Ako podporiť u detí motiváciu?

  Foto: Pexels

Len vďaka motivácii dokážeme robiť v živote čokoľvek - malé i veľké veci, každodenné i tie výnimočné. Aká motivácia je pre nás ale najdôležitejšia?

 

Vonkajšia motivácia sa týka správania, ktoré je riadené vonkajšími odmenami. Tieto odmeny môžu byť hmotné, napríklad peniaze alebo známky, alebo nehmotné, napríklad chvála alebo sláva. Na rozdiel od vnútornej motivácie, ktorá pochádza zvnútra jednotlivca, sa vonkajšia motivácia zameriava len na vonkajšie odmeny. Ľudia, ktorí sú mimoriadne motivovaní, budú aj naďalej vykonávať činnosť, aj keď úloha nemusí byť sama osebe prínosná - napríklad robiť vo svojej práci niečo, čo by vás za bežných okolností nemuselo baviť alebo odmeňovať, aby ste si zarobili mzdu. Vonkajšia motivácia sa podieľa na tzv. operatívnom podmieňovaní, čo predstavuje stav, kedy je niekto alebo niečo podmienené správaním sa určitým spôsobom prostredníctvom odmeny alebo následku. Napríklad skúste sa zamyslieť nad svojou motiváciou čítať tento článok. Snažíte sa preto, lebo to potrebujete naštudovať kvôli robote alebo škole? Ak je to tak, ide o vonkajšiu motiváciu, pretože napríklad dobrá známka je vonkajšie posilnenie. Ak máte naopak záujem dozvedieť sa viac o ľudskom správaní, máte vnútornú motiváciu, pretože ste hybnou silou svojej motivácie.

 

Deti a motivácia

Aj keď vaše deti zatiaľ nevedia rozlišovať, je dôležité pochopiť rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou motiváciou. Niekto, kto má vnútornú motiváciu, je taktiež motivovaný sám sebou, čo znamená, že niečo robí, pretože to je pre neho osobne prínosné. Napríklad dieťa sa venuje športu, pretože je to činnosť, ktorá ho baví. Na porovnanie, niekto, kto má vonkajšiu motiváciu, niečo robí, pretože je s tým spojená odmena alebo trest. Napríklad dieťa sa venuje športu, pretože chce vyhrávať trofeje a byť uznaný okolím. Každé dieťa môže reagovať na vonkajšie motivátory odlišne, práve preto je dôležité sledovať konanie a reakcie dieťaťa a určovať úroveň jeho vnútornej motivácie. Identifikácia vnútorných odmien, t.j. odmien, ktoré pochádzajú zvnútra, oproti vonkajším odmenám, ktoré pochádzajú z vonkajšieho prostredia, môže tiež rozvinúť vnútornú motiváciu vášho dieťaťa.

 

Ako zvyšovať motiváciu?

Cieľom rodičov malých detí by mala byť primeraná podpora rozvoja motivácie tak, aby existoval správny základ pre optimálny rast vzdelávania. Rodičia by mali byť veľmi opatrní pri používaní mnohých vonkajších odmien, pretože to môže vážne narušiť motivačný rozvoj dieťaťa. Pochvala za úspech je vhodná, ale uistite sa, že vaše dieťa robí úlohu preto, že má záujem, nie preto, že si myslí, že ho následne odmeníte. Problém môže nastať, keď dospelí v detskom prostredí presadzujú vonkajšie štandardy a nahradia vnútorný systém odmeňovania takým, ktorý závisí od vonkajších síl, aby poskytli odmeny (cukríky, peniaze, nadmerná pochvala). Dieťa sa potom začne cítiť úspešné, iba ak ho za úspechy odmeňuje niekto iný. Stratia svoju vnútornú motiváciu a úspech môžu pocítiť, až keď ich niekto iný vyhodnotí ako úspešných. V takýchto situáciách si dieťa nemusí vybudovať pocit vlastnej hodnoty a svoju vlastnú hodnotu bude posudzovať podľa štandardov niekoho iného. Dieťa by sa nemuselo pýtať: „Urobil som to správne, dobre?“ Malo by vedieť a byť si isté svojimi úspechmi.

 

Existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu rodičia použiť na to, aby deťom pomohli zostať viac skutočne motivovanými:
 

 1. Poskytnite deťom prostredie (prostredníctvom hračiek, aktivít atď.) vhodné pre vek, ktoré im umožní slobodne skúmať a vidieť vplyv svojich činov.
   
 2. Reagujte na potreby detí dôsledne a predvídateľne, ale dovoľte im, aby boli čo najviac nezávislé. Neznamená to odovzdanie úplnej kontroly. Všetky deti potrebujú jasne definované limity. Čas hry však nemusí byť štruktúrovaný a organizovaný. Nechajte svoje deti byť deťmi!
   
 3. Poskytnite deťom situácie, ktoré sú pre nich prijateľnou výzvou. Činnosti, ktoré sú pre nich mierne náročné, budú viac motivujúce a po ich uskutočnení zabezpečia silnejší pocit úspechu. Spočiatku to môže trvať nejaký pokus a omyl.
   
 4. Dajte deťom príležitosť hodnotiť svoje vlastné úspechy. Namiesto toho, aby ste sa vyjadrili, že si myslíte, že odviedli dobrú prácu, sa ich opýtajte, čo si o tom sami myslia. Položením otázky „Čo si myslíš?“ nikdy nič nepokazíte.
   
 5. Nepoužívajte nadmerné množstvo odmien, pretože majú sklon podkopávať schopnosť detí vážiť si samých seba. Pochvaly a odmeny by sa nemali zakladať na konečnom úspechu, ale na snahe a vytrvalosti detí.
   
 6. Poskytnite deťom a dospelým veľa príležitostí na spoločné skúmanie a priame interakcie. Je dôležité, aby deti aj dospelí spolupracovali na nejakej činnosti. Takto môžu svoje deti pozorovať, modelovať a povzbudzovať.
   
 7. Poskytnite dostatok pozitívnej spätnej väzby. Je dôležité zamerať sa na pozitíva a oceniť detí za ich úspechy v porovnaní s tým, na čom musia pracovať. Konštruktívna kritika je dôležitá, len sa uistite, že je vyvážená a že deťom sa venuje viac pozitívnej pozornosti ako negatívnej. Uznanie detí za zručnosti, v ktorých sú dobré, im pomáha budovať si sebaúctu a sebadôveru a udržiavať motiváciu.

 

Najlepším spôsobom, ako zvýšiť autonómnu vonkajšiu motiváciu, je vytvoriť správne podmienky na to, aby sa ľuďom darilo. Urobte si čas na zmysluplné rozhovory so svojimi deťmi. Keď diskutujete o záujmoch detí,  pomáhate im rozvíjať ich sebauvedomenie.

Čítajte viac o téme: Motivácia
Zdieľať na facebooku