Dať či nedať dieťa do školského klubu detí?

  Ilustračná foto: Bigstock

Možno ste si aj vy položili otázku, čo s deťmi po škole, ak ste zamestnaní. Je školský klub detí vhodným riešením pre naše deti? I keď si niektorí možno myslia, že školský klub je len akási úschovňa pre deti, nie je tomu tak. Vychovávateľky, ktoré v klube pracujú s deťmi, majú väčšinou vysokoškolské vzdelanie, pracujú podľa presne stanoveného výchovného programu, do ktorých je zahrnutá telesná a športová výchova, výtvarná, hudobná, ekologická, dramatická, dopravná, etická i mediálna výchova. Podľa možností to môže byť ešte čokoľvek iné. Z toho vyplýva, že o deti je nielen dobre postarané, ale ešte aj v popoludňajších hodinách sa môžu rozvíjať vo viacerých oblastiach. Okrem toho majú priestor na to, aby si mohli napísať domácu úlohu, čítať si alebo sa len tak voľne rozprávať a hrať s kamarátmi. Podľa možností niekoľkokrát do mesiaca vychovávateľky so žiakmi chodia na výstavy, divadelné predstavenia, besedy či na plaváreň.

 

Obsah výchovy mimo vyučovania tvoria:

  • odpočinkové činnosti
  • rekreačné činnosti
  • záujmové činnosti
  • spoločensko - prospešné činnosti
  • sebaobslužno výchovno-vzdelávacie činnosti
  • príprava na vyučovanie

 

Školáci sa v družine nemajú čas nudiť

Naše deti majú často jeden veľký problém, ktorý väčšina dospelých nepozná, a to nudu. Mnoho detí nevie zmysluplne využiť svoj voľný čas. Práve táto skutočnosť je jedným z pozitív tejto  inštitúcie. Školský klub detí učí deti tráviť čas takým spôsobom, aby zároveň v rámci voľného času mohli rozvíjať svoju osobnosť. Poskytuje im inšpiráciu a priestor.

Umožňuje sociálny rozvoj

Keďže človek je tvor spoločenský a pre harmonickú existenciu i svoj rast potrebuje množstvo sociálnych kontaktov, nezaobíde sa bez istej sociálnej inteligencie. A práve školský klub detí vytvára ďalší priestor a možnosť na komunikáciu. Hlavne pre menej komunikatívne deti je toto výborná možnosť, ako začať komunikovať. Dieťa tiež nadväzuje nové priateľstvá, rozvíja svoje sociálne vzťahy skôr ako  doma, kde sa často izoluje pred skutočným svetom útekom do virtuálnej reality. Veď deti, ktoré nechodia do školského klubu si čas spojený s čakaním na rodičov, kým prídu z práce, krátia hlavne hraním počítačových hier.

 

Školský klub chráni školákov pred rizikovým správaním

To, že dieťa sa naučí prežiť svoj voľný čas zmysluplne, vlastne umožňuje predchádzať tráviť ho nevhodným spôsobom. Školský klub tak poskytuje rodičom istotu, že ich deti sa zdravo a správne vyvíjajú a že vykonávajú zmysluplné činnosti v čase, kým sú v zamestnaní.

 

Myslím si, že výhod navštevovania školského klubu detí je oveľa viac ako nevýhod. A tak, ak vaše dieťa nenavštevuje iné, napríklad športové kluby alebo rôzne umelecké inštitúcie, práve  školské kluby detí sú výhodnou alternatívou, kde môžu deti múdro a pod dozorom prežívať svoj voľný čas.

 

Zdieľať na facebooku