3 spôsoby, ako ukázať svojmu dieťaťu, že mu rozumiete

Cieľom každého rodiča je mať s dieťaťom úprimný a dôverný vzťah.
Cieľom každého rodiča je mať s dieťaťom úprimný a dôverný vzťah. / Foto: Bigstock

Porozumenie medzi rodičmi a deťmi je potrebné budovať neustále. Vďaka porozumeniu sa v rodine všetkým lepšie žije, stráca sa napätie a neistota. Keď deti vedia, že sa môžu s rodičmi rozprávať na akúkoľvek tému, neuzatvárajú sa do seba, často s rodičmi komunikujú, vytvárajú si blízkosť, dôveru a mnoho problémov aj v puberte neriešia s rovesníkmi, ale s rodičmi. Pozrime sa na niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu s dieťaťom budovať blízky vzťah a vzájomné porozumenie.

 

Podľa výskumov, ktoré boli urobené v roku 2023, je duševné zdravie detí v kríze. Udalosti posledných mesiacov a rokov priniesli a neustále prinášajú deťom  vysokú úroveň stresu. Samozrejme, psychológovia a ďalší odborníci sa neustále zamýšľajú nad tým, ako deťom pomôcť. Existuje veľa možností, ale dôležité je poznať a využívať hlavne tie najprirodzenejšie spôsoby. Každý psychológ vám potvrdí, že žiaden dospelý sa nikdy nesťažoval na to, že sa ho rodičia snažili pochopiť a úprimne s ním o všetkom rozprávali. Z toho vyplýva, že porozumenie zo strany rodičov voči deťom je rovnako dôležité ako láska  k nim. Totiž, veľa detí cíti, že sú milované, ale zároveň majú pocit, že sú nepochopené. Pozrime sa teda na spôsoby, ktoré pomáhajú dieťaťu vnímať, že mu rozumiete.

 

1. Potvrďte dieťaťu, že jeho pocity a problémy chápete

Nechajte dieťa hovoriť o tom, čo ho trápi a nezľahčujte jeho problémy. Reagujte citlivo a láskyplne. Dieťa to v rozprávaní povzbudí. I keď sa vám bude zdať, že dcérine alebo synove problémy sú malicherné, nedaj to to najavo. Detský svet je rovnako dôležitý ako svet dospelých. Použite napríklad tieto slová: „Musíš byť veľmi sklamaný, keď… To ťa muselo naozaj naštvať…“ Niekedy stačí povedať: „No teda!“ Alebo použite súhlasné prikývnutie ako prejav pochopenia, alebo ho jednoducho objímajte. Mnohí, ktorí pracujú s deťmi, často hovoria o tom, že sa stupňuje ich problémové správanie a agresivita. Odborníci už dlhú dobu hľadajú všetky možné i nemožné cesty, ktoré by pomohli deťom nájsť pokoj a vyrovnanosť. Názory sú rôzne. Viaceré výskumy však jednoznačne potvrdzujú, že len skutočný a citlivý záujem o dieťa, harmonické rodinné vzťahy, nekonečné úprimné rozhovory či každodenné objatia sú tým najlepším liekom pre malé deti i tínedžerov.

 

2. Buďte vnímaví a empatickí. Neodsudzujte, neobviňujte, nekričte a nenadávajte

Rodičia, ktorí sa vyhrážajú, obviňujú, odsudzujú, kričia a nadávajú svojim deťom, spôsobujú im  vážne psychické problémy. Vyhrážať sa dieťaťu hrubými slovami, fyzickým ubližovaním, opustením alebo v extrémnych prípadoch smrťou, je neprijateľné. Dokonca aj vtedy, keď je to myslené zo žartu, je vystrašenie dieťaťa hrozbami alebo zastrašujúcim správaním jedným z najhorších emocionálnych zneužívaní. Najlepšie je prijímať svoje dieťa také, aké je a reagovať na jeho skutočné potreby a nie na tie, ktoré by podľa vás malo mať. Každé dieťa si zaslúži aspoň jedného človeka, ktorý bude na sto percent na jeho strane. Každý výraz lásky, ktorý svojmu dieťaťu venujete, bude prínosom pre jeho vývoj. Vaše deti si zaslúžia vedieť, že i keď im nemôžete vždy vyhovieť alebo poskytnúť vytúžené uznanie, stále sú naplno hodné lásky a skvelé také, aké sú. A preto, neodsudzujte, neobviňujte, nekričte a nenadávajte deťom vtedy, keď sa nesprávajú podľa vašich predstáv alebo nemajú výkon, po ktorom vy tak veľmi túžite. Keď sa tejto forme správania vyhnete, zbytočne nebudete stavať múr medzi vami a vašimi deťmi.

 

3. Nájdite si čas na aktívne počúvanie a úprimnú komunikáciu

Najprv sa snažte dostať do správneho rozpoloženia. Povedzte si napríklad toto: „Teraz si moje dieťa vypočujem a zistím čo najlepšie, čo si presne myslí.“ Potom môžete využiť niekoľko  rôznych prístupov a keď si na ne zvyknete, zistíte, že zúčastnené počúvanie je prirodzený proces. Základom je hlavne pripravenosť na počúvanie, reflektovanie pocitov, používanie neodsudzujúcich otázok, záujem o to, čo dieťa hovorí a záverečné zhrnutie toho, o čom dieťa rozprávalo. Pozrime sa na jednotlivé stratégie podrobnejšie.

 

1. stratégia: Som pripravená (pripravený) ťa počúvať

Začať môžete stručným komentárom alebo otázkou určenou na získavanie ďalších informácií od dieťaťa. Tieto komentáre vyžadujú od rodiča sebakontrolu a sú zvlášť náročné, keď vás dieťa nachytá nepripravených. Neprejavujte nervozitu či pocity prameniace z nedostatku času, ale naopak, povzbudzujte deti, nech hovoria ešte viac a podrobnejšie. Prikyvujte, usmievajte sa, prejavujte živý záujem. Majte priateľský výraz tváre. Najprv zistite potrebné fakty a  potom sa môžete pustiť do hlbších diskusií alebo riešení problémov. Svoju pripravenosť na počúvanie môžete naznačiť aj prostredníctvom neverbálneho správania. Môžete si sadnúť vedľa dieťaťa, môžete položiť mobil alebo noviny bokom, môžete sa pozrieť na dieťa. Odložte chuť zbytočne vstupovať do rozhovoru. Skúste viac mlčať a premýšľať nad tým, čo dieťa chce v skutočnosti povedať.

 

2. stratégia: Neodsudujúce otázky

Keď dieťa vidí, že sa mu idete naplno venovať, použite otázky, vďaka ktorým sa prehĺbi vaše pochopenie toho, o čom dieťa rozpráva. Aby boli tieto otázky efektívne, nemali by byť odsudzujúce. Nepoužívajte napríklad tieto vety:

„Prečo si to urobil?“
„Prečo si urobil takú hlúposť?“
„Čo sa to s tebou deje?“
„Prečo ma s týmto otravuješ?“
„No, to si ale lajdák! Ja som vedel, že to nezvládneš!“
„To je riadna hlúposť, čo si urobil!“
„Týmto správaním čo chceš dosiahnuť?“

 

Tieto otázky vedú iba ku hádke alebo k mlčaniu. Predčasnými  pokarhaniami  a rýchlymi uzávermi môžete dieťa zablokovať a ono stratí dôveru. Prestane rozprávať. Ak chcete situáciu posunúť pozitívnym smerom, skúste povedať napríklad tieto vety:

„Čo si myslíš, že ťa k tomu viedlo?“

„Čo ti v tej chvíli vírilo hlavou?“

„A čo sa vlastne stalo, že si musel povedať to slovo?“ 

 

3. stratégia: Reflektovanie pocitov

Keď sa chystáte dieťaťu povedať, že mu rozumiete, pokúste sa mu tiež dať najavo, že si dokážete predstaviť, ako sa asi muselo cítiť v danej situácii. Môžete použiť napríklad tieto vety:

„Zdá sa mi, že si z toho naozaj smutný.“

„Pripadáš mi naozaj rozčúlený!“

„Tak, to teda musela byť poriadna zábava.“

Deti musia cítiť, že rodičia chápu, čo prežívajú, a predovšetkým, že so svojimi problémami nezostali samy. Staršie dieťa v tejto situácii môžu mať aj určité pripomienky. V takejto situácii mu môžete povedať: „Prepáč, ja sa iba snažím uistiť, že rozumiem všetkému, o čom hovoríš.“ Reflektovanie pocitov dáva dieťaťu najavo, že to, čo cíti, je v poriadku, zároveň tiež posilňuje jeho sebaúctu a nezávislosť. 

 

4. stratégia: Kontrola alebo zhrnutie

Z času na čas počas rozhovoru je potrebné skontrolovať, či skutočne rozumiete tomu, čo vaše dieťa hovorí. Krátke občasné zhrnutie dieťaťu povie, že skutočne načúvate a pokúšate sa svet vidieť jeho očami. 

 

Porozumenie s dieťaťom prináša veľa výhod

Hlavným dôvodom, prečo vaše deti s vami spolupracujú, je fakt, že vás milujú a chcú byť prijímané. Z toho vyplýva, že základom každej výchovy je dobrý vzťah s dieťaťom. Keď máte s dieťaťom dobrý vzťah, máte na neho aj vplyv. Dieťa nič tak neposilňuje ako skutočný vzťah s rodičmi a vzájomné porozumenie. Pozrime sa na niekoľko benefitov, ktoré porozumenie prináša do života deťom i rodičom.

 

Budovanie pevných vzťahov 

Keď si rodičia nájdu čas na pochopenie svojich detí, môžu si s nimi vybudovať silné vzťahy. To pomáha deťom cítiť sa milované, podporované a vypočuté, čo môže zvýšiť ich sebavedomie a sebaúctu .

 

Efektívna komunikácia

Porozumenie umožňuje rodičom s deťmi komunikovať efektívnejšie. Rodičia, ktorí rozumejú emóciám, myšlienkam a snom svojich detí, môžu prispôsobiť svoj komunikačný štýl ich potrebám, čo môže zlepšiť kvalitu rozhovorov.

 

Napĺňanie potrieb dieťaťa

Keď rodičia rozumejú svojim deťom, dokážu lepšie napĺňať ich potreby. Napríklad, ak dieťa cíti úzkosť alebo stres, rodič, ktorý tomu rozumie, mu môže pomôcť tým, že mu poskytne útechu a podporu.

 

Podpora rozvoja detí 

Porozumenie deťom je dôležité aj pre podporu ich rozvoja. Keď rodičia pochopia silné či slabé stránky a záujmy svojich detí, môžu im poskytnúť príležitosti rásť a učiť sa.

 

Predchádzanie a zvládanie konfliktov

Keď rodičia rozumejú svojim deťom, často dokážu konfliktom predchádzať skôr, ako k nim dôjde. Dokážu predvídať potreby svojich detí a primerane reagovať, čo môže pomôcť vyhnúť sa nedorozumeniam a nezhodám. A keď dôjde k nezhodám, rodičia, ktorí praktizujú porozumenie, s väčšou pravdepodobnosťou vedú pokojné a konštruktívne rozhovory so svojimi deťmi.

 

Je dôležité si uvedomiť, že keď sa deti cítia pochopené, lepšie prijímajú výchovné  rady rodičov a skôr sa rozhodnú aj zmeniť svoje správanie. Pochopenie pocitov a názorov vášho dieťaťa je rozhodujúce pre budovanie jeho sebaúcty a podporuje sa vďaka tomu aj jeho  celkové emocionálne zdravie. Keď rodičia dokážu dobre počúvať, dozvedia sa veľa vecí o tom, čo si dieťa myslí o živote. To je dôležité aj kvôli tomu, že takto môžete sledovať, ako napreduje jeho dospievanie. Cieľom každého rodiča je mať s dieťaťom úprimný a dôverný vzťah, ktorý by mohol vyústiť do celoživotného priateľstva. Priateľstvo s dieťaťom však neznamená prechod na partnerský vzťah, v ktorom nie je priestor pre autoritu rodičov. Musí ísť o skutočný vzťah dôvery založenej na vzájomnej láske, porozumení a poznaní sa.

 


Zdroje a odporúčaná literatúra:
Kevin Leman: 5 dní a váš tínedžer bude iný
RaulPosse, Julian Melgosa: Umenie výchovy
Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali 
Adele Faberová, Elaine Mazlishová: Ako hovoriť, aby nás tínedžeri počúvali
Steve Biddulph: Prečo sú šťastné deti šťastné
The top thing parents can do to help their kids feel happier

Zdieľať na facebooku