Akí učitelia sú a vždy budú obľúbení?

  Ilustračná foto: Bigstock

Mnohí ľudia žijú v domnienke, že sú veľmi obľúbení, spoločenskí, majú svoje čaro už len preto, že sú pekní, talentovaní a možno o trochu viac komunikatívni ako iní ľudia. No toto všetko sú často len sebaklamy. Podľa posledných zistení obľúbenosť závisí od úplne niečoho iného. Tým zázrakom, na základe ktorého sa človek v dnešnej dobe stáva obľúbeným, je emocionálna inteligencia.

 

Na učiteľa je kladených  veľmi veľa požiadaviek. Musí mať predovšetkým prehľad a potrebné vzdelanie. To však v dnešnej dobe vôbec nestačí. V minulosti bol učiteľ hlavne človekom, ktorý odovzdával deťom vedomosti. Dnes, keď si šikovné deti dokážu naštudovať veľa vecí z internetu alebo rôznych kníh, o ktoré nie je núdza, pretože v kníhkupectve alebo v knižnici zoženieme už čokoľvek, učiteľ začína mať úplne nové poslanie. To poslanie sa asi ani nedá výstižne pomenovať jediným slovom, ale viem, že jeho práca spočíva hlavne v sociálno – psychologickej pomoci.V dnešnej dobe preplnenej informáciami a rôznymi vplyvmi, práve učiteľ môže byť okrem odborníka na vedomosti aj človekom, u ktorého dieťa môže nájsť predovšetkým pochopenie, usmernenie, komunikáciu z očí do očí, dobrú radu a tiež oázu  pokoja, nádeje a bezpečnosti. Čoraz viac detí sa cíti neisto, niekedy nemá možnosti na komunikáciu s dospelými, google dáva až priveľa odpovedí na jedinú otázku, a tak sa mladý človek môže cítiť zmätene. Ak natrafí na empatického učiteľa, má šancu získať aspoň niekoľko odpovedí na svoje životné otázky. Poznám niekoľko učiteľov, ktorí sú mimoriadne obľúbení, majú rešpekt a zároveň si k nim deti ľahko a prirodzene  nachádzajú cestu. Keď som nad nimi premýšľala, zistila som, že takmer všetci využívajú niekoľko z nasledujúcich prístupov.

Oslovujú žiakov menom

Viete, ktoré slovo každému znie v ušiach najkrajšie? No predsa jeho vlastné meno. Tí, ktorí toto tajomstvo poznajú, vedia ho aj patrične využiť, a tak žiakov oslovujú ich krstným menom. Obľúbení učitelia ho používajú zakaždým, keď sa so žiakmi stretnú napríklad na školskej chodbe, v meste, počas vyučovania a podobne.

Dávajú otázky

Najväčšia chyba, akú robíme pri vyučovaní je tá, že sa viac sústredíme na seba ako na našich žiakov.  Väčšinou, hlavne na druhom stupni základných škôl a na stredných školách,  chceme všetko rýchlo monologicky vysvetliť. Čas rýchlo plynie a niekedy sa nám stane, že akosi pozabudneme na samotných žiakov. Obľúbení učitelia sa dokážu v rozhovore zbaviť pocitu vlastnej dôležitosti a plne sa sústredia na svojich žiakov. Počúvajú nielen ušami, ale aj srdcom, vedia sa dokonale sústrediť, zahĺbiť do témy, a tak v prípade potreby vedia správne zareagovať alebo sa správne pýtať. Snažia sa byť trpezliví, vedia sa vyvarovať nedočkavých pohybov. Žiakov teší, keď sú vypočutí a človeka, ktorý ich dokáže aktívne počúvať si ľahko obľúbia.

 

Usmievajú sa

Ľudia prirodzene a podvedome nasledujú reč tela osôb, s ktorými sa rozprávajú. Ak chcete, aby vás iní mali radi, počas rozhovoru sa usmievajte, buďte milí, úprimní a prirodzení. Hlas príjemných ľudí je vždy pokojný a príjemný. Cítiť z neho istotu a dôveru. Navyše, keď sa usmievate, šírite dobrú náladu. Prirodzenosť a úprimnosť sú základom obľúbenosti. Nikto nemá rád predstieranie. Deti vyhľadávajú úprimných spoločníkov, ktorým môžu dôverovať. Dnes je síce ťažké nájsť ľudí, ktorí sú sami sebou, ale existujú. A deti sú veľmi šťastné, keď zistia, že práve ich učiteľ patrí do skupiny prirodzených a autentických ľudí. Jedným zo znakov je práve to, že sa žiaci s nimi cítia príjemne a uvoľnene.

Nepresadzujú len svoj názor

Určite poznáte také situácie, že diskutujúci ešte ani nedopovie vetu a ten druhý už má na všetko svoj názor. Presadzuje len svoju pravdu a nepripúšťa názor iného za žiadnych okolností. Ak chcete, aby vás  žiaci mali radi, musíte mať otvorenú myseľ. Nikto  nechce diskutovať s človekom, ktorý si už na niečo vytvoril názor a nehodlá ho meniť a vždy má len on pravdu. Skúste sa viac započúvať a menej hovorte. Možno zistíte, že existujú aj iné cesty na riešenie problému a že v konečnom dôsledku pri počúvaní iných sa viac naučíte, ako keď len vy stále musíte mať posledné slovo.Otvorená myseľ je nevyhnutná,  pretože znamená snahu posúvať sa ďalej a prijímať nové informácie. Neznamená to však, že musíte veriť všetkému, čo vám žiaci povedia, nemusíte tiež akceptovať ich správanie, stačí, že im dovolíte byť takými, akí naozaj sú.  Nechajte ich, nech sa prejavia a ak je to potrebné, potom ich usmernite. Možno si poviete, čo je to za hlúposť, aby učiteľ počúval žiaka. Samozrejme, máte právo si to myslieť. Ale z vlastných skúseností viem, že od žiakov sa dá veľa naučiť. Napríklad o móde, filmoch, hudbe, životnom štýle mladých ľudí. Budete prekvapení, keď sa započúvate do názorov a  postrehov vašich žiakov, čo všetko sa dozviete. Keby som nepracovala v škole, tak neviem takmer nič o súčasnej alternatívnej hudbe, filmoch alebo názoroch mladých na dnešný svet. Vďaka žiakom sa učiteľ môže dostať aj k takým informáciám, o ktoré sa prioritne vôbec nezaujíma, ale neskôr aj tak pochopí, že je celkom fajn, že o nich vie. Učiteľ nemá šancu sledovať všetky informácie, ktoré prehrmia spoločnosťou každý deň. Ale vďaka komunikácii so svojimi žiakmi má šancu dozvedieť sa ešte viac. Tým, že sa zaujíma o svet žiakov, získava si ich rešpekt a obľúbenosť. A na druhej strane mladých ľudí aj lepšie chápe.

Obľúbení učitelia sú vyrovnaní

Stať sa vyrovnaným, to je práca na celý život. Ale verte tomu, takíto ľudia pôsobia lepšie ako tí, ktorí sú neustále podráždení, nespokojní, kritizujúci, arogantní alebo úplne apatickí. Ľudia radi vedia s kým majú do činenia a akú reakciu môžu očakávať. Obľúbení  učitelia veria tomu, že ak si budú udržiavať pozitívny pohľad na vec, všetko pôjde ľahšie. Snažia sa robiť veci s úsmevom a pozerať sa na svet zo svetlejšej stránky. Deti veľmi silno vnímajú učiteľovu energiu a ak je pozitívna, rady sa zdržiavajú v jeho blízkosti.  Časté prehnané reakcie  môžu urobiť na žiakov zlý dojem.

 

 

Dokážu iných úprimne pochváliť

Žijeme v súťaživom prostredí a konkurencia nikdy nespí. Vyhrávajú tí najlepší. Určite ste aj vy denne kŕmení týmito vetami. Na jednej strane síce takto žijeme, ale dlhodobé výskumy jednoznačne hovoria o tom, že spolupráca je dôležitejšia ako čokoľvek iné. Aby človek dokázal spolupracovať, musí vedieť úprimne oceniť svojich kolegov, priateľov alebo partnerov. Je to jeden z ďalších predpokladov obľúbenosti aj u učiteľa. A ak dokážete úprimne  pochváliť vašich žiakov, verte tomu, že príde chvíľa, keď aj oni pochvália vás. V dnešnej dobe je čoraz viac talentovaných detí. Učitelia denne učia výborných športovcov, umelcov, víťazov najrozličnejších súťaží. Aj keď ste napríklad matematikár, úprimne sa tešte zo športových úspechov vašich žiakov. Keď prejavíte úprimný záujem a pochválite ich za úspechy v tom, čo ich naozaj baví, verte tomu, že takíto žiaci si skôr nájdu cestu aj k matematike.

 

Obľúbení učitelia robia dobré skutky

Obľúbení ľudia nemajú problém niekomu pomôcť a nečakajú od neho nič. Sú šťastní, keď sa im naskytne príležitosť niečo dobré a nezištné vykonať a ďakujú za túto príležitosť. Existuje veľké množstvo úžasných učiteľov, ktorí sa tešia z toho, že môžu len tak, pre dobrý pocit, pre radosť z konania dobra pomôcť aj svojim žiakom. Napríklad ich niečo doučia, požičajú vlastné knihy a časopisy, pozvú svojich žiakov popoludní niekde na prechádzku alebo darujú vlastnú desiatu, ak je niekto veľmi hladný a tú svoju si zabudol doma. Možností je nekonečné množstvo.

Pribúda čoraz viac ľudí, ktorí veria, že našu planétu zachránime len vtedy, keď sa postupne vzdáme svojej dôležitosti a každé ráno sa zobudíme s neutíchajúcou túžbou, že chceme vykonať dobrý skutok. Ak patríte k týmto učiteľom, buďte šťastní, že ste dostali úžasný dar učiť. Prečo? No aj práve preto, lebo máte pred sebou nekonečné spektrum možností konať dobro na svete. A to dobro, ktoré vykonáte, zostáva hlboko v detských dušiach. Na prvý pohľad to tak nevyzerá, ale ono to tak je! Deti sa možno v určitých momentoch tvária nevďačne, ale po rokoch si na mnohé veci spomínajú a mnohí z nich dávno spoznané uplatnia aj vo vlastnom živote.

V lete som mala stretnutie po 20 rokoch s mojou provu triedou, ktorú som učila. Ja som za tých 20 rokoch zabudla možno 80% všetkého, čo som pre nich urobila, čo som povedala, ako som sa tvárila, ako som čo prežívala. A bola som naozaj veľmi prekvapená, keď moji žiaci začali citovať niektoré moje vety, slová a spomínať na aktivity, ktoré sme spolu robili. Ja som takmer na všetko zabudla, ale oni si to pamätali. Neverila som vlastným ušiam. Ale bolo to tak. A viem, že to funguje takto u každého učiteľa. Deti si toho naozaj veľa pamätajú a veľa vecí si ukladajú do podvedomia, z ktorého potrebné informácie vyjdú na povrch práve vtedy, keď sa v živote dostanú do adekvátnej situácie.

 

Existujú názory, ktoré tvrdia, že učiteľov čoskoro nahradia počítače. Neviem, nevyznám sa až tak dobre v technike. Jedno však viem isto. Učiteľov technika nikdy nebude môcť nahradiť v procese rozvíjania  emocionality žiakov.Obľúbení učitelia, ktorí nie sú len múdri, ale zároveň empatickí, komunikatívni a ľudskí, budú podľa môjho názoru aj v budúcnosti pre žiakov veľkou oporou a ľuďmi, ktorí im budú pomáhať pri hľadaní  správnej cesty v živote. Takých učiteľov budú v školách hľadať.

 

Veľa učiteľov si teraz možno povie: „A kedy mám toto všetko robiť? Kedy to mám stihnúť? A ešte za tie smiešne peniaze!“ Máte pravdu. Aj takto sa dá na dnešnú situáciu v školstve pozerať. Ale na druhej strane mám pre vás potešujúcu správu.Úsmev, empatia, úprimné počúvanie, konanie dobra sa dajú nacvičiť tak, aby sa stali prirodzenou súčasťou života. Človek si dokáže spomínané prístupy zautomatizovať, stanú sa súčasťou jeho osobnosti a v konečnom dôsledku on sám sa stáva šťastnejším človekom. A potom takýto šťastný učiteľ robí automaticky šťastnejšími aj svojich žiakov. Oni to potom môžu odpozorovať, posúvať ďalej a prenášať do života ďalších ľudí. Postupne môže vzniknúť v určitej komunite úplne iná nálada  a atmosféra. Atmosféra nádeje, pochopenia a radosti.

Veľmi dobre si uvedomujem, že existuje nekonečné množstvo názorov, možností a ciest, ako sa dá v škole fungovať. Toto je len zopár z mnohých prístupov, ktoré fungujú okolo mňa. Ak poznáte nejaké ďalšie, napíšte nám o nich pod článkom alebo do redakcie. Budeme radi, ak sa obohatíme navzájom.

Čítajte viac o téme: Emocionálna inteligencia, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku