Schizofrénia u detí a dospievajúcich. Ako sa prejavuje?

Duševná porucha schizofrénia sa objavuje aj u detí a dospievajúcich. 
Duševná porucha schizofrénia sa objavuje aj u detí a dospievajúcich.  / Foto: Pexels

Duševná porucha schizofrénia sa objavuje aj u detí a dospievajúcich.

 

Detská schizofrénia je neobvyklá, ale závažná duševná porucha, pri ktorej deti a dospievajúci interpretujú realitu neobvyklým spôsobom. Schizofrénia zahŕňa celý rad problémov s myslením (kognitívne), správaním alebo emóciami. Môže to mať za následok určitú kombináciu halucinácií, bludov a extrémne neusporiadaného myslenia a správania, ktoré zhoršujú schopnosť dieťaťa fungovať. Detská schizofrénia je v podstate rovnaká ako schizofrénia u dospelých, začína sa však zvyčajne v tínedžerskom veku - a má výrazný vplyv na správanie a vývoj dieťaťa. Ide o chronické duševné ochorenie, ktoré si vyžaduje celoživotné liečenie. Identifikácia a začatie liečby detskej schizofrénie čo najskôr môže významne zlepšiť dlhodobý výsledok dieťaťa. Nie je známe, čo spôsobuje detskú schizofréniu, ale predpokladá sa, že sa vyvíja rovnako ako schizofrénia dospelých. Vedci sa domnievajú, že kombinácia genetiky, chémie mozgu a životného prostredia prispieva k rozvoju poruchy.

 

Príznaky a symptómy schizofrénie

Príznaky a symptómy sa môžu líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú bludy, halucinácie alebo dezorganizovanú reč a odrážajú zhoršenú schopnosť fungovať. U väčšiny ľudí so schizofréniou príznaky zvyčajne začínajú v polovici až koncom 20. rokov, môžu sa však začať neskôr, až v polovici 30. rokov. Za skorý nástup sa považuje, keď sa začne pred 18. rokom života. Nástup schizofrénie u detí mladších ako 13 rokov je ojedinelý. Príznaky sa môžu časom líšiť v závislosti od typu a závažnosti, s obdobiami ich zhoršenia a ústupu. Niektoré príznaky môžu byť vždy prítomné. Medzi skoré príznaky a symptómy patria problémy s myslením, správaním a emóciami.

 

V rámci myslenia ide o problémy s myslením a uvažovaním, patria tu rôzne bizarné nápady a reč, mätúce sny, iné vnímanie reality.

 

V správaní sa objavuje dištancovanie od priateľov a rodiny, problémy so spánkom, nedostatok motivácie (napríklad v škole, zhoršenie prospechu), nesplnenie bežných denných činností ako obliekanie, kúpanie, bizarné správanie, môže ísť o agresívne alebo násilné správanie tiež a prítomné môže byť aj rekreačné užívanie návykových látok.

 

V emocionálnej oblasti sa objavuje podráždenosť, depresívna nálada, nedostatok emócii alebo nevhodné emócie pre danú situáciu, zvláštne úzkosti a obavy. Ako deti so schizofréniou starnú, začnú sa objavovať typickejšie príznaky a symptómy, medzi ktoré sa zahrňujú bludy, halucinácie a neusporiadané myslenie.

 

Bludy - sú falošné viery, ktoré nie sú založené na realite. Napríklad si myslíte, že vám niekto ubližuje alebo je obťažovaný, že určité gestá alebo komentáre smerujú k vám, že máte výnimočnú schopnosť alebo slávu, že sa chystá veľká katastrofa. U väčšiny ľudí so schizofréniou sa vyskytujú bludy.

 

Halucinácie - vidieť alebo počuť veci, ktoré neexistujú. Avšak pre osoby so schizofréniou majú halucinácie plnú silu a dopad ako bežné prežívanie. Halucinácie môžu byť v ktoromkoľvek zo zmyslov, ale najbežnejšia halucinácia je sluchový hlas.

 

Neusporiadané myslenie - sa odvodzuje z neusporiadanej reči. Môže dôjsť k narušeniu efektívnej komunikácie a odpovede na otázky môžu čiastočne alebo úplne nesúvisieť. Zriedkavo môže reč zahŕňať spájanie nezmyselných slov, ktoré sa nedajú pochopiť, ktoré sa niekedy nazýva aj slovný šalát.

 

Keď sa detská schizofrénia začína pred 18.rokom života, príznaky sa môžu hromadiť postupne. Skoré príznaky a symptómy môžu byť také vágne, že nedajú sa rozpoznať, čo je zlé. Niektoré skoré príznaky možno zameniť za typický vývoj v ranom dospievaní alebo môže ísť o príznaky iných psychických alebo fyzických stavov. Postupom času môžu byť príznaky čoraz závažnejšie a zreteľnejšie. Nakoniec sa u dieťaťa môžu vyvinúť príznaky psychózy vrátane halucinácií, bludov a ťažko organizovateľných myšlienok. Samovražedné myšlienky a správanie sú taktiež bežné u ľudí so schizofréniou. Keď sa myšlienky stanú viac dezorganizovanými, často dochádza k „prestávke od reality“ (psychóza), ktorá si často vyžaduje hospitalizáciu a liečbu liekmi.

 

Liečba schizofrénie

Schizofrénia je závažné psychiatrické ochorenie. Liečba schizofrénie je zložitá. Na splnenie individualizovaných potrieb dieťaťa alebo adolescenta so schizofréniou je často nevyhnutná kombinácia terapií. Liečba je zameraná na zmiernenie príznakov spojených s poruchou. Typy liečby, ktoré môžu byť užitočné pre dieťa alebo dospievajúcich so schizofréniou, môžu zahŕňať:
 

 • lieky (tiež nazývané psychofarmakologické liečenie na zmiernenie príznakov schizofrénie), vrátane nasledujúcich:
  • antipsychotické lieky (predtým známe ako „neuroleptiká“) - lieky, ktoré pôsobia proti prejavom psychotického ochorenia, ale chorobu neliečia. Táto špecializovaná skupina liekov môže zmierniť príznaky alebo znížiť ich závažnosť a používa sa predovšetkým na liečbu všadeprítomných, dotieravých a znepokojujúcich myšlienok osoby so schizofréniou. Sú navrhnuté tak, aby pomáhali minimalizovať závažnosť bludov a halucinácií, ktoré adolescent zažíva.
  • látky stabilizujúce náladu, ako je lítium alebo kyselina valproová, najmä v počiatočnej fáze epizódy ochorenia,
    
 • individuálna a rodinná psychoterapia (vrátane podpornej, kognitívnej a behaviorálnej terapie),
   
 • špecializované vzdelávacie a/alebo štruktúrované programy aktivít (t.j. rozvoj sociálnych zručností, odborné vzdelávanie, logopédia a jazyková terapia),
   
 • svojpomocné a podporné skupiny.

 

Prevencia neexistuje

Preventívne opatrenia na zníženie výskytu schizofrénie nie sú v súčasnosti známe. Identifikácia a včasná intervencia však môžu zlepšiť kvalitu života detí a dospievajúcich so schizofréniou. Ďalej je liečba najúspešnejšia, keď sa príznaky prvej psychotickej epizódy riešia správne a pohotovo.

 

Na Slovensku vznikol dokumentárny veľkofilm o schizofrénii, ktorého cieľom je edukovať osoby trpiace duševným ochorením a ich príbuzných, akademickú, odbornú, ale aj širokú verejnosť. Celý film nájdete na:

 

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku