Kedy zbystriť pozornosť pri imaginárnych priateľoch detí?

O imaginárnych priateľov detí by sa rodičia mali zaujímať.
O imaginárnych priateľov detí by sa rodičia mali zaujímať. / Foto: Bigstock

Je všeobecne známe, že existencia imaginárnych priateľov má svoje výhody v živote detí a zohrávajú dôležitú úlohu vo vývine. Dôležité je však aj to, aby rodičia hovorili so svojimi deťmi o svojom imaginárnom priateľovi a zhodnotili, či ide o pozitívny alebo negatívny vplyv.

 

Rodičia by mali venovať osobitnú pozornosť akýmkoľvek potenciálnym zmenám, ktoré vidia na svojich deťoch a ich správaní, aby bolo možné vyhodnotiť, či sú tieto zmeny pozitívne alebo negatívne. Imaginárny priateľ môže byť znamením, že môžu potrebovať skutočných priateľov, s ktorými sa budú hrať. Deti, u ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že si nájdu imaginárnych priateľov, sú deti bez súrodencov, deti s oveľa staršími súrodencami alebo deti, ktoré trávia príliš veľa času s dospelými.

 

Kedy zbystriť pozornosť a čo robiť?

To, že vaše deti hovoria s niekým, koho nepočujete ani nevidíte, ešte neznamená, že trpia schizofréniou alebo nejakou psychózou. Mať imaginárneho priateľa je u detí približne do 9 rokov úplne bežné. Je však dôležité, aby ste nezasahovali alebo sa im neposmievali pre ich produktívnu predstavivosť. Pozorujte, aby ste vedeli, či má tento priateľ dobrý alebo zlý vplyv na vaše deti. Ak budete pozorne počúvať rozhovory, ktoré vedú so svojím imaginárnym priateľom, budete ich môcť lepšie spoznať a budete môcť zasahovať, keď to bude potrebné. Dôležité je tiež obmedziť čas, ktorý vaše deti trávi so svojím imaginárnym priateľom. Nechajte ich hrať sa a rozprávať sa s „priateľom“, ale nedovoľte, aby sa tento vzťah stal jediným zdrojom socializácie. Väčšina detí prerastie svojich imaginárnych priateľov hneď po nástupe do školy alebo hneď ako sa ocitnú v okolí iných detí. 

 

Dôvody, pre ktoré by sa mohli rodičia znepokojovať

 1. Ak odvracajú pozornosť od ľudí z reálneho života - Deti, ktoré majú imaginárneho priateľa, sú neustále nejako rozptýlené. To znamená, že keď s nimi skutočná osoba hovorí, nemusí ich pozorne počúvať, pretože súčasne konverzuje alebo komunikuje so svojím imaginárnym priateľom. Je to samozrejme ťažké povedať pre kohokoľvek, kto s nimi hovorí, ale ak si rodičia všimnú, že ich dieťa je často rozptýlené alebo si nepamätá, že sa mu určité veci stali alebo im bolo povedané, môže to byť potenciálny dôvod. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je opýtať sa dieťaťa a ubezpečiť sa, že má pri každom rozhovore s nimi plnú pozornosť.
   
 2. Imaginárny priateľ im „hovorí“, aby robili nebezpečné veci - Jedna vec, ktorej sa rodičia často obávajú, keď majú ich deti imaginárneho priateľa, je to, ako ich tento priateľ ovplyvní. Deti si veľmi živo vedia predstaviť, ako im kamarát hovorí, aby robili veci, a niekedy môžu byť tieto veci zlé alebo nebezpečné. Ak si rodičia všimnú, že sa veci vyvíjajú týmto spôsobom, mali by sa určite obrátiť na odborníka, ktorý zabezpečí, aby veci zastavili skôr, ako ich deti a ich imaginárny kamarát zájdu príliš ďaleko.
   
 3. Ak sa stiahnu - Jedna vec, z ktorej sa rodičia dosť obávajú, a to z dobrého dôvodu, je skutočnosť, že mať imaginárneho priateľa môže odvrátiť deti od toho, aby boli so svojimi skutočnými priateľmi, a to samozrejme nie je dobré. Úlohou každého rodiča je zabezpečiť, aby sa ich deti s imaginárnym kamarátom nestiahli zo spoločnosti. Ľudské interakcie sú pre deti rozhodujúce, aby z nich vyrástli zdraví a šťastní ľudia.
   
 4. Keď sa svet detskej fantázie stane skutočnosťou - Aj keď sú tvorivosť a fantázia dôležitou súčasťou života dieťaťa, nie je najlepšie, ak sa deti stratia vo svojej vlastnej fantázii a nedokážu rozoznať realitu od toho, čo ich myseľ vytvára. Ak hovoria alebo zažívajú priveľa vecí, ktoré v skutočnosti nie sú, je to dôvod na obavy rodiča a v takom prípade je dôležité kontaktovať odborníka, ktorý im pomôže vyrovnať sa s tým. Aj keď sa deťom môže fantazijný svet zdať vzrušujúci, na konci dňa bude realita tam, kde skutočne žijú, a musia si to uvedomiť.
   
 5. Obviňujú svojho imaginárneho priateľa - Je veľmi dôležité, aby sa deti učili niesť zodpovednosť za svoje činy už od malička, a ak využívajú svojho imaginárneho kamaráta, aby sa zbavili vlastnej zodpovednosti, potom to nie je celkom správne. Rodičia by mali zabezpečiť, aby deťom objasnili, že čokoľvek urobia, bez ohľadu na to, či im to navrhol imaginárny alebo skutočný priateľ, je stále ich vlastná voľba a za následky musia niesť zodpovednosť ony. 
   
 6. Sú čoraz častejšie samy - Jedným z dôvodov, prečo si deti môžu začať rozvíjať imaginárnych priateľov, je to, že trávia veľa času osamote, ale niekedy nakoniec trávia veľa času osamote, pretože majú imaginárneho priateľa. Je dôležité, aby rodičia zistili, ktorý stav nastal skôr, aby mohli správne riešiť problém. Tak či onak, tráviť veľa času osamote, najmä v takom mladom veku, nie je pre deti zdravé a je zodpovednosťou rodičov zabezpečiť, aby mali veku primeranú spoločnosť.
   
 7. Šikanovanie zo strany kamarátov - Častým dôvodom, prečo sa rodičia obávajú o svoje deti, ktoré majú imaginárneho priateľa, je skutočnosť, že ak sa o ňom kamaráti alebo spolužiaci dozvedia, mohli by sa im vysmievať. Rodičia niekedy nemôžu mať kontrolu nad tým, čo sa deje medzi deťmi, ale môžu prijať určité preventívne opatrenia a porozprávať sa s nimi o tom ako aj o možných dôsledkoch.

 

Imaginárni priatelia môžu hrať veľmi dôležitú úlohu vo vývoji detí. Predstavovaním si ľudí (ale aj svetov fantázie) sú detí schopné lepšie zvládnuť realitu. Niekedy imaginárny priateľ na chvíľu odíde a potom sa znova vráti a všetko je v poriadku . Ak však majú rodičia pocit, akoby mal imaginárny priateľ po niekoľkých rokoch zmiznúť, najmä ak sú deti príliš staré na to, mali by sa obrátiť na odborníka.

Zdieľať na facebooku