Články: Pre študentov
O projekte

 

Trénujeme jazykolamy

Hanka Herinková
Autor článku
Zdroj: Bigstock
Precvičte si reč pomocou jazykolamov. / Zdroj: Bigstock

Jazykolamy nám pomáhajú precvičiť si reč a artikuláciu pomocou ťažko vysloviteľných kombinácií slov. Odstraňujú rečové vady a učia správne vyslovovať. Jazykolamy cvičte vždy po jednom, nie všetky naraz. Vyslovujte pomaly, nahlas a zrozumiteľne. Časom, keď počujete, že vám veta už nerobí žiadny problém môžete postupne zrýchlovať. Dbajte však na správnu výslovnosť a plynulosť.

 

1. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku. Šašo vešia osušku.

 

2. Naša lomenica je zo všetkých lomeníc tá najlomenicovatejšia.

 

3. Rozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora, alebo nerozprostovlasatela sa dcéra kráľa Nabuchodonozora ?

 

4. Podkopeme my ten Popokatepetl tunelom, či nepodkopeme my ten Popokatepetl tunelom.

 

5. Tristotridsaťtri strieborných prepeličiek preletelo tristotridsaťtri strieborných striech

 

6. Priemerný Premiér prišiel na priemernú premiéru priemerného filmu o priemernom priemysle.

 

7.Odideologizovaný deziluzionizmus.

 

8. Juro neruj Jura! Juro neruj Jura! Juro neruj Jura!

 

9. Pavol povedz pravdu pravdivú, predala pekárka páperovú perinu ?

 

10. Levy sa váľali dolu lávou do válova.

 

11. Keď nenaolejujeme linoleum, tak naolejujeme lampu. Keď nenaolejujeme lampu, tak naolejujeme linoleum.

 

12. Klobučníčka a klobučník kládli klobúk na ručník.

 

13. Najneobhospodarovateľnejšími.

 

Učíte sa po anglicky? A skúšali ste už jazykolamy v angličtine? Osviežte si nimi jazykový tréning! Prinášame vám zopár z nich. Po preklade väčšinou nedávajú žiadny zmysel, podobne ako tie slovenské, ale pomôžu vám lepšie vyslovať po anglicky a zaručia vám množstvo zábavy.

 

  • Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry

 

  • Seth at Sainsbury’s sells thick socks

 

  • If Stu chews shoes, should Stu choose the shoes he chews

 

  • I scream, you scream, we all scream for ice cream

 

  • He threw three balls

 

  • Fresh fried fish, Fish fresh fried, Fried fish fresh, Fish fried fresh

 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers; 
A peck of pickled peppers Peter Piper picked; 
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?


Čítajte viac o téme: Rozvoj reči
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.