Flegmatik – ako ho spoznáte?

Aký je flegmatik v skutočnosti?
Aký je flegmatik v skutočnosti? / Foto: Pexels

Bežne slovo flegmatik ľudia vyslovujú s negatívnymi emóciami - hovoria o niekom, kto je lenivý alebo ľahostajný. Aký je ale flegmatik v skutočnosti? Naozaj by sme si pri ňom mali predstavovať len jeho negatívne stránky?

 

Flegmatik patrí medzi 4 základné typy temperamentu, ktoré už pred mnohými rokmi popísal Hippokrates. Označil ich ako sangvinik, melancholik, cholerik a flegmatik.

 

Pokojnosť, nerozhodnosť a submisivita

Tri najcharakteristickejšie črty flegmatikov. Keď si predstavíme flegmatika, ako ho chápe a vníma spoločnosť, je jasné, prečo je pokojná povaha na prvom mieste. Flegmatici sú pokojné, pokorné osoby, ktoré môžeme označiť do istej miery aj ako introvertov. Užívajú si totiž čas osamote. Avšak zároveň o nich platí, že majú radi stretnutia s ich priateľmi a na ľudí sú všeobecne milší a menej kritickí ako takí melancholici. Priateľom, ktorých majú, si veľmi vážia a sú schopní pre nich urobiť čokoľvek, pretože si ich postavia na prvé miesto vo svojich prioritách. Častokrát sa stáva, že sa svojim priateľom venujú tak dlho, že zabudnú na seba. Je to preto, že nedokážu nechať osobu samú, s jej trápením či problémom.  Ich pokojnosť sa prejavuje aj tým, že nie sú schopní sa hnevať či vybuchnúť. Hnev síce pociťujú, ale dávajú ho najavo až keď sa v nich nakumuluje po dlhšom čase. Jednoducho sa nepotrebujú hádať a mať v živote chaos či nepokoj.

 

Nerozhodnosť flegmatikov súvisí zároveň s treťou najcharakteristickejšou vlastnosťou a tou je submisivita. Flegmatici neradi robia rozhodnutia, neradi za to nesú zodpovednosť. Vždy sa radšej opýtajú na názor niekoho iného, pretože nevedia prijať pozíciu lídra, v tomto prípade toho, kto má rozhodnutie spraviť. Z toho vyplýva aj to, že sú prirodzene lepší v nasledovaní lídra ako keby mali viesť ostatných. Ako to spoznáte v praxi? Napríklad podľa ich slovníka, ktorý je veľmi všeobecný a vyskytujú sa v ňom frázy ako – podľa mňa, možno, myslím si, pravdepodobne, nie som si istý a pod. Zaujímavé je aj to, že radšej, akoby mali urobiť niečo zle, neurobia nič. Možno práve pre túto tendenciu ich spoločnosť označuje ako pasívnych a lenivých, aj keď toto označenie nie je úplne správne a na mieste.

 

Z uvedeného vyplývajú aj jasné prvky submisivity týchto ľudí. Sú známi tým, že radi tešia ostatných a robia veci tak, ako si to ostatní želajú. Namiesto toho, aby asertívne prejavili sami seba, radšej ostanú potichu a nechajú prejaviť sa niekoho iného. Nechcú byť v pozícii lídra. Vždy si vyberú cestu najmenšieho odporu a nesúhlasu. Opäť to súvisí s ich nekonfliktnou povahu a vyžadovaním pokoja a harmónie. No a v neposlednom rade nemajú problém sa ospravedlniť, avšak často sa ospravedlňujú aj za niečo, čo nespravili. Len aby sa ten druhý človek nehneval a nemali medzi sebou spor.

 

Okrem zmienených vlastností môžete flegmatika spoznať aj podľa mnohých ďalších. Medzi nich patrí napríklad milé a slušné vystupovanie, pokora, prítulnosť, rozumnosť, vyrovnanosť, vernosť či pracovitosť. 

 

Silné stránky flegmatikov na pracovisku    

Pre flegmatika sú najlepšími pracovnými pozíciami pozície ako ošetrovateľstvo, učiteľstvo, psychológia alebo poradenstvo alebo hocijaké sociálne služby. Ich silnými stránkami v práci, o ktoré sa môžu určite oprieť a spoľahnúť je v prvom rade ich produktivita. Flegmatici patria medzi tých najvýkonnejších a najproduktívnejších zamestnancov, čo sa temperamentových typov týka. Vedia si tiež poradiť s rôznymi situáciami a pokojne, s rozvahou a chladnou hlavou ich riešiť. No a v neposlednom rade sú skvelými tímovými hráčmi, na ktorých sa ich kolegovia môžu vždy spoľahnúť.     

 

Všetko to súvisí s estrogénom

Osobnostné vlastnosti a charakteristiky flegmatikov sa spájajú s estrogénom, hormónom typickým pre obe pohlavia. Avšak platí, že flegmatické osobnosti sú prevažne ženy. U žien je známe ich „širšie videnie súvislostí“ ako u mužov. Súvisí to s tým, že obidve hemisféry v mozgu sú spojené miliónmi nervových vlákien. Estrogén vytvára viac nervových spojení medzi vzdialenými oblasťami v každej mozgovej pologuli, čo prispieva k tomu, že ženy vedia chápať veci vo väčších súvislostiach. Z uvedeného je zrejmé, prečo sa ženy tak neradi hádajú a dostávajú do konfliktov. Aj keď veľa mužov by mohlo protirečiť, pretože považuje ženy za hašterivé. Tak ako v každej veci je potrebné nájsť zlatú strednú cestu a teda brať všetky veci s nadhľadom.

 

Flegmatik teda nie je len lenivý a neporiadny, čo mu spoločnosť pripisuje. Flegmatici majú výrazne dobré a pozitívne stránky svojej osobnosti, ale aj tie negatívne. No netreba ich tak zveličovať. Každý sme nejaký a zatiaľ, čo by jeden s flegmatikom nevedel vydržať, druhý by sa od neho nechcel pohnúť.

Čítajte viac o téme: Temperament
Zdieľať na facebooku