8 spôsobov, ako zvládnuť konflikty v práci

Treba si uvedomiť, že konflikt nie je súťaž, kde musí byť víťaz a porazený. Uvedomením si tohto faktu sa dá väčšina konfliktov vyriešiť na základe spolupráce a hľadania vhodných riešení.
Treba si uvedomiť, že konflikt nie je súťaž, kde musí byť víťaz a porazený. Uvedomením si tohto faktu sa dá väčšina konfliktov vyriešiť na základe spolupráce a hľadania vhodných riešení. / Foto: Bigstock

S konfliktami na pracovisku sa stretáva množstvo ľudí. Ako riešiť konflikty tak, aby vás obrali o čo najmenšie množstvo energie a priniesli pozitívny výsledok?

 

Konflikty sú prirodzenou súčasťou takmer každého pracoviska, preto je dôležité, aby sme spoznali efektívne spôsoby, ako k nim pristupovať a zvládať ich tak, aby nemali negatívny vplyv na našu produktivitu, morálku a pohodu. Podľa najnovšieho výskumu 85 percent ľudí prežilo alebo prežíva konflikt v práci. Samozrejme, konflikty môžu mať rôzny charakter a môžu byť do rôznej úrovne vystupňované. Vedci tiež prišli na to, že ľudia strávia v práci v priemere 2,8 hodiny týždenne riešením konfliktov. Z tohto dôvodu je vhodné poznať čo najviac spôsobov, ako ich  riešiť. Pozrime sa na  8 spôsobov, ako zvládnuť konflikty v práci.

 

1. Priznajte, že  konflikt existuje

Ignorovaním konflikt nezmizne, pretože keď sa konfliktu vyhnete, nič sa nevyrieši. Prvý krok, ktorý vedie k vyriešeniu akéhokoľvek konfliktu, je uznať, že existuje. Musíte si nájsť čas na to, aby ste si vypočuli obe strany a pochopili problémy, ktoré riešite.

 

2. Aktívne počúvajte

Aktívne počúvanie je kritickou zručnosťou pri riešení konfliktov, pretože je životne dôležité pochopiť uhol pohľadu druhého človeka a odkiaľ pochádza. Rozvíjanie empatie k druhej osobe vám pomôže pochopiť, prečo konflikt vôbec vznikol. Uistite sa, že ste plne prítomní v konverzácii a venujte pozornosť slovám, ktoré počujete a všímajte si aj  neverbálne signály. Opakujte to, čo ste počuli, aby ste sa uistili, že rozumiete perspektíve druhej osoby.

 

3. Snažte sa zostať pokojní

Emócie môžu pri konflikte ľahko eskalovať, čo môže situáciu ešte zhoršiť. Snažte sa vyhnúť hnevu tým, že sa budete snažiť zostať pokojní. Ak na niečí hnev zareagujete ešte väčším hnevom alebo použijete sarkastický či naštvaný tón, situáciu to zvyčajne len zhoršuje. Aj keď vás hnev druhej osoby môže frustrovať, popremýšľajte o spôsoboch, ako si v danej chvíli zachovať pokoj. Niektorým ľuďom môže pomôcť hlboké dýchanie, počítanie do 10 alebo zameranie sa na iné rozptýlenie. Ak žiadna z týchto taktík nefunguje, skúste inú metódu, o ktorej viete, že vám pomôže udržať sa v pokoji. Tým, že na rozrušenú osobu zareagujete pokojným a neutrálnym tónom, môžete zmierniť jej hnev. Ľudia majú tendenciu zrkadliť tón a reč tela ľudí okolo nich a môžu sa tak podvedome upokojiť. Navyše, ak podnecujete konflikt svojimi vlastnými emóciami, len zabránite konštruktívnemu riešeniu. Zachovať pokoj je najlepší spôsob, ako vyriešiť daný problém.

 

4. Zamerajte sa na problém a nie na osobu

Je dôležité sústrediť sa na daný problém a nebrať ho osobne ani nerobiť osobné útoky. Koniec koncov, ak chcete vyriešiť konflikt, musíte hľadať riešenie problému a nie sa nechať rozptyľovať správaním toho druhého. Dobrým spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa komunikácia nestala obviňujúcou, je použiť JA výroky. Napríklad namiesto „vždy ma prerušuješ“, môžete povedať, „cítim sa frustrovaný, keď ma ľudia prerušujú v komunikácii.“

 

5. Pristupujte k situácii so zvedavosťou

Najlepší spôsob, ako pristupovať k akémukoľvek konfliktu, je prejaviť svoju zvedavosť. Cieľom by malo byť pochopenie situácie z perspektívy druhej osoby, ujasniť si potreby, ktoré sa snaží uspokojiť, identifikovať, prečo konflikt asi vznikol a nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým. Keď budete komunikovať s úmyslom zostať zvedaví, pripomenie vám to, aby ste sa pýtali, teda tvorili rôzne otázky. Tvorba otázok vás zachráni pred obviňovaním. Najlepšia otázka, ktorú si treba v týchto situáciách položiť, je: „Čo sa v tejto situácii môžem naučiť?“

 

6. Snažte sa nájsť spoločnú reč a kompromis

Obľúbenou stratégiou riešenia konfliktov je tiež hľadanie kompromisu. Zamyslite sa nad tým, ako môžete efektívne komunikovať, aby ten druhý pochopil váš názor a našiel spoločnú reč. Kompromis môže byť zložitý. Uistite sa, že ste ochotní sa niečoho vzdať, namiesto toho, aby ste len očakávali, že sa ďalšie osoby prispôsobia vášmu postoju. Nájdenie spoločného základu v komunikácii môže pomôcť ľuďom spojiť sa a nájsť riešenie. To znamená, že je potrebné  hľadať tie oblasti, v ktorých by mohlo dôjsť k dohode a k vyriešeniu konfliktu. Ľudia sa často zamerajú na tie oblasti, ktoré nefungujú, v ktorých sa odlišujú, namiesto toho, aby si uvedomili, že majú aj mnoho spoločných vecí a že práve tie pomáhajú pri budovaní lepších vzťahov.

 

7. Využite brainstorming

Keď ste už identifikovali problémy, je čas začať hľadať také riešenia, aby v budúcnosti nedochádzalo k ďalším konfliktom. To znamená, zapojiť všetkých na pracovisku a spoločne vymýšľať nápady. Pri produkcii nápadov môžete využiť napríklad brainstorming. Pri brainstormingu si zachovajte otvorenú myseľ a povzbudzujte každého, aby prispel k dosiahnutiu pozitívneho výsledku.

 

8. Dohodnite sa na spoločnom pláne, ako predchádzať konfliktom

V ďalšej fáze je dôležité dohodnúť sa na pláne a ďalších krokoch. Stanovte si jasné očakávania a načrtnite, kto bude zodpovedný za ktoré kroky. Dohodnite sa tiež, že spoločne pripravíte plán a dohodnete sa, kto je zodpovedný za jednotlivé časti plánu. Nezabudnite tiež priebežne sledovať dodržiavanie jednotlivých krokov.

Konflikty medzi ľuďmi sú nevyhnutné a prirodzené a môžu mať pozitívny alebo negatívny priebeh. Treba si uvedomiť, že konflikt nie je súťaž, kde musí byť víťaz a porazený. Uvedomením si tohto faktu sa dá väčšina konfliktov vyriešiť na základe spolupráce a hľadania vhodných riešení.

 

 

Čítajte viac o téme: Produktivita, Konflitky
Zdieľať na facebooku