Koronavírus môže napadnúť aj nervový systém

Jedným z nedávno objavených príznakov nákazy koronavírusom sú aj poruchy nervového systému.
Jedným z nedávno objavených príznakov nákazy koronavírusom sú aj poruchy nervového systému. / Foto: Pexels /Jonathan Borba

5.5.2020 - Jedným z nedávno objavených príznakov nákazy koronavírusom sú aj poruchy nervového systému. Väčšinou sa vyskytujú na začiatku prepuknutia choroby.

 

Napriek tomu, že koronavírus vypukol v Číne ešte v decembri 2019 a vyskytuje sa medzi nami už niekoľko mesiacov, stále o ňom veľa nevieme. S určitosťou sa nedá povedať ani to, že svet si je vedomý všetkých príznakov. Vo väčšine prípadov sa koronavírus správa ako respiračná infekcia a spôsobuje horúčku, bolesť, únavu, bolesť hrdla, kašeľ, nedostatok dychu a pľúcne choroby. Viacero príznakov,medzi ktoré patrí aj strata chuti a čuchu či zimnica,bolo nedávno pridaných Americkým Centrom pre kontrolu chorôb a prevenciu. Len pred pár dňami sa objavili správy o zvýšenom počte prípadov mŕtvice, kedy boli pacienti nakazení koronavírusom, a vieme aj o tom, že choroba môže poškodiť srdce. Avšak takisto sa objavujú aj správy, že koronavírus má neurologické symptómy.

 

Neurologické symptómy sa potvrdili vo viacerých štúdiách

V niektorých štúdiách sa ukázalo, že u pacientov sa vyskytuje Guillainov-Barrého syndróm, čo je akútne zápalové postihnutie periférnych nervov vrátane miechových koreňov. Imúnny systém odpovedá na infekciu, no omylom zaútočí na nervové bunky, čo môže viesť k oslabeniu svalov a eventuálnej paralýze. V najhorších prípadoch dochádza v dôsledku obrny dýchacích svalov k respiračnému zlyhaniu a je nutná umelá pľúcna ventilácia. Iná štúdia zase zistila, že koronavírus vedie k encefalitíde.

 

Až u jednej tretiny pacientov

Štúdia z Číny zistila, že 36 % skúmaných pacientov malo neurologické symptómy. Tieto symptómy boli často mierne, ako napríklad bolesť hlavy a závraty, ktoré mohli byť spôsobené odpoveďou imunitného systému. Medzi špecifickejšie príznaky, najmä v tých závažnejších prípadoch, patrila strata chuti a čuchu, oslabené svalstvo, mŕtvica, halucinácie a záchvaty. Medzi pacientmi so závažnejším prípadom nákazy koronavírusom sa neurologické príznaky vyskytovali v 46 % prípadov. Taktiež sa medzi nimi vyskytla aj dezorientácia, nepozornosť a poruchy pohybu, ktoré niekedy pretrvali aj po vyliečení choroby. U týchto pacientov sa však vo väčšine prípadov vyskytoval aj vyšší vek či predchádzajúce choroby. Autori štúdie taktiež zistili, že neurologické symptómy sa vyskytli na začiatku choroby, a niektorí pacienti boli prijatí do nemocnice iba na základe týchto symptómov. Typickými príznakmi, ako napríklad horúčkou a kašľom, netrpeli. Presný mechanizmus neurologického postihnutia je nejasný, avšak podľa Thomasa Pittsa, riaditeľa neurológie v Hudson Medical v New Yorku,  je pravdepodobné, že sa jedná o kombináciu priamej nákazy vírusom a odpoveďou ľudského organizmu na nákazu.

 

Súčasný koronavírus nie je unikátny

Nový koronavírus SARS-CoV-2 nie je jediný vírus respiračného systému, ktorý napáda aj mozog. Centrálna nervová sústava a ľudský mozog môžu byť napadnuté aj chrípkou alebo osýpkami. Rovnako môžu byť napadnuté aj inými koronavírusmi. Napadnutie mozgu je však vzácne, no nie nemožné pri súčasnom množstve nakazených. Poznať viaceré symptómy nás nemá vystrašiť, ale má nám pomôcť lepšie identifikovať nakazených, ktorí nevykazujú bežné príznaky.

 


Zdroj: theconversation.com
Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku