4 spôsoby, ako viesť dieťa k empatii

Deti možno viesť prirodzene pri výchove k empatii viacerými aktivitami. Making Caring Common Project navrhol pre rodičov niekoľko inšpirácií.
Deti možno viesť prirodzene pri výchove k empatii viacerými aktivitami. Making Caring Common Project navrhol pre rodičov niekoľko inšpirácií. / Foto: Shutterstock

Empatia je dôležitý faktor sociálnej interakcie. Neznamená len pochopenie druhého človeka, ale aj rešpekt voči nemu. Svoju schopnosť byť empatický si môžeme zlepšovať. Rovnako ju môžeme zlepšovať aj u svojich detí.

Nielen deti, ale aj dospelí ľudia sú čoraz menej empatickí a omnoho viac sa zaujímajú iba o seba. Všetci určite máte svoj okruh ľudí, o ktorých sa zaujímate, tvorený ľuďmi z rodiny alebo blízkymi priateľmi. Avšak ruku na srdce, koľkokrát za týždeň sa zaujímate aj o niekoho iného okolo vás alebo mimo vášho kruhu? Ostatných ľudí, ľudí ktorých stretávame na ulici, prehliadame, alebo sa len tvárime že ich nevidíme, aj keď ich vidíme. Občas ich len vidieť nechceme.
Deti tento prístup vidia a kopírujú. Nemôžete očakávať, že vaše dieťa bude empatické a bude sa zaujímať o ostatných okolo seba, keď  niečo také nevidí u vás. Rád a tipov, ako viesť dieťa  k empatii, je veľa. Making Caring Common Project v roku 2013 realizovali prieskum, v ktorom sa zistilo, že pre 80 percent ľudí je prioritou ich šťastie a len 20 percent určilo ako prioritu záujem o ostatných ľudí. Tento projekt preto vytvoril stratégiu, ako môžu rodičia rozvíjať emaptiu u detí.

1. Buďte vzorom

Deti sa učia pozorovaním. Preto buďte empatickí k svojmu okoliu, ale aj k svojim deťom. Takto prístup pomáha budovať empatiu v deťoch. Empatia k deťom znamená porozumenie ich fyzickým a emociálnym potrebám, pochopenie a rešpektovanie ich ôsob či záujem o to, čo sa deje v ich živote.

 • Poznajte svoje dieťa, pýtajte sa ho otázky.
 • Taktiež mu ukážte svoju empatickosť. Dieťa si všimne, či ste k dakomu empatický alebo nie. Aj keď je to niekedy extrémne ťažké, skúste pochopiť chyby ostatných ľudí.
 • Buďte dôsledný. Ak rozprávate vášmu dieťaťu že má byť empatické, ale potom vás vidí kričať po partnerovi, nedávate ten najlepší príklad. Avšak aj takúto situáciu môžete využiť. Môžete sa pred dieťatom ospravedlniť partnerovi.
 • Chváľte a ďakujte. Naučte sa niekoho pochváliť, či poďakovať. Využite čas, kedy ste celá rodina pokope, napríklad večeru či obed a poďakujte sa niektorému členovi rodiny za niečo. Každého to poteší a zlepší to náladu pri rodinnom stole.


2. Rozšírte kruh obáv svojho dieťaťa

Nie je až tak dôležité to, či sme veľmi empatickí alebo málo, ale to, voči komu prejavujeme empatiu. Kruh obáv je jednou z kľúčových stratégií navhrnutých v tomto projekte. Toto cvičenie berie na vedomie, že zatiaľ čo empatia pre ľudí v našom kruhu, ako napríklad priatelia a rodina, prichádza prirodzene, byť empatický voči ľuďom mimo nášho kruhu musí byť vedomé.

 • Zamerajte deti na ostatných ľudí. Skúste naučiť deti vnímať aj ľudí mimo ich kruhu. Ukážte im na detskom ihrisku dieťa, ktoré sa s nikým nehrá. Choďte do knižnice a vytvorte vášmu dieťaťu zoznam kníh s hlavným hrdinom či hrdinkou, ktorá sa od vášho dieťa na prvý pohľad odlišuje. Počas čítania sa dieťaťa pýtajte, ako sa hrdina knihy odlišuje a ako sa môže v danom bode knihy cítiť.
 • Ukážte mu svet. Nie, nemusíte svoje dieťa brať na dovolenky do zahraničia každý rok. Namiesto toho darujte dieťaťu mapu alebo glóbus a takýmto spôsobom ho učte o svete okolo vás. O rôznych krajinách, kultúrach, náboženstvách. Môžete sa naučíť, ako povedať základné pozdravy v cudzích jazykoch, či narátať do desať. Ak príde dieťaťu mapa príliš nudná, vezmite ho do ulíc. V mnohých mestách bývajú multikultúrne udalosti, kde môžete zobrať aj deti. Ak máte staršie dieťa, takýto spôsob je ešte jednoduchší a vhodnejší.  Využite príležitostné programy kultúrnych centier, neziskových organizácií či dokonca veľvyslanectiev ako príležitosť k spojeniu sa s novou kultúrou. Na Slovensku sa napríklad pravidelne organizuje deň francúzskych či japonských filmov.
 • Iným spôsobom, ako zvýšiť empatiu a povedomie o ostatných je aj učenie sa cudzích jazykov, či mládežnícke programy, vhodné hlavne pre deti od veku 15 rokov.
 • Naučte dieťa nebáť sa nepohodlia. Akonáhle vystúpime z kruhu, ktorý nám je pohodlný, naše správanie sa zmení. To isté platí aj pre deti.  Porozprávajte sa o tom s dieťaťom.
 • Prekračujte komfortné zóny. Urobte si s dieťaťom súťaž, kto počas jedného týždňa pozdraví viac ľudí. Po čase môžete zdvihnúť stávky a nechať svoje dieťa pozvať kamaráta aj na obed či večeru.
 • Zapojte dieťa do dobrovoľníctva. Dobrovoľníctvo je skvelou príležitosťou pre každého. Pre vás, vášho partnera, aj vaše deti. Robí nás šťastnejšími a tiež nám pomáha byť empatickejšími. Nech sa už jedná o čokoľvek, či je to mentoring pre deti z detských domovov, zbieranie odpadkov či pomoc bezdomovcom, akýkoľvek dobrovoľnícky čin vám pomôže spojiť sa so svojím okolím. Veľmi často si práve pri takýchto aktivitách uvedomíte, že mnohí ľudia okolo vás nemali také šťastie ako vy. Zameriate sa na ostatných a pokúsite sa ich pochopiť.
 • Využite televíziu pre dobro empatie. Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo tam videli, čo si myslia. Poukážte na rozdiely, ale aj na spoločné veci.


3. Vytvorte príležitosti na cvičenie empatie

Všetci ľudia sa rodia s určitou  schopnosťou  empatie, avšak rovnako ako telu prospieva pravidelné cvičenie a mozgu pravidelný tréning, aj empatii pomáha keď sa raz za čas trénuje. Schopnosť byť empatický je podobná schopnosti rozprávať cudzým jazykom. Takisto ju môžete zabudnúť, pokiaľ ju dlho nepoužívate.  Preto skúste svojím deťom vytvoriť príležitosti, aby si túto schopnsoť mohli trénovať.

 • Využite rodinné stretnutia, aj tie konfliktnejšie, aby ste zistili, čo si vaše dieťa myslí. Podporujte ho, nech si tvorí vlastné názory o ostatných a počúva ich.
 • Rozprávajte sa s deťmi o etických dilemách a problémoch. V deťoch to pomáha vytvoriť schopnosť meniť uhol pohĺadu a taktiež sa vcítiť do kože iných ľudí.
 • Učte deti robiť veci s ľuďmi, nie pre nich. Naučte ich spolupracovať s ľuďmi z rôznych komunít,ktoré sú od základu odlišné.


4. Naučte dieťa sebakontrole

Pokiaľ deti nevyjadrujú empatiu, znamená to, že je nejaký iný pocit, ktorý empatiu blokuje. Naučte dieťa sebakontrole, aby dokázalo ovládať svoje negatívne pocity.

 • Pomenúvajte pocity. Niekedy je veľmi ťažké presne povedať to, čo cítime, najmä pokiaľ ide o negatívne pocity. Naučte svoje deti pomenovať tieto pocity a povedať, prečo sa tak cítia.
 • Veľmi často sa odporúča počítanie do desať. Túto techniku využívajú aj mnohí dopeslí, avšak je vhodná úplne pre každého. Nadýchnite sa, narátajte do desať, a potom vydýchnite.
 • Riešenie konfliktov. Cvičte so svojimi deťmi riešenie konfliktov. Snažte sa nájsť spoločné porozumenie a pochopiť jeden druhého. Rozprávajte sa o pocitoch, pretože vám to uľahčí ich pochopenie.

Čítajte viac o téme: Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku