Chcete vzbudiť u žiakov záujem o školu? Nechajte ich hovoriť čo najviac!

Výskum zistil, že ak študenti počas dňa v škole hovoria, zlepšuje sa ich vzťah ku škole a vyučovanie je pre nich omnoho viac zaujímavejšie.
Výskum zistil, že ak študenti počas dňa v škole hovoria, zlepšuje sa ich vzťah ku škole a vyučovanie je pre nich omnoho viac zaujímavejšie. / Foto: Shutterstock

Učitelia väčšinou nemajú radi a neakceptujú, ak ich žiaci počas vyučovania rozprávajú. Výskum však zistil, že táto drobnosť môže mať pri vytváraní emócií voči škole aj výhody.

 

Žiaci, ktorí počas vyučovania rozprávajú, bývajú bežne pre učiteľov problémom. Neriešia, o čom sa bavia a tvrdia, že im to sťažuje výklad učiva. Britská štúdia však zistila, že študenti, ktorí majú v triede viacero interakcií, nezávisle od témy, majú väčší pocit, že do triedy patria, čo zlepšuje ich pocit z vyučovania a dokonca aj učenie.

Tieto poznatky zistila Gillian M. Sandstrom, profesorka psychológie na University of Essex a Catherine D. Rawn, profesorka psychológie na University of British Colombia, ktoré sa zaoberali témou, ako v triede vybudovať záujem a komunitu.

 

Prečo je sociálna interakcia taká dôležitá?

Študenti si myslia, že rozprávanie sa s ostatnými je najpríjemnejšia časť dňa. Čiže počas dní, kedy majú viac interakcie než zvyčajne, majú pocit, že viac do tohto prostredia zapadajú. A pritom táto interakcia nemusí byť ani s kamarátmi, môžu to byť aj neznámi ľudia.  V tieto isté dni, čiže dni, ked majú žiaci viac sociánej interakcie, však tvrdia aj to, že sa cítia lepšie. A práve to, ako sa študenti cítia, je pre ich proces učenia dôležité. Napriek tomu, že je ťažké určiť, do akej veľkej miery rozprávanie sa študentov zohráva pozitívnu úlohu pri učení, je evidentné, že tento pozitívny efekt existuje. Čiže študenti, ktorí sa viac rozprávajú, majú aj väčší záujem o učenie.

V inej štúdii sa professor snažil zlepšiť vzťahy medzi spolužiakmi. Títo študenti následne odpovedali, že sa im vyučovanie páčilo viac ako študentom, ktorí mali hodiny s iným učiteľom. Sú to práve sociálne interakcie, čo zvyšuje náš pocit, že sme súčasťou kolektívu a v dôsledku toho dokážu mať potom študenti aj lepšie známky. A čím lepšie výsledky študent dosahuje, tým viac sa mu vyučovanie páči.

 

Ako prebiehala štúdia?

Celkovo sa zúčastnilo danej štúdie na The University of British Colombia 242 študentov, z ktorých 202 súhlasilo aj s prístupom k ich koncoročnej známke. Každodenne bolo meraných viacero oblastí - počet sociálnych interakcií počas vyučovania, pred ním, a hneď po ňom, a mieru, ako sa cítia byť súčasťou kolektívu triedy. Realizovali to prostredníctvom rôznych dotazníkov a taktiež vyhodnocovali jednotlivé predmety a zapojenie študentov do vyučovania.

 

Čo štúdia ukázala?

Štúdia ukázala, že čím viac sa študenti zapájajú do vyučovania a diskutujú o svojich myšlienkach, tým viac sa im zdá daná vyučovacia hodina zaujímavá. Vďaka denným hláseniam študentov je možné odhaliť viaceré efekty sociálnych interakcií.

Študenti, ktorí mali viac socionálnych interakcií, mali vo všeobecnosti intenzívnejší pocit, že do triedy zapadajú, najmä počas dní, kedy mali viac sociálnej interakcie ako zvyčajne. Študenti, ktorí mali silnejší pocit, že zapadujú, si tiež viac užili hodinu, viac sa im páčila a vyučovanie im prišlo zaujímavejšie.  Tento efekt bol viditeľný už počas pravidelných hlásení od študentov. Počas dňa, kedy mali žiaci viac interakcie ako zvyčajne, hodnotili svoje pocity z vyučovania lepšie, nezávisle od profesora.

Napriek skvelým výsledkom tejto štúdie sa však nedá povedať či je interakcia zapríčinená tým, že študenti si hodinu viac užili, alebo je to naopak. Jednoznačné však je, že tieto dva faktory spolu úzko súvisia.

 

Ako v triede vzbudiť záujem?

Kľúčom je zamerať sa na pocity študentov. Musia cítiť, že sú súčasťou vyučovania. Na vybudovanie tohto pocitu existuje množstvo taktík, ako napríklad orientačný týždeň pre prvákov s aktivitami špeciálne určenými priamo pre nich, generácie študentov, ktoré majú vždy rovnaké triedy, alebo špeciálne typy vyučovania. Taktiež pomáha vytvorenie spoločnej identity pre danú trieda, ktorá môže byť sprostredkovaná pomocou maskota alebo mena.

Medzi jednoduchšie taktiky, ktoré je možné využiť na každej hodine, patrí skupinová práca, hranie rolí či diskusie.

Učitelia by sa teda nemali báť menších technických problémov alebo chvíľ, kedy si dávajú dokopy myšlienky. Práve tieto momenty povzbudzujú študentov k rozhovorom a nemusia byť nutne stratou času. Naopak, môžu prispieť k tomu, aby sa študentom vyučovanie viac páčilo

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku