10 rád ako nezabiť v deťoch zvedavosť

Základom vzdelania je detská zvedavosť.
Základom vzdelania je detská zvedavosť. / Foto: Big Stock

Zvedavosť v žiakoch je možné podporiť viacerými spôsobmi, avšak najdôležitejšie je, aby žiaci pochopili, že vzdelávanie sa neodohráva len za školskou bránou.


Ľudia sú od prírody zvedaví. Najviac zvedavé sú malé deti. Neustále sa pýtajú otázky, ktoré sa začínajú slovom prečo. Všetko ich zaujíma, všetko chcú vedieť. Sú ako studnice prahnúce po informáciách. No väčšinou s pribúdajúcim vekom ubúda ich zvedavosť. Sú situácie, ktoré ich zvedavosť posilňujú, avšak mnohé situácie, ktoré by ich zvedavosť mali len umocniť ako napríklad škola, majú úplne opačný efekt a zvedavosť v žiakovi len zabíjajú. Školské prostredie sa zameriava na štandard. Sústredí sa na úlohy a na dodržiavanie podmienok. Vďaka tomu je možné sledovať, ako je vzdelávanie úspešné a či vôbec úspešné je. Zvedavosť je skvelá vlastnosť, ale nedá sa zmerať. Napriek tomu, že školský systém nie je priaznivo naklonený zvedavosti, je možné zvedavosť v žiakoch nezabiť. Ako na to, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

 

Nesústreďte sa len na odpovede, ale aj na otázky

Celý systém je v súčasnosti založený na správnych odpovediach na otázky. Žiaci sa učia správne odpovede už od základnej školy a pokračujú strednou či vysokou školou. Akonáhle niekto nevie správne odpovede, automaticky dostáva zlú známku. Pokiaľ sa žiak pýta otázky, ktoré nie sú z pohľadu učiteľa správne, tak jeho otázka zostane nezodpovedaná. Pritom veľké množstvo ľudí sa učí pýtaním otázok. Niekedy je otázka omnoho dôležitejšia než odpoveď.

 

Používanie technológií

Používanie technológií len za odmenu nie je ten správny prístup. V súčasnosti sú už aj celé školy založené na používaní technológií. Žiaci sa môžu veľa naučiť aj pozeraním vidí na Youtube, blogovaním či používaním rôznych softvérov.  Avšak dajte si pozor na to, aby neboli prekročené hranice. Tak, ako môže byť internetový obsah prospešný, môže byť aj škodlivý.

 

Kreativita

Skutočný svet sa od prostredia v škole líši. Nezabúdajte na kreativitu, ktorú má každý človek, avšak využíva ju iným spôsobom. Reálny svet je plný kreativity.

 

Žiaci by si mali sami vybrať, s kým chcú spolupracovať

Nenúťte žiakov spolupracovať so žiakmi, ktorých nemajú radi, pretože takáto kooperácia nemusí dopadnúť dobre. Vždy, keď majú žiaci skupinové aktivity, nechajte ich, aby si sami vybrali svojich spolužiakov. Pokiaľ si budú medzi sebou dobre rozumieť, dokážu lepšie pracovať, byť omnoho kreatívnejší a nebudú sa báť vyjadriť svoje myšlienky a názory. Skrátka dokážu prejaviť tú najlepšiu možnú verziu samého seba.

 

Eliminujte čiernobiele premýšľanie

Čo je čierne je čierne a čo je biele, je biele. Alebo to dobré je vždy len dobré a to zlé je vždy len zlé. Ak je takýto systém v triede, deti sa veľa nenaučia. Učiteľ a ani jeho žiaci by nemali zabúdať že medzi čiernou a bielou sa nachádza ešte bohatá škála rôznych farieb. To, čo vyzerá na prvý pohľad zle, môže byť v skutočnosti veľmi prospešné a naopak.

 

Menej striktné učebné plány

Áno, učebné plány sa musia plniť a to je úloha učiteľa, ktorý je za to platený. Učiteľ rozhoduje, čo sa učí a ako sa to učí. Akým spôsobom sa známkuje, aké sú testy. Učiteľ rozhoduje o všetkom. Avšak, žiakov často zaujímajú veci, ktoré sú mimo učebných osnov. Namiesto klasickej chémie ich určite viac zaujme, keď im učiteľ povie, že existuje spôsob ako chemicky vyjadriť lásku. Učebné plány by mali v rámci možností byť flexibilné natoľko, aby odrážali záujem žiakov o danú tému.

 

Menej tradičné formy vyučovania

Typickou metódou vyučovania je vyučovanie založené na výskume či vyhľadávaní informácií. Avšak aj počas vyučovania, ktoré je  založené na spolupráci, projektoch či otázkach, sa žiaci dokážu naučiť veľmi veľa. Dáta a informácie možno hýbu svetom, ale do popredia sa čím viac dostávajú aj takzvané soft skills, ktoré sa žiaci naučia hlavne pri menej tradičných formách vyučovania. Na úspech v škole, ale aj v živote nestačí len vedieť pracovať s dátami. Učiteľ môže vymyslieť lepšie spôsoby na meranie úspechu než tie, ktoré v súčasnosti existujú.

 

Existuje viacero druhov učenia

V súčasnosti existuje viacero druhov učenia. Nielen to formálne, ako napríklad škola, ale aj neformálne, kde sa žiaci veľa naučia aj bez toho, aby sa vzdelávali formálne. Informálne vzdelávanie je vlastne celoživotný proces získavania vedomostí a zručností, ktoré nie sú formálne rozoznané. Nedá sa zmerať ani použiť ako vzdelávací výstup. Avšak vo vzdelávacom procese je veľmi dôležité aj keď sa formálne nerozoznáva. Nie všetky školské hodiny musia byť iba o získaných vedomostiach. Niektoré sa môžu zamerať aj na rozvoj iných zručností a schopností.

 

Vzdelávanie nie je čisto akademické

Vzdelávanie je prevažne akademické a formálne. Deti v škole prestávajú byť deťmi, často dokonca prestávajú byť samy sebou. Avšak vzdelávanie a najmä úspech žiaka nie sú založené iba akademicky. Občas môže byť aj menej formálne a zábavné.

 

Foto: Big Stock

Priamo povzbuďte zvedavosť v žiakoch

Strávte nejaký čas so žiakmi, aby ste ich naučili pýtať sa tie správne otázky, vyhľadávať informácie či adekvátne reagovať. Naučte ich využiť vzdelanie na získavanie ďalšieho vzdelávania, ďalších schopností a vedomostí. Veď vzdelávanie sa predsa nekončí za bránami školy. Žiaci potrebujú vedieť, že učiteľ je tam pre nich, a nesnaží sa z nich len vytvoriť ďalšie číslo, ale snaží sa z nich vyformovať samostatnú osobnosť.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Kreativita
Zdieľať na facebooku