Aby ste z detí vychovali dobrých a zodpovedných ľudí, stačí robiť týchto pár vecí

Mnohí rodičia sa trápia, ako vychovávať svoje deti, aby z nich vyrástli zodpovední a dobrí ľudia.
Mnohí rodičia sa trápia, ako vychovávať svoje deti, aby z nich vyrástli zodpovední a dobrí ľudia. / Foto: Shutterstock

Mnohé knihy ponúkajú absolútne odlišné názory na rodičovstvo. Aká je tá zlatá stredná cesta, aby sme vychovali dobrého a schopného človeka?

 

Byť rodičom v dnešnej dobe je náročné. Každý chce pre svoje dieťa to najlepšie a snaží sa to rôznymi spôsobmi aj dosiahnuť. Ale čo je pre dieťa to najlepšie? Na jednej strane, ak dieťaťu venujete až príliš veľa pozornosti a všetko máte pod drobnohľadom, ubližujete mu svojou prehnanou starostlivosťou. Na tej druhej strane, ak venujete dieťaťu málo pozornosti, nemusí využiť svoj potenciál v živote naplno. Čo je teda príliš veľa a čo príliš málo? Ideálny je vždy zlatý stred, avšak ako ho nájsť pri výchove? Odborníci vo svojich TED prednáškach adresovali rodičom mnohé posolstvá. Tu je 5 z nich, ktoré možno oslovia aj vás.

 

1 | Dajte deťom veci, ktoré môžu vlastniť a kontrolovať

Zapojte dieťa priamo do jeho vlastnej výchovy. Aj výsledky výskumu túto teóriu podporujú. Deti, ktoré si plánujú svoje vlastné ciele, nastavujú si týždenné rozvrhy a vyhodnocujú si výsledky svojej vlastnej práce, pracujú na vytvorení vlastnej cesty a získavajú viac kontroly nad svojím životom. Nechajte svoje dieťa uspieť v jeho vlastných podmienkach, avšak rovnako ho nechajte, aby vo svojom vlastnom svete zlyhalo. Nechajte svoje dieťa dopustiť sa chýb, dovoľte mu to. Dieťa môže mať napríklad kontrolu nad svojím vlastným vreckovým a zlyhať. Platí pravidlo, že nech sa radšej dopustí chýb teraz, keď následky nebudú až tak veľké, ako keby sa mu to malo stať neskôr v dospelosti, keď následky jeho činov budú mať omnoho väčší dopad.

 

 

 

2 | Nestrachujte sa o to, či vychováte šťastné deti

Až príliš sa snažíme, aby boli deti šťastné, následkom čoho rodičia často nesú až priveľké morálne bremeno. Napriek tomu, že je to ušľachtilý cieľ, keď sa rodičia sústredia na to, aby ich deti boli produktívne a vychované v súlade s morálnymi zásadami, stačí keď jednoducho budú dúfať, že šťastie k deťom príde vďaka tomu, že budú konať dobro a vďaka láske, ktorú od nich dostávajú. Keby to robili všetci rodičia, tak by boli šťastnejšie nielen deti, ale aj oni sami.

 

 

 

3 | Ukážte deťom, že či ich vážite ako ľudí

Deti sa musia v detstve naučiť, ako ľúbiť, avšak bez toho, aby sa najprv naučili mať rady samých seba, nemôžu mať rady nikoho iného. Kľúčom k tomu, aby deti mali rady samé seba, je bezpodmienečná rodičovská láska.

Keď sa vaše dieťa vráti zo školy a vy z práce, dajte si pauzu od technológií. Odložte mobil nabok, vypnite televíziu a strávte nejaký čas spolu. Nechajte ho vidieť, ako vás teší, že ste konečne spolu a že ho vidíte. Zaujímajte sa o svoje dieťa, o to, aký malo deň, čo sa mu páčilo a čo nie. Potrebuje vedieť, že vám na ňom záleží ako na človeku, a nie len kvôli jeho úspechom.

 

4 | Naučte deti, aby pomáhali s domácimi prácami aj bez vyzvania

Rodičia často ospravedlňujú svoje deti z domácich prác, lebo majú toho priveľa. Výhovorky, prečo im doma deti nemusia pomáhať, sa vždy nájdu. Problém je, že deti potom končia ako dospeláci v práci, kde čakajú na vyzvania a zoznamy vecí, čo majú robiť. Avšak tento zoznam neexistuje. Deťom často chýba prirodzený inštinkt, ktorý by ich prinútil vyhrnúť si rukávy, obzrieť sa okolo seba a zamyslieť sa nad tým, ako by mohli byť užitočné pre ľudí okolo seba. A toto sa odráža aj v neskoršom pracovnom živote. Mladí dospelí nevedia, ako môžu byť užitoční pre svojich kolegov, ani to, ako byť o jeden krok vpred pred šéfom.

 

 

5 | Pamätajte si, že aj na drobnostiach záleží

Aj drobnosti, ktoré rodičia robia, vedú k dobrému vplyvu na dieťa. Je dôležité, aby si rodič vedel nájsť čas na rozprávanie a počúvanie dieťaťa, vrelé odpovede, učenie písmen a čísel, bral dieťa na výlety či návštevy. Napríklad aj taká drobnosť ako čítanie dieťaťu, je pre jeho vývin a rozvoj podstatná. Ak rodič číta dieťaťu knihu vo veku piatich rokoch a zaujíma sa o jeho vzdelanie vo veku desiatich rokov, dieťa má menšiu pravdepodobnosť žiť v chudobe, keď bude mať 30 rokov.

 

Zdieľať na facebooku