Ako budovať radosť, zvedavosť a nadšenie v triede?

Všade okolo nás je veľa nezvyčajných a zaujímavých javov, ktoré máme šancu každý deň vždy nanovo objavovať a tešiť sa z nich. Stačí len chvíľočku postáť, zahľadieť sa správnym smerom a vychutnávať si tajomstvá, ktoré nám svet ponúka.
Všade okolo nás je veľa nezvyčajných a zaujímavých javov, ktoré máme šancu každý deň vždy nanovo objavovať a tešiť sa z nich. Stačí len chvíľočku postáť, zahľadieť sa správnym smerom a vychutnávať si tajomstvá, ktoré nám svet ponúka. / Foto: Bigstock

Vedci už dávno dokázali, že v radostnej atmosfére sa žiakom lepšie učí a poznatky si aj na dlhšiu dobu zapamätajú. Ako môže učiteľ vytvoriť v triede atmosféru nadšenia a radosti?

 

Vo svete nikdy nie je nedostatok krásnych a zázračných vecí, nedostatočná je len naša schopnosť ich vidieť. Už Ján Bosco hovoril: „Každá dobre využitá chvíľa sa stáva pokladom.“ Všade okolo nás je veľa nezvyčajných a zaujímavých javov, ktoré máme šancu každý deň vždy nanovo objavovať a tešiť sa z nich. Stačí len chvíľočku postáť, zahľadieť sa správnym smerom a vychutnávať si tajomstvá, ktoré nám svet ponúka. Ak si dokážeme aj malé veci vychutnávať, naše dni budú krajšie a náš život bude bohatší a nebude plynúť tak rýchlo a jednotvárne. Radosť je určitým vyjadrením nadšenia, zvedavosti, šťastia, spokojnosti, pohody a prosperity. Je úžasné, keď učitelia dokážu na hodine pripraviť také situácie, ktoré vzbudzujú v žiakoch radosť, zvedavosť a nadšenie. Podľa zistení psychologičiek B. FredericksonM. Tugad pozitívne emócie, ako je už spomínané nadšenie či  radosť, môžu dočasne zvýšiť pozornosť, ba dokonca môžu zvyšovať i odolnosť. Profesor psychológie D. Keltner vo svojej knihe Úžas píše: „V procese vývinu detí pravidelné pocity úžasu podnecujú ich zvedavosť a zabezpečujú aj lepšie študijné výsledky.“ Pozrime sa na niekoľko vecí, ktoré pomáhajú vyvolávať v žiakoch radosť, úžas, zvedavosť či nadšenie.

 

1. Zážitkové metódy a rôzne hry

Existuje množstvo zážitkových a kreatívnych metód, ktoré dokážu vyčariť na vyučovaní dobrú atmosféru, nadšenie či radosť. Zábavnejšie metódy skúšania alebo opakovania atmosféru v triede uvoľňujú, a tak hlavne tí žiaci, ktorí majú zo skúšania stres, sú nervózni a neistí, sa dokážu skôr uvoľniť a zapájajú sa do procesu v triede a zažívajú pozitívne pocity. Nielen na vyučovaní, ale aj na triednických hodinách, na kurzoch či v škole v prírode sa snažte čo najčastejšie prostredníctvom rôznych hier a  aktivít vytvárať atmosféru pohody a radosti. Často práve mimoškolské akcie dokážu žiakov v triede viac zblížiť a radosť z prežitých chvíľ si na dlhé obdobie prinášajú aj na vyučovanie do tried.

 

2. Vesmír

Uvažovanie o našej relatívnej malosti vo vesmíre vyvoláva tiež úžas, preto ukážte svojim žiakom napríklad zábery z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. Sú úžasné.

 

3. Inšpiratívni ľudia

Existuje množstvo inšpiratívnych ľudí. Ideálne je, keď niekoľko z nich nepredstaví len učiteľ, ale so zaujímavými ľuďmi zoznámia spolužiakov aj samotní žiaci. Upozorňujte žiakov na to, aby si všímali v okolí ľudí, ktorí dokážu prekonávať prekážky, prejavovať odvahu, prichádzajú so zaujímavými nápadmi alebo dokážu prejaviť lásku, súcit, láskavosť, pokoru, štedrosť alebo oddanosť. Vnímanie života týchto ľudí  pomáha žiakom zažiť pocit úžasu, empatie a motivuje ich ku konaniu dobra a skutkov láskavosti.

 

4. Spev, tanec, rituály

Existuje veľa žiakov, ktorí zažívajú nadšenie pri spoločnom tanci, speve alebo iných spoločných činnostiach. Keď sa zhromažďujeme, aby sme tancovali, hrali sa, sledovali nejakú udalosť, oslavovali alebo sa inak zapájali do rituálov, zažívame pocity vzájomného prepojenia. No a niekedy práve tieto pocity sa stávajú veľkým zdrojom radosti a nadšenia.

 

5. Umenie

Obrazy, fotografie, sochárstvo a architektúra vzbudzujú úžas a obdiv. Využívajte čo najčastejšie pohľad na umelecké diela na vyučovaní. A nemusí to byť len na výtvarnej výchove. Na každom predmete sa občas objaví téma, pri ktorej sa dá využiť aj pohľad na rôzne umelecké diela.

 

6. Príroda

Okrem toho, že má príroda pozitívny vplyv na zdravie detí, vďaka rôznym tvorivým činnostiam si formujú aj svoj vzťah k svetu, k planéte, k rastlinám, k zvieratám i k ľuďom. Rôzne zákutia v prírode vyvolávajú u žiakov aj radosť a nadšenie. Príroda  ponúka tiež veľké množstvo podnetov na spoločné hry, aktivity a rozhovory. Pri nich môžete formovať nadšenie súvisiace s prírodou. Žiaci potrebujú kontakt so stromami, rastlinami, kameňmi a zvieratami, aby si vypestovali citlivý a láskyplný vzťah k nej. Kto cíti lásku k prírode, má väčšinou rád aj ľudí a je empatický. Vzťah žiakov k prírode môžete formovať aj pomocou rôznych aktivít.

 

7. Snažte sa vymýšľať individuálne úlohy pre žiakov

Keď učiteľ dobre pozná svojich žiakov, dokáže im občas vymyslieť úlohy šité na mieru. Keď žiak potom robí takúto úlohu, ktorú potom môže prezentovať pred celou triedou, tak pociťuje skutočnú radosť. Je výborné, keď učiteľ vie aj nejakú mimoškolskú vášeň žiaka využiť na vyučovaní.

 

8. Pokúste sa postupne plniť sny žiakov

Triednym snom môže byť návšteva filmového predstavenia, skanzenu, hradu, múzea. Možností je veľa. Nech je sen žiakov akýkoľvek, je dôležité, ak je to len trochu možné, splniť  ho. Pocit, že sa uskutoční podujatie, o ktorom tak dlho žiaci snívali, prináša do triedy na dlhú dobu radostnú atmosféru. Ideálne je, keď do prípravy podujatia zapojíte všetkých žiakov.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku