9 tipov, ako zvládnuť s dieťaťom život po rozvode

  Bigstock

Rozvedení. Nový sociálny rodinný status je spečatený už aj na papieri. Ako však túto zmenu odkomunikovať so svojím dieťaťom? O tomto neľahkom období pre rodiča i dieťa sme sa zhovárali s psychologičkou Mgr. Júliou Varholíkovou z Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie, ktorá nám poskytla niekoľko rád.

 

1) Buďte transparentní a vnímaví

Dieťa s najväčšou pravdepodobnosťou vie, že sa niečo medzi rodičmi deje. Je dobré s ním o tom komunikovať a nezatajovať prichádzajúci rozvod. Je dôležité komunikovať od začiatku, aby dieťa vedelo, že sa rozvádzate. Tak sa môžete vyhnúť vytvoreniu priestoru pre domýšľanie dieťaťa, že ono je na vine. Potrebuje byť ubezpečené, že sa to deje medzi rodičmi a že ono nemôže za vzniknutú situáciu, že nie je na vine. Rozprávať sa s dieťaťom o ťažkej situácií pre vás bude asi náročné, tak si zvoľte takú chvíľu, kedy sa vy sami cítite na to pripravení. Hovorte s dieťaťom primeraným jazykom jeho veku. Buďte vnímaví, koľko toho unesie a buďte k tomuto procesu trpezliví. Vyhnite sa prenášaniu svojich bolestí na dieťa – hovorte o tom, ako sa cítite, ale ostaňte rodičom.

 

2) Neohovárajte partnera pred dieťaťom

Tento moment môže byť v celom procese obzvlášť náročný – v emočne vypätých situáciách sa ovládnuť a nezhadzovať bývalého partnera pred dieťaťom. V dieťati by to mohlo vyvolať zmätok a hnev, pretože sa môže cítiť inak ako vy. Pre vývin dieťaťa je potrebný pozitívny vzor oboch rodičov alebo zástupných figúr.

 

3) Majte na zreteli dobro dieťa

Nie je vhodné manipulovať s dieťaťom a zvádzať ho na „svoju stranu“. Je preňho samo o sebe náročné vyrovnať sa so situáciou a potrebuje skôr podporu. Nech si samo v priebehu času utvorí názor, čo sa dialo.

 

4) Stretávajte sa bez konfliktov

V prípade nezbavenia rodičovských práv jedného z rodičov,  bude asi dieťa prichádzať do kontaktu aj s rodičom, ktorému nie je zverené do starostlivosti. Môže to byť veľmi náročná situácia pre rodičov, ale je dôležité, aby ste sa snažili čo najmenej dieťa vystaviť konfliktom medzi vami.

Okrem toho rodičia naďalej vychovávajú dieťa spoločne, aj keď sa rozvodom zmenia mnohé podmienky. Takže stále je dobré postupovať rovnakým smerom. Tak sa vyhnete tomu, aby sa z jedného rodiča stal despota, ktorý striehne na to, aby dieťa plnilo svoje povinnosti a z druhého liberál, ktorý radšej netrvá na ničom, aby si zachoval jeho priazeň. To by nakoniec najviac uškodilo vášmu dieťaťu, pretože by malo priestor pre manipuláciu vami.

V prípade dobrých vzťahov medzi rodičmi aj po rozvodom konaní nie je prekážkou, aby ste niekedy trávili čas spoločne.

 

5) Snažte sa čo najmenej narušiť detskú rutinu

Ak je to možné tak, nemeňte zaužívaný každodenný beh života (škola, krúžky, výlety, stretávanie s priateľmi pod.). Ale aj  vy ako rodičia zvážte, či potrebujete zmeniť životný priestor alebo nie, ak by vám to malo škodiť, radšej zvoľte zmenu.

 

6) Vytvorte pre dieťa jeho vlastný priestor

Ak dieťa navštevuje rodiča, ktorému nie je zverené do opatery (špeciálne na dlhšie časové obdobie), bude preňho dôležitý vlastný priestor, ktorý nikto nebude narúšať a bude tam mať súkromie. Aj pre dieťa je to kompletne nová situácia a je dobré, aby sa malo kam „stiahnuť“ , cítiť sa bezpečne, aby si mohlo vytvárať domov v najväčšej miere, ako je to možné a necítilo sa ako hosť.

 

7) S novými partnermi dieťa oboznámte postupne

Nie je dobré zatajovať túto skutočnosť, lebo je veľmi jednoduché, aby dieťa na to prišlo (nie vždy ustriehnete svoj telefón) a tak sa môže narušiť jeho dôvera. Je lepšie sa s dieťaťom primerane veku o tom rozprávať, postupne ho s partnerom zoznamovať a pod. Buďte citliví k reakciám dieťaťa a zohľadňujte ich v ďalšom konaní.

 

8) Zostaňte v úlohe rodiča

Aj deti majú snahu pomôcť svojim rodičom, aby prechádzali situáciou ľahšie a môžu sa snažiť prebrať isté kompetencie na seba. To je veľmi cenné, ale vnímajte hranicu a dbajte na to, aby sa roly nemiešali – dieťa je za každých okolností dieťaťom. Špeciálne chlapci majú tendenciu prebrať rolu hlavy rodiny, ale to môže viesť k zmätku, pretože si tak kladú na seba väčšie nároky, ako im prináleží.

 

9) Majte trpezlivosť s dieťaťom, aj so sebou

Dieťa všetko lepšie zvládne spolu s relatívne zdravým a vyrovnaným rodičom, tak postupujte vo všetkom tak, aby ste to ako rodič vedeli ustáť situácie, ktoré prichádzajú. Takže sa v istom pohľade starajte v prvom rade o seba. Ak potrebujete psychologickú pomoc, vyhľadajte ju. Dieťa nevoďte k psychológovi, kým si to situácia nežiada – len tak preventívne, zbytočne si tento signál môže mylne vysvetliť, že práve s ním nie je niečo v poriadku.

 

 

Všetci ľudia sú rozdielni, majú iné životné skúsenosti, majú iné sklony k reakciám, takže nie je možné nájsť všeobecne platný postup. Buďte trpezliví a citliví aj k svojim potrebám a keď nájdete pôdu pod nohami, tak buďte najlepšou oporou pre vaše dieťa.

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rozvod
Zdieľať na facebooku