Požadovať od žiakov zapnuté kamery na hodine? Vedci hovoria o viacerých pozitívach

Požadovať od žiakov zapnuté kamery?
Požadovať od žiakov zapnuté kamery? / Foto: Pexels

Väčšina žiakov sa v týchto mesiacoch učí z domu, z detskej izby, kde by sa inak hrali alebo trávili svoj voľný čas. Rovnako aj učitelia zmenili svoje domácnosti na virtuálne triedy. Otázka, ktorú ale aj po mesiacoch vyučovania na diaľku rieši opakovane mnoho učiteľov je, či by mali mať deti povinne na hodinách zapnuté kamery.

 

Čo je ideálnym riešením pre obe strany? Touto otázkou sa zaoberali profesori z Cornellovej univerzity Frank Castelli a Mark Sarvary.

 

Obaja prešli minulý rok so svojimi študentmi na univerzite na dištančné vzdelávanie, podobne ako väčšina učiteľov na celom svete. Súčasťou politiky, ktorú si počas vzdelávania na diaľku stanovili, bolo voliteľné používanie kamier. Študenti si mohli sami vybrať, či kamery počas vyučovania budú alebo nebudú mať zapnuté. Keďže samotná pandémia dala zabrať psychike detí i dospelých, nechceli svojich študentov vystavovať ďalšiemu zbytočnému tlaku z narušenia súkromia. Profesori vo svojej najnovšej štúdii totiž zistili, že u študentov počas pandémie vzrástli stavy úzkosti a depresie a zapnuté kamery by mohli ich psychický stav ešte zhoršiť. Rozhodnutie preto ponechali na študentoch.

 

Chýbajúca spätná väzba

Castelli a Sarvary si však po istej dobe vyučovania na diaľku začali uvedomovať, že rozprávanie do čiernych obrazoviek neprospieva nikomu a vypnuté kamery nie sú krokom k väčšej rovnováhe mladých ľudí aj ich učiteľov. Tvrdia, že odhliadnuc od narušenia súkromia, má efekt zapnutej kamery pri učení obrovské výhody. Jedným zo základných problémov vypnutých kamier bol fakt, že profesorom chýbala kľúčová spätná väzba od študentov - ich úsmevy, zamračenie, kývnutie hlavou či náznaky nudy počas prednášky, ktoré by im vysielali signály, ako hodinu smerovať a v budúcnosti ju zlepšiť. Nedokázali bez pohľadov na tváre študentov vyhodnotiť ani to, či sa im nezdá učivo priveľmi náročné a je potrebné niečo dovysvetliť.

 

Pohľad na študentov ale nebol dôležitý len pre učiteľov. Ukázalo sa, že aj študenti môžu benefitovať zo zapnutých kamier. Študenti vďaka tomu dokážu vnímať dynamiku triedy, necítiť sa osamelo a lepšie komunikovať so svojimi spolužiakmi. V štúdii Castelliho a Sarvaryho študenti naznačili, že zapnuté kamery im pomáhali budovať dôveru a vzťahy s ostatnými študentmi.

 

Zapnuté kamery ako norma

Profesori z Cornellu zhodnotili, že najlepším riešením v momentálnej situácii je urobiť z používania kamery počas vyučovania normu. Zistili totiž, že mnohí študenti nemali reálny problém a dôvod, aby mali kameru vypnutú. Viacerí z nich v prieskume uviedli, že si kameru nezapli len z dôvodu, že tak urobili ich spolužiaci. Keď sa preto na začiatku vyučovania zavedie pravidlo, že sa budú používať kamery povinne, zvyknú si na to všetci žiaci a postupne sa odbúrajú rôzne strachy a úzkosti z jej používania. 

 

Prečo študenti odmietajú používať kamery?

Autorov tiež zaujímali konkrétne dôvody, prečo odmietajú študenti zapnúť na hodinách svoje kamery. Autori skúmali priebežne stovky študentov. Z odpovedí vyplynulo, že 41% študentov nepoužíva kameru, pretože ich znepokojoval ich vzhľad. 17% študentov uviedlo, že majú vtedy pocit, akoby ich každý sledoval a nie je to pre nich príjemné. Objavili sa tiež obavy týkajúce sa toho, v akých podmienkach žiaci bývali.

 

Podporte študentov, aby si zapli kamery

Na Castelliho a Sarvaryho nadviazala aj učiteľka vizuálneho umenia v Bostone - Byron Loya. Táto profesorka tvrdila, že treba študentov viesť a podporovať v tom, aby videli zmysel používania kamier. Nie len preto, aby dodržiavali pravidlá a normy, ale preto, aby si budovali komunitu a vzťahy. Tvrdí, že je dôležité zamerať sa na dôveru medzi študentmi a učiteľmi a tým ich motivovať k stále častejšiemu používaniu. Ponúka aj konkrétne tipy na povzbudenie k zapnutiu kamier:

  • Zistite anketou, čo je najväčší problém v súvislosti s kamerou u vašich študentov.
  • Skúste študentom povedať, že si môžu dať za seba virtuálne pozadie a nemusia tak ukazovať ostatným svoju izbu.
  • Taktiež môže vpúšťať študentov jednotlivo do virtuálnej učebne a každého pri tom pozdravte.
  • Otvorene sa rozprávajte o tom, prečo je to počas výučby dôležité.
  • Študentom, ktorí majú opakovane problém so svojou účasťou na hodine naživo, dajte možnosť nahrať a poslať video.

 

Alex Shevrin Venet, vysokoškolská učiteľka v komunite a bývalá riaditeľka alternatívnej strednej školy vo Vermonte povzbudzuje učiteľov, aby o tejto veci komunikovali so študentmi. Tvrdí, že je dobré ukázať svoju autentickosť a nestrachovať sa o to, že naša izba alebo vzhľad nebudú na kamere dokonalé. Zdôrazňuje, že práve používanie kamery môže triedu zblížiť a zároveň priniesť rôzne úsmevné zážitky. Vidieť hrať sa psa s mačkou v pozadí na hodine matematiky je milé, no nie?

 

Aj keď je aktuálna situácia vo vzdelávaní náročná pre všetky zúčastnené strany, treba sa podporovať navzájom a hľadať pozitíva i v súčasnosti. Napríklad aj v otázke, či používať web kamery počas vyučovania alebo nie. Táto situácia pravdepodobne potrvá naozaj dlho, preto by sme mali dbať na to, aby sme hodiny so študentmi viedli čo najefektívnejšie.

 


Zdroje:
The Camera-On/Camera-Off Dilemma
All of My Students Turn Their Cameras Off. It’s Making Class Miserable.
Čítajte viac o téme: Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku