďalej. V ich prípade hovoríme o rastovom myslení.

Ak je dieťaťu povedané, že dostalo jednotku z testu pre jeho vrodenú inteligenciu, je to vytváranie zafixovaného nastavenia mysle, ak si však dieťa uvedomí, že dostalo jednotku za jeho snahu, je to rastúce nastavenie mysle.

 


ZDROJ:
businessinsider.com
Čítajte viac o téme: Úspech
Zdieľať na facebooku