Deti sa v školách vďaka bábätkám učia byť empatickejšie

Kanadský program Korene empatie stavia do role učiteľov krehké bábätká.
Kanadský program Korene empatie stavia do role učiteľov krehké bábätká. / Zdroj: Social Innovation Generation

Jedinečný kanadský program Korene empatie stavia do role učiteľov bábätká, aby sa deti naučili byť k sebe empatickejšie. Viac empatie u detí vedie k prosociálnemu správaniu a eliminuje množstvo prípadov šikany.

 

Práve školy sú okrem rodiny miestom, kde sa mladý človek výrazne formuje. Avšak školské osnovy sa často zaoberajú len vedomosťami a sociálnym schopnostiam sa venujú minimálne alebo vôbec. Program Korene Empatie sa snaží vyplniť v zahraničí medzery tam, kde sú, a venuje sa sociálnemu a emocionálnemu vzdelávaniu detí v školách. Kanaďanka Mary Gordon, zakladateľka a prezidentka tohto programu, hovorí: „V spoločnosti vo všeobecnosti meriame to, čo si ceníme. Školy tradične merajú kompetencie detí v predmetoch. Program Korene empatie meria afektívnu stránku detských vedomostí, pochopenia a prístupov.“

 

Pre koho je program Korene empatie?

Kanadský program Korene Empatie je medzinárodný program pre školské triedy, ktorý sa zameriava na zvyšovanie sociálnych a emočných kompetencií detí vo veku 5 až 13 rokov. Je rozšírený v anglicky hovoriacich krajinách, Nemecku, Kostarike a Švajčiarsku. Cieľom tohto programu je rozvoj empatie u detí a dospelých s cieľom vybudovať mierovú občiansku spoločnosť. Program sa snaží preklenúť cyklus násilia a zlého rodičovstva. Z dlhodobého hľadiska si kladie za cieľ viesť nasledujúce generácie k zodpovednému občianstvu a citlivému rodičovstvu. Za krátkodobý cieľ programu sa dá považovať zvýšenie empatie, vedúce k vzťahom plným rešpektu a starostlivosti o ostatných, či k zníženiu levelu šikany a agresie. Toto program dosahuje univerzálnym zapojením detí namiesto pozerania sa na jedného či viacerých vinníkov.

 

Deti potrebujú emocionálnu gramotnosť

Kľúčovým aspektom programu je rodič s bábätkom, ktorý navštevuje jednu triedu každé tri týždne počas školského roka spolu s inštruktorom. Ten pravidelne okrem toho vytvára špecializované učebné plány. Jeho záujmom je, aby si študenti všímali vývin bábätka a dokázali čítať a pomenovať jeho pocity. V tomto experimentálnom učení je práve bábätko skutočným učiteľom a pákou, ktoré inštruktor používa na to, aby sa deti naučili pomenovať svoje vlastné emócie a pocity ostatných ľudí okolo seba. Vďaka tomu sa znižuje pravdepodobnosť, že by deti fyzicky, psychicky alebo emocionálne ublížili tomu druhému. Deti sa taktiež učia, ako napadnúť krutosť a nespravodlivosť.

 

Celý program je rozdelený do deviatich hlavných tém. Program sa zaoberá afektívnou stránkou vzdelávania, avšak mnohé aktivity sú priamo spojené so školskými osnovami. Žiaci napríklad používajú matematiku na meranie váhy bábätka, či literatúru na otvorenie dverí pocitom. Program využíva aj hudbu, ktorá je vnímaná ako jazyk, ktorým sa dohovoria všetci aj bez slov.

 

 

Liek aj na rastúcu šikanu a agresiu v školách

Jedným z problémov súčasných škôl je najmä šikanovanie a agresia medzi žiakmi. Žiadne dieťa by sa nemalo cítiť zraniteľne, nebezpečne alebo byť ohrozené násilím. Agresia v školských laviciach môže brániť vzdelávaniu a vytvárať medzi deťmi medziľudské problémy. Vysoká úroveň agresie je pre deti problematická, pretože môže viesť k antispoločenskému a kriminálnemu správaniu v dospelosti.

 

Často sa však prehliada, že až v 85 % prípadov šikany sa nachádzajú v situácii aj svedkovia, ktorí sú tiež týmito udalosťami ovplyvnení. V porovnaní s ostatnými programami na prevenciu šikany, Korene empatie pracujú celou triedou, nielen s jednotlivcami, a učia deti rozvíjať si spoločenskú zodpovednosť.

 

Program už roky dosahuje pozitívne výsledky

Výskum ukázal, že deti, ktoré si týmto programom prejdú, majú nižší level agresie, lepšie sociálne a emocionálne vzdelanie, prosociálne správanie, a taktiež lepšie rozumejú rodičovstvu a bábätkám.

Dr. Martin Berkowitz v jednom z jeho výskumov tvrdí„Korene empatie sú efektívne školské osnovy na rozvoj charakteru u študentov.“ Výskumníci z Inštitútu pre štúdie vo vzdelaní na Univerzite v Toronte vo svojej štúdii povedali„Poskytnutím mnohých príležitostí na modelovanie zručností, uplatnenie rovnakých zručností v reálnych situáciách a reflektovanie na ich učení sa, tento program zvyšuje šancu, že študenti si vyvinú kompetencie, ktoré ich budú v budúcnosti usmerňovať a formovať ich postoje.“ Štúdie v Škótsku vykazujú veľmi podobné výsledky.

 

Očakáva sa, že deti, ktoré budú participovať na tomto programe sa až o 50 % menej zapoja do bitiek. Tento výsledok je veľmi pozitívny vzhľadom k tomu, že počet bitiek medzi deťmi každoročne narastá. U detí, ktoré sú súčasťou programu, hladina empatie narastá, zatiaľ čo u detí, ktoré súčasťou programu nie sú, táto hladina počas školského roka klesá.

 

Ďalšia zo štúdií na efektivitu tohto programu sa pozrela na konkrétne typy agresívneho správania a zistila, že pokles nastal vo všetkých typoch agresie, vrátane rôznych druhov šikany. Zatiaľ čo u detí, ktoré sú súčasťou tohto programu šikana klesá, u ich rovesníkov, ktoré si programom neprešli, narastá.  Navyše dlhodobá štúdia v Kanade zistila, že účinky sa s odstupom času nestrácajú, ale zachovávajú či dokonca zlepšujú. Okrem týchto benefitov je však ďalšou výhodou programu aj jeho nákladová efektivita.

Čítajte viac o téme: Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku