Ako používať mapy príbehu?

  Foto: Bigstock

Určite aj vy máte v triede žiakov, ktorí písanie nemajú radi a vo chvíli, keď im zadáte tému na písanie, dlho len sedia a ich zošit zostáva čistý bez jediného slova. Takémuto typu žiakov by mohli pomôcť napríklad mapy príbehu. V čom spočíva ich podstata?

Táto pomôcka môže mať rôznu podobu. Môže to byť jednoduchá tabuľka alebo to môžu byť zložitejšie grafické zobrazenia s rôznymi políčkami, ktoré žiak vypĺňa podľa pokynov. Tieto tabuľky pomáhajú predovšetkým pri písaní rôznych príbehov v rámci rozprávacieho slohového postupu. Tabuľky sú žiakom nápomocné aj v tom, že si môžu detailnejšie naplánovať,  o čom budú písať, a tak sa pre nich úloha stane jednoduchšou. Tabuľky vytvorí učiteľ a vysvetlí žiakom, ako pomocou nich môžu premýšľať nad svojou prácou. Najjednoduchšia je tabuľka, ktorá pozostáva z troch políčok, do ktorých napíšete ZAČIATOK, ZÁPLETKA a ROZUZLENIE. Žiaci si do jednotlivých políčok zapisujú vety, ktoré zodpovedajú jednotlivým častiam príbehu.

 

Obrázok: J.Koníčková

 

Zložitejšia tabuľka je rozdelená na časti, do ktorých žiaci v bodoch zapisujú odpovede na základné otázky, ktoré si takmer každý človek pred písaním dáva:

 

1.KDE a KEDY sa bude príbeh odohrávať.

 

2.KTO v ňom bude vystupovať. Mapa sa môže zamerať  detailnejšie aj  na jednotlivé postavy príbehu. Žiaci si tak všímajú vzhľad a ich  vlastnosti.

 

3. Čo a PREČO sa stane.

 

4. PROBLÉMY, ktoré sa budú v príbehu riešiť.

 

Keď si žiaci takto podrobnejšie  príbeh dopredu naplánujú, oveľa lepšie sa im píše.

 

Obrázok: J.Koníčková

 

Práca s obrázkami

Mladší žiaci môžu pracovať aj s obrázkami. Mapu pri takejto forme práce zostaví učiteľ tak, že pod každým nápisom ponechá ešte voľné miesto aj na vlastnú kresbu žiakov. Žiaci si môžu nakresliť napríklad prostredie, v ktorom sa bude príbeh odohrávať, taktiež postavy a podobne. Ak sa ani takto nerozprúdi u žiakov tvorivosť, môžete im pomôcť  tým, že im poskytnete rôzne obrázky prostredí, v ktorých by sa dej mohol odohrávať. Oni si môžu vybrať, čo im vyhovuje. Mapy nemusia vyzerať len ako tabuľky, môžete použiť rôzne formy grafických znázornení. Pri tvorbe rozprávok, bájí, sci-fi, či fantasy príbehov  si žiaci môžu vytvoriť celú imaginárnu krajinu a až potom začnú písať príbeh. S týmto mám veľmi dobré skúsenosti v nižších ročníkoch.

 

Obrázok: J.Koníčková

 

Obrázok: J.Koníčková

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku