6 znakov, ktoré signalizujú, že ste v živote urobili pozitívne zmeny

Mnoho ľudí venuje obrovské množstvo času, energie a peňazí tomu, aby sa stali najlepšími verziami seba samých.
Mnoho ľudí venuje obrovské množstvo času, energie a peňazí tomu, aby sa stali najlepšími verziami seba samých. / Foto: Bigstock

Osobný rast môže často pôsobiť ako skúsenosť, ktorú je ťažké identifikovať. Našťastie existuje niekoľko ukazovateľov, ktoré signalizujú, že človek mení svoj život zmysluplným spôsobom a pozitívnym smerom. 

 

Mnoho ľudí venuje obrovské množstvo času, energie a peňazí tomu, aby sa stali najlepšími verziami seba samých. Snažia sa zbaviť minulej záťaže, zmeniť spôsob, akým myslia, túžia transformovať svoje emócie, správajú sa inak alebo zmenia spôsoby spolupráce s ostatnými. Niekedy za zmenou stojí obrovské úsilie, a tak poznanie znakov, ktoré im dokážu naznačiť pozitívne smerovanie a uskutočnené zmeny, môžu mať zásadnú hodnotu na ceste sebazdokonaľovania. Môžu potvrdiť všetko značné úsilie, ktoré bolo venované zmene života. Viditeľné znaky pozitívnej zmeny môžu byť inšpirujúce a môžu motivovať, aby  sa aj naďalej snažili o najlepšiu verziu seba samého. Vnímanie týchto znakov pomáha tiež vytvárať pocity hrdosti či úspechu. Posilňujú dôveru a pocit kontroly nad vlastným životom. Pozrime sa bližšie teda na tieto znaky.

 

1. Myslenie

Možno prvá vec, ktorú si všimnete, je rozdiel v kvalite a kvantite vášho myslenia. Možno sú vaše myšlienky pozitívnejšie, povzbudzujúce a podporujúce. Obrazne povedané, vidíte posun od tmavého miesta k svetlejšiemu. Okrem toho možno zisťujete, že vaša myseľ je aj jasnejšia a viac konštruktívna. Vďaka tejto zmene cítite menej pochybností či starostí a viac nádeje a optimizmu.

 

2. Emócie

Ďalšou silnou zmenou, ktorú si všimnete, je zmena v oblasti vašich emócií. Pozitívna životná zmena so sebou prináša posun od negatívnych emócií (napr. zranenie, smútok, strach, frustrácia, vina, hanba... ) k prevažne pozitívnym emóciám (napr. šťastie , radosť, nádej, vzrušenie, spokojnosť...).

 

3. Fyzické znaky

Pozitívnu životnú zmenu pocítite aj vo svojom tele. Zatiaľ čo predtým ste mohli byť v neustálom stave aktivácie sympatického nervového systému, teda často ste cítili  úzkosť či stres, možno teraz konečne cítite väčší pocit uvoľnenia a pokoja. Tieto fyzické znaky zahŕňajú nižšiu srdcovú frekvenciu, hlbšie a rovnomernejšie dýchanie, uvoľnené svaly a absenciu návalov adrenalínu. Všetky tieto skutočnosti prospievajú stále viac a viac vášmu zdraviu.

 

4. Reč tela

Keď sa vám v živote nedarí, keď sa necítite dobre, vtedy aj vaše telo hovorí jazykom ochrany pred hrozbami, ktoré v určitej situácii vnímate. Máte ako keby uzavretú reč tela a tá sa väčšinou prejavuje odvrátenými očami, mračením, otočením tela, zhrbením,  prekríženými rukami a nohami. S pozitívnou životnou zmenou sa tieto prejavy väčšinou zmiernia, čo umožní vášmu telu hovoriť jazykom otvorenosti a vnímavosti. Zrazu sa môžete ľuďom pozerať do očí, usmievať sa, spontánne komunikovať, dávať otázky, nadväzovať nové kontakty a prejavovať svoju vitalitu.

 

5. Vzťahy s ľuďmi

Keď nie ste šťastní a spokojní, môžete sa uzavrieť pred ostatnými, pretože ich vnímate ako súčasť hrozby, ktorú pociťujete vo svojom živote. V podstate vysielate správu, že ste chladný a neprístupný človek. Keď ľudia vnímajú váš chlad, cítia sa pri vás neisto a možno cítia aj strach. Boja sa, že ich budete ignorovať, kritizovať alebo podceňovať. Budú si teda udržovať odstup. Ale keď im začnete posielať správy o svojej otvorenosti, chcú sa s vami zrazu spojiť, nadväzovať priateľstvá a hlbšie väzby. Keď u vás dôjde k pozitívnej životnej zmene, máte chuť sa otvoriť svetu a zrazu vysielate aj iné správy o sebe. Ľudia zrazu cítia vašu vrúcnosť, empatiu, súcit, prijímanie, ochotu pomôcť a podobne. Zrazu sa od ľudí nevzďaľujete, ale viac ste  k nim naklonení, a tak aj oni chcú byť stále viac vo vašej prítomnosti.

 

6. Kvalita partnerských vzťahov

Ľudia sú často nešťastní aj preto, lebo sa cítia osamelí a ako keby odpojení od iných. Často im chýbajú priatelia a blízke vzťahy. Okrem toho, aj partnerské vzťahy, ktoré majú, sú neuspokojivé, pretože existuje v nich len malé emocionálne spojenie. Keď  urobíte pozitívne zmeny vo svojom živote, vaše vzťahy sa viditeľne zlepšia, prehĺbia, nadobudnú vyššiu kvalitu. Celkove sa dá povedať, keď urobíte pozitívne zmeny v živote, nebudete až tak silno emocionálne zraniteľní, budete pociťovať viac radosti, spokojnosti a vo vašom živote sa objavia noví ľudia, s ktorými začnete prežívať hlbšie priateľstvá. Budete sa tiež cítiť bezpečne, spokojne a pohodlne.

 

Ak neustále pracujete na sebe a možno práve teraz neviete, či sa nachádzate na správnej ceste a v ktorom štádiu zmeny vlastne ste, možno práve týchto 7 znakov vám pomôže uvedomiť si svoju situáciu a zároveň vás posmelia k tomu, aby ste s nadšením pokračovali ďalej a nevzdávali sa. Keď sa naladíte na tieto znamenia, možno si poviete: „Moja cesta je náročná, ale posúvam sa bližšie a bližšie k osobe, ktorou chcem byť a čoraz častejšie žijem život, aký chcem žiť.“

Čítajte viac o téme: Šťastie
Zdieľať na facebooku