Efektívna komunikácia

Chcete mať dobrý všeobecný prehľad? Vyskúšajte týchto 7 možností

V škole sa študenti naučia veľa, ale len poznatky a zručnosti zo školy často nestačia. V súčasnosti však máme obrovské množstvo možností učiť sa celý život.

Vzťah rodičov ku škole môže byť rôzny. Poznáme štyri typy rodičov

Čo sa týka spolupráce rodiny a školy, učitelia majú vlastné skúsenosti s rôznymi typmi rodičov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej praxi bežne stretávajú a musia byť na to primerane pripravení.

15 znakov, ktoré o vás prezrádzajú, že radi premýšľate

Niekto veci a javy analyzuje viac, niekto menej. Niekto sa rád hlboko zamýšľa nad každou skutočnosťou, niekto to k životu nepotrebuje. Ak chcete zistiť, ako je to s vami, možno vám v tom pomôžu nasledujúce znaky uvedené v článku.

Chcete prežívať hlbšie spojenie s ľuďmi? Využívajte nenásilnú komunikáciu

Nenásilná komunikácia (skrátene NVC), ktorú tiež nazývame súcitná alebo kooperatívna komunikácia, je prístup k nenásilnému životu, ktorý vyvinul Marshall Rosenberg začiatkom 60 rokov 20. storočia. Základnou myšlienkou a cieľom nenásilnej komunikácie je dosiahnuť spojenie medzi ľuďmi. Aby sme mohli spolupracovať, je nevyhnutné nadviazať spojenie, vzájomne si porozumieť, vcítiť sa do toho druhého, pochopiť jednu i druhú stranu a na základe toho hľadať najlepšie možné riešenie.

Ako jednať s komplikovanými ľuďmi

Všetci sme sa  už stretli s človekom, s ktorým sa nekomunikovalo najľahšie. Môže to byť náš šéf, kolega, či rodinný príbuzný.

Cochemská prax: Jej cieľom je priviesť rozhádaných rodičov k spoločnej zodpovednosti za dieťa

Rozvod nie je pre nikoho príjemný. A najviac väčšinou trpia deti. Každé dieťa trpí rozchodom rodičov, pretože stráca jednu zo základných životných istôt. Vo všeobecnosti si z rozvodového obdobia odnášajú zhoršený zdravotný stav, slabšie výsledky v škole a psychické problémy. Psychológovia sa zhodujú, že čím hlbší a dlhší konflikt medzi rodičmi je, tým ťažšie situácia vplýva na deti. Situáciu však môže aspoň trochu zmierniť a urýchliť Cochemská prax.

Ako z rozhovoru zistiť či ide o priateľa alebo nepriateľa?

Predstavte si, že máte schopnosť odhadnúť, cítiť a čítať emócie iných ľudí. Aké by to bolo, ak by ste dokázali odhadnúť či oproti vám sedí priateľ alebo nepriateľ? Je to možné? Nie, nie je to sci-fi, ale realita. Túto schopnosť má každý jeden z nás.

Aké je tajomstvo rozhovorov? Spoznajte ich 3 úrovne!

Aké rozhovory najčastejšie máme? Doma, v práci, s priateľmi, kolegami....?