5 účinných spôsobov, ktoré vašim deťom pomôžu učiť sa rýchlejšie

Pomôžte deťom pochopiť princíp učenia sa.
Pomôžte deťom pochopiť princíp učenia sa. / Zdroj: Bigstock

Nároky na to, čo by mali deti vedieť a zvládnuť v škole, neustále stúpajú. Mnohí rodičia si preto prajú, aby sa ich deti učili rýchlejšie a mali viac voľného času. Je to však len o tom rýchlo sa niečo naučiť? 

 

Učiť sa rýchlo nie je pre mnohých ľudí až také náročné, ťažšie je tieto informácie nezabudnúť. Rodičia by preto mali viac podporovať deti, aby sa učili zmysluplne. Pri takomto učení si mozog ukladá informácie do rámca, ktorý dáva dieťaťu zmysel a je v súlade s jeho pohľadom na svet. Nie je teda len cieľom, aby sa dieťa učilo rýchlo, ale aj konštruktívnym a zmysluplným spôsobom. Ako na to?

 

Pomôžte deťom prevziať zodpovednosť za ich vzdelávacie ciele

Jeden z dôvodov, prečo sa deti neučia dobre môže byť to, že len pasívne prijímajú informácie. Namiesto toho by mali formulovať otázky a meniť svoje chápanie pojmov za pochodu. Ak chcete svojmu dieťaťu pomôcť pri plnení cieľov učenia, opýtajte sa ho, čo by chcelo získať učením sa konkrétneho konceptu. Ukážte svojmu dieťaťu napríklad obálku knihy a opýtajte sa ho, čo si všimlo, čo si o nej myslí alebo čo mu na nej príde zvláštne. Môže prísť s myšlienkami ako: „Nerozumiem tomu, prečo je na obálke knihy mlieko na stole nedopité,“ alebo „Nechápem, prečo dieťa na obrázku plače“. Keď dieťa prečíta knihu, znovu sa ho opýtajte na obálku knihy a či jej už rozumie. 

 

Hrajte hry na podporu nezávislého učenia

Lee Jian Shenga pre portál smartparents.sg povedal, že rýchle učenie je pre neho skôr o tom, že nechá svoje deti, aby sa zapojili do sebaobjavovania, než o dodržiavaní nejakých špecifických techník. Majiteľ Paideia Learning Academy tiež hovorí: „Povzbudzujem svoje deti, aby sa čo najviac učili samostatne. V súčasnosti zisťujem, že keď im predstavím rôzne kartové a stolové hry, pomôže im to stať sa lepšími a rýchlejšími študentmi“.

Lee sa domnieva, že čítanie, tvorba stratégií a vystavenie sa náročným situáciám v takýchto hrách umožňuje jeho deťom využívať rôzne nadobudnuté schopnosti. „Deti si musia prečítať pravidlá hry, naučiť sa logické kroky každej hry a prísť na to, ako vyhrať. Uplatňovanie gramotnosti, kritického myslenia a zručností pri riešení problémov im vo všeobecnosti pomáha lepšie sa učiť,“ dodal Shenga. 

 

Vyvolajte emocionálne reakcie, aby sa téma stala zapamätateľnejšou 

Psychologička Freda Sutanto vysvetľuje: „Keď hovoríme o zmysluplnom učení, v skutočnosti sa pýtame, ako nejaký koncept rezonuje s jednotlivcom a jeho skúsenosťami. Keď je téma zmysluplná a vyvoláva emocionálnu odozvu, tak sa na ňu ľahko nezabudne.“

Prirodzene, niektoré témy sú na prvý pohľad o niečo zmysluplnejšie ako iné. Učenie sa o ohrozených zvieratách či prírodných katastrofách je zaujímavejšie, ako abstraktnejšie témy, napríklad pí v matematike. Sutanto uvádza príklad učiteľa, ktorý učil žiakov matematiku. Svojim študentom vysvetľoval pí, matematickú konštantu, ktorá udáva pomer obvodu akéhokoľvek kruhu, ale zároveň je to iracionálne číslo. To znamená, že nemôže byť vyjadrené zlomkom m/n, kde m je celé číslo a n je prirodzené číslo, tým pádom ho nejde vyjadriť konečným spôsobom. 

Potom požiadal žiakov, aby premýšľali o niečom vo svojom živote, čo je konštantné a zároveň iracionálne, teda má nekonečné možnosti. Študenti odpovedali napríklad, že pizza – je stále jedlo, ale existuje nekonečne veľa možností, čo na ňu dať. Ďalší spomenuli svoju rodinu, kde sú členovia stále tí istí, ale ich bláznivé správanie je nekonečné. I keď neexistuje žiadny vzorec na to, aby koncepty mali zmysel, témy sa lepšie zapamätajú, keď dostanete odpoveď, ktorá vás zaujme. 

 

Pochopte rozsah pozornosti vášho dieťaťa a limity pri vykonávaní úloh

Deti dokážu udržať plnú pozornosť len veľmi krátko, môže to byť 10 - 15 minút. Pamätajte na to, keď ich niečo učíte. Občas sa môžu zdať sústredené, no v skutočnosti nemusia byť vôbec duchom prítomné. Nie je ani tajomstvom, že nútiť ich sústrediť sa, keď im chýba motivácia z dlhodobého hľadiska spomaľuje učenie. 

Základom je zistiť limit sústredenie vášho dieťaťa. Ak zistíte, že sa vaše dieťa dokáže sústrediť najviac 15 minút, tak vytvorte rozvrh učenia tak, že sa dieťa bude 15 minút učiť a 5 minúť mať prestávku. Ak ide o samotné prestávky, ideálne sú pohybové prestávky, ako napríklad skoky a rôzne strečingové cviky. Neodporúča sa elektronika alebo hranie s obľúbenými hračkami, pretože to sťažuje prechod naspäť k štúdiu. 

 

Vysvetlite deťom spôsob učenia sa

Keď sa vaše deti prvýkrát dozvedia o konkrétnom koncepte, môžu mať problémy s jeho pochopením, a preto môžu byť z učenia demotivované. Čím je dané učivo náročnejšie, tým väčší odpor môžu k tomu mať. Povedzte deťom, že učenie nie je jednoduché a občas môžu mať pocit demotivácie, ale zvládnu to. Pomôžte im prekonať ťažkosti spojené s učením. Stratégia spočíva v tom, že si deti budú viac čítať o danej téme, dávať prestávky a diskutovať. 

 


Zdroj: smarparents.sg

Zdieľať na facebooku