10 spôsobov, vďaka ktorým bude vaše dieťa cítiť, že je milované

Foto: Bigstock
Každé dieťa je špecifické a tiež každý rodič je jedinečná osobnosť, a tak každý si nachádza také spôsoby prejavy lásky , ktoré mu najviac vyhovujú. / Foto: Bigstock

Existuje nekonečné množstvo odborných názorov na tému výchova detí. Samozrejme, ani jeden nefunguje na sto percent, lebo každé dieťa je jedinečné. No všetci sa zhodujú v tom, že najdôležitejšou vecou, ​​ktorú môžete ako rodič urobiť, je zabezpečiť, aby vaše deti vedeli, že ich máte radi.

 

Ako dosiahnuť, aby sa vaše dieťa hlboko v duši  cítilo, že je  milované? Viacerí odborníci na výchovu, psychológovia či sociálni pracovníci sa zhodujú v tom, že prejaviť svoju lásku dieťaťu vám môžu pomôcť nasledujúce prístupy:

 

1. Počúvajte dieťa so záujmom

Snažte  sa skutočne a so zaujatím porozumieť tomu, čo dieťa prežíva. Nezavrhujte, neignorujte, nerobte si srandu a neminimalizujte to, o čom rozpráva. Dávajte mu najavo, že s ním zdieľate jeho názory a súcitíte s ním, ak trpí. Aktívne počúvajte a všetko, čo by vás pri rozhovore mohlo rušiť, dajte bokom. Sústreďte sa len na dieťa. Ak nemôžete v danom momente dieťa počúvať, vysvetlite mu prečo a povedzte mu, že si nájdete čas neskôr, ho vypočuť. Počúvajte dieťa bez posudzovania alebo kritiky. Každý sa chce cítiť cenný a počúvanie príbehov, myšlienok, obáv a túžob dieťaťa, ho povzbudzuje a posilňuje. Úprimné rozhovory výrazným spôsobom formujú dôveru medzi rodičmi a deťmi.

 

2. Priznajte svoje chyby

Jedným z najsilnejších skutkov, ktoré môžete svojmu dieťaťu dať, je priznanie, že ste v živote urobili aj chyby. Ak ste sa ich dopustili voči dieťaťu, je úžasné, ak sa dokážete ospravedlniť a poprosiť o odpustenie. Dieťa takto cíti, že mu prejavujete úctu. Vďaka týmto vašim prístupom sa učí, že je v poriadku urobiť chybu a napraviť ju. Ale čo je najdôležitejšie, učí sa, že človeka možno milovať aj bez toho, aby bol dokonalý. Pocit bezpodmienečnej lásky, uvedomenie si, že je možné napraviť negatívne interakcie, byť si vedomý svojich vlastných emócií a ľudí okolo seba, to je úžasný základ, na ktorom si každé dieťa pod vedením svojich rodičov môže vybudovať naplnený a úspešný život.

 

3. Pokúste sa spoznať jazyk lásky vášho dieťaťa

Gary Chapman v knihe 5 jazykov lásky pre deti opisuje 5 jazykov lásky. Podľa neho sú to fyzický dotyk, slová uistenia, pozornosť, prijímanie darov a skutky služby. Ľudia dokážu prijímať lásku vo všetkých jazykoch. Jeden im ale väčšinou býva najbližší. Robí im najväčšiu radosť. Môžete sa to naučiť pozorovaním alebo sa priamo dieťaťa opýtajte, ktorý prejav mu vyhovuje. Niekto nerád počúva slová o tom, ako ich niekto  miluje. Namiesto toho má väčšiu radosť z nejakej služby, dobrých skutkov a podobne.  Ak sa snažíte prejavovať svoju lásku spôsobom, ktorý považujete za najlepší a nemyslíte na to, čo vaše dieťa potrebuje, robíte túto službu alebo láskavosť viac pre seba ako pre dieťa. Z tohto dôvodu je dobré poznať, ktorý jazyk lásky vaše dieťa preferuje.

 

4. Rešpektujte priestor a súkromie dieťaťa

Jedno z najväčších napätí medzi rodičmi a deťmi vzniká s narastajúcou potrebou nezávislosti, a teda túžby mať svoje tajomstvá, na strane dieťaťa a rodičmi, ktorí naďalej túžia svoje dieťa viesť, ochraňovať a ovládať. Rodičia by si mali urobiť zoznam toho, čo naozaj potrebujú vedieť a čo aj môžu nevedieť. Tento zoznam môžu meniť v súvislosti s pribúdajúcim vekom dieťaťa. Keď rodičia zoznam píšu, môžu sa zároveň s dieťaťom o jednotlivých položkách rozprávať. Čím budú deti z vašej strany cítiť viac dôvery a otvorenosti, tým budú mať menšiu potrebu vás podvádzať a zároveň sa budú cítiť aj milované.


 

5. Prijímajte zmeny

Deti v procese vývoja sú neustále bombardované zmenami vo svojom prostredí a v nich samých. Hľadajú odpovede a podmienky, ktoré im umožnia prijať zmeny bez toho, aby sa cítili nepríjemne. Rodičia by mali vedieť tieto zmeny citlivo vnímať a snažiť sa prejaviť pochopenie. Ak vaše deti nemajú pocit, že skutočne vidíte a cítite, kým sú a kým sa stávajú, potom nemôžu cítiť vašu lásku ani v ňu veriť bez ohľadu na to, čo hovoríte. Nedokážu sa vám zdôverovať, ak ich neakceptujete alebo príliš kontrolujete. Ale ak dokážete byť citlivými pozorovateľmi  ich vývoja a premeny, keď vidíte, kde sú ich zraniteľné miesta a toto všetko prijímate so záujmom a skutočnou podporou, vedia, že sú milované a dokážu milovať aj samy seba.

 

6. Venujte deťom svoj čas

Jedným z najlepších spôsobov, ako ukázať svojim deťom, že ich máte radi, je venovať im svoj čas. Vyhraďte si čas na niečo, čo rady robia. Hrajte sa spolu, športujte, sledujte spolu obľúbené relácie a podobne. Takto si postupne vytvoríte spoločné zážitky. Budete tiež prekvapení, koľko zábavy spolu zažijete. Postupne sa budete emocionálne prepájať a vaše dieťa sa vám s väčšou pravdepodobnosťou zdôverí, čo ešte viac prehĺbi vaše puto.

 

7. Vytvárajte si spoločné rituály

Deti potrebujú určitú dávku slobody, ale dôležité sú aj zvyky a rituály. Práve tie im dávajú pocit bezpečia, stability a vzbudzujú v nich radosť z očakávania. Jedným slovom, majú sa vždy na čo tešiť. Očakávanie je tak spojené s nádejou, že dieťa môže opäť prežiť niečo pekné. Niektoré tradície sú v rodinách špecifické a niektoré sú približne rovnaké. Napríklad rôzne oslavy, sviatky a podobne. Sú dôležitým spojivom medzi členmi rodiny. Pripomínajú im spoločné hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť. Rešpektovanie tradícií a rituálov vnáša do života pokoj, harmóniu a udržujú hodnoty. Spájajú členov rodiny s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti. A takéto prostredie je potrebné aj na optimálny vývoj dieťaťa. 

 

8. Keď sa s dieťaťom rozprávate, pozerajte sa mu do očí

Keď sa s vami dieťa snaží začať rozhovor alebo sa mu pokúšate niečo povedať, zastavte to, čo robíte, zamerajte sa na dieťa, dostaňte sa na jeho úroveň a pozerajte sa mu do očí.  Venujte mu svoju maximálnu pozornosť. S  deťmi sa rozprávajte tak,  že s nimi vždy nadviažete očný kontakt.

 

9. Dávajte dieťaťu najavo, že má hodnotu

Ak deti milujeme jednoducho preto, kým sú a nie preto, čo urobili alebo čo dosiahli, postupne si aj ony samy začnú uvedomovať skutočnú hodnotu ich života. Všeobecne platí, že ľudia, ktorí si plne uvedomujú hodnotu svojho života, z neho vyťažia oveľa viac. O tom, že deti je potrebné prijať také, aké sú, hovoria aj viaceré výskumy. Napríklad nemecké deti v prieskume UNICEFu síce patria medzi najvýkonnejšie a najbohatšie, no v rámci spokojnosti sú na posledných priečkach. Dôvodom je, že sa necítia byť uznávané a prijaté také, aké sú. Môže za to systém známok a zameranie sa rodičov len na ich výsledky v školských a v mimoškolských aktivitách. Práve z dôvodu, že rodičia venujú neúmerne viac pozornosti výsledkom v škole ako detskej duši, sa úsmev z tvarí ich ratolestí vytráca. Deťom chýba detstvo, teda voľné hranie na ihriskách, kamaráti, vymýšľanie rôznych vlastných hier a veľké tajomstvá, o ktorých vedia len ony a nikto iný. Doba je náročná, človek sa bez znalostí jazyka či počítača vo svete stratí. Rodičia tak automaticky v snahe zabezpečiť im šťastnú budúcnosť, venujú maximálnu pozornosť v oblasti vzdelávania, ale deťom stále niečo chýba. Formulku na úspech poznajú Holanďania. Ich deti patria k najvýkonnejším a najšťastnejším zároveň. A ako to robia? Svoje deti uznávajú ako rovnocenných partnerov, neúspech netrestajú a venujú dostatočnú pozornosť aj detskej duši.

 

10. Vytvorte si s každým dieťaťom jedinečné spojenie

Rodičia, ktorí využívajú špeciálne vyhradený čas pre dieťa, mu pomáhajú cítiť sa milované, pretože má s rodičmi vytvorené jedinečné spojenie. Rodičia najlepšie vedia, pomocou ktorých aktivít sa môžu individuálne venovať svojim deťom. S niektorými športujú, s inými chodia na prechádzky, do kina, plávať alebo sa len rozprávajú. Vďaka tomu, že sa v určitom naplánovanom čase venujú špeciálne len jednému zo svojich detí, dávajú mu tieto benefity:

  • dávajú dieťaťu pocítiť zážitok oddanej a milujúcej pozornosti rodičov, bez ktorej dieťa nemôže prospievať,
  • umožňuje dieťaťu, aby sa pravidelne a bezpečným spôsobom zbavovalo svojich negatívnych pocitov, ako je smútok, strach,
  • prehlbujú  empatiu s dieťaťom, čo umožňuje rodičom pozerať sa na svet očami dieťaťa,
  • budujú základy dôvery a partnerstva medzi rodičom a dieťaťom, ktorá je podmienkou toho, aby dieťa svojim rodičom dôverovalo a zverovalo sa im aj v prípade  silných negatívnych emócií, namiesto toho, aby vybuchovalo zlosťou,
  • poskytujú  dieťaťu dôkaz, že rodičom na ňom naozaj záleží.

 

Táto metóda  je považovaná aj za spôsob prevencie pred zbytočnými konfliktmi a pomáha tiež udržiavať rodinnú pohodu. V rodinách, kde sa využíva táto metóda bolo zistené, že deti sú nezávislejšie pri plnení každodenných povinností, znížila sa intenzita súrodeneckej rivality, poklesol čas strávený pri televízii a pri počítačoch, deti nechajú rodičov dokončiť svoju prácu, lebo vedia, že neskôr si rodičia pre ne urobia čas. 

 

Existuje ešte veľa ďalších spôsobov, pomocou ktorých môžete dať dieťaťu najavo svoju lásku. My sme v článku uviedli len niektoré z nich. Každé dieťa je špecifické a tiež každý rodič je jedinečná osobnosť, a tak každý si nachádza také spôsoby prejavy lásky , ktoré mu najviac vyhovujú.

 


Zdroje:
Lawrence E. Shapiro: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
How make kids feel loved?
Laura Markhamová: AHA! Rodičovství

Čítajte viac o téme: Rodina, Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku