Čím všetkým šport obohatí vaše deti?

Deti, ktoré čaru športovaniu naplno prepadli a venujú mu každú voľnú chvíľku, odnášajú si do života veľa benefitov, ktoré im dokážu v mnohom pomôcť aj v dospelom veku.
Deti, ktoré čaru športovaniu naplno prepadli a venujú mu každú voľnú chvíľku, odnášajú si do života veľa benefitov, ktoré im dokážu v mnohom pomôcť aj v dospelom veku. / Foto: Shutterstock, Bigstock

Rodičia detí, ktoré športujú, veľmi dobre vedia, že ak sa dieťa športu venuje naplno, musí občas aj niečo obetovať. Skoré vstávanie pri dvojfázových tréningoch, soboty a nedele na zápasoch, letné prázdniny na sústredeniach, tréningy aj v čase, keď sa dieťaťu nechce a chcelo by možno robiť s kamarátmi i niečo iné. Všetky činnosti súvisiace so športom  vyžadujú sebadisciplínu a plné nasadenie na niekoľko rokov. Nie všetky deti tento nápor vydržia. Ale tie, ktoré čaru športovaniu naplno prepadli a venujú mu každú voľnú chvíľku, odnášajú si do života veľa benefitov, ktoré im dokážu v mnohom pomôcť aj v dospelom veku. Ktoré to sú?

 

1. Odolnosť

Odolnosť predstavuje schopnosť prekonávať prekážky, prispôsobovať sa meniacim sa situáciám, vedieť sa zmieriť s prehrou, naštartovať sa po prehre do nového zápasu. Dieťa musí vedieť prekonávať dážď, mráz či prudké slnko. Mladí športovci sa musia tiež učiť prekonávať únavu, bolesť, zranenie.  To je len niekoľko vlastností, ktoré v sebe skrýva trénovanie odolnosti. Presne tieto vlastnosti potrebuje človek aj v pracovnom živote či pri štúdiu. Šport prináša veľké množstvo takých situácií, keď je dieťa vystavené problémovým javom. Často musí zápasiť s pocitom nespravodlivého hodnotenia, nespravodlivého výberu hráča na ihrisko či vyššieho kola v súťaži. Pochybností býva veľa. Ale takýto nie je len šport, ale aj samotný život. Z tohto pohľadu je športovaniu skvelou prípravou na realitu.

 

2. Plnenie povinností a formovanie sebadisciplíny

Celý život musíme plniť určité povinnosti. Samozrejme, tomuto sa dá naučiť aj pri iných činnostiach, ale trénovanie v detstve je akýmsi bonusom ešte navyše. Na tréning treba prísť včas, je potrebné poslúchať trénera, kvôli kolektívu si dieťa nemôže dovoliť robiť veci ináč, ako je prikázané. A určité záväzky má aj voči rodičom. Deti si veľmi dobre uvedomujú, kto im tréningy platí, kto ich na tréningy vozí a kto sa pre ne obetuje cez víkendy alebo aj prázdniny. Takto si uvedomujú, že sa musia snažia kvôli sebe, kvôli kolektívu, ale aj kvôli rodičom. Ich sebadisciplína sa takto stále viac prehlbuje. Plnenie povinností a sebadisciplína sú súčasťou života človeka i v dospelosti. Ľudia, ktorí v tomto smere nemajú problémy, vždy patrili a patria k najlepším zamestnancom firiem.

 

3. Správne využívanie voľného času

I keď dnešné deti majú veľké množstvo možností na vyplnenie voľného času, nie všetky tieto možnosti využívajú. Ešte stále vidíme deti, ktoré sa bezcieľne potulujú po uliciach a z tých starších je veľa tých, ktorí sa najradšej zdržujú niekde v parkoch s cigaretou v ruke. Potom existuje ďalšia skupina, ktorá neustále vysedáva pri počítačoch a von takmer vôbec nechodia. Toto tiež nie je najšťastnejšie riešenie. Ak sa deti venujú nejakým športom, nezískavajú len úžasné fyzické, psychologické a sociálne benefity, ale tiež sa nevystavujú vrstovníkom alebo situáciám, ktoré pre nich nie sú najvhodnejšie. A tak deti, ktoré sa venujú športu, veľa času venujú veciam prospešným a tomu, čo je pre ne dobré z viacerých hľadísk a nevenujú sa niečomu, čo ich len brzdí vo výraznejšom napredovaní vo vývine.

 

4. Pevnejšie rodinné väzby

Mnoho  rodín zápasí s časom a priestor na spoločne prežité chvíle je niekedy dosť malý. No rodiny, ktoré športovanie svojich detí berú vážne, vedia z tejto skutočnosti vyťažiť maximum. Ako? Napríklad tak, že na turnaje či súťaže chodia spolu s deťmi a sú tak všetci spolu. Môžu spoločne prežívať čas v aute, kde sa môžu rozprávať a po zápase každému dobre padne, keď sa dočká objatia svojich rodičov. Ani mamin úsmev z tribúny  počas ťažkého zápasu nie je na zahodenie. A tak šport má aj ďalšiu zázračnú schopnosť, vedie rodiny k spolupatričnosti  a k vzájomnej radosti.

 

Existuje ešte množstvo ďalších výhod, ktoré šport ponúka. Dieťa, ktoré športuje má väčšiu tendenciu sa aj zdravšie stravovať, nemáva nadváhu, má veselšiu myseľ, množstvo kamarátov a veľa problémov vie riešiť jednoduchšie.

Zdieľať na facebooku