Aj imaginárni priatelia môžu podporiť zdravý vývin dieťaťa

Imaginárni priatelia detí
Imaginárni priatelia detí / Foto: Bigstock

Deti si občas predstavujú priateľov, ktorí však nie sú ozajstní. Niektorých rodičov môže takéto detské správanie vydesiť. Prečo sa netreba obávať?

 

Imaginárni priatelia vyrastajú zo zdravých, aktívnych predstáv detí. Poskytujú deťom skvelý spôsob vyjadrovania svojich pocitov a spoločníka, s ktorým si precvičujú svoje sociálne zručnosti. Dve z troch detí majú imaginárnych priateľov, takže je pravdepodobné, že si aj vaše dieťa v určitej fáze svojho života prinesie jedného domov.

 

Kto sú imaginárni priatelia detí?

Imaginárni priatelia sú predstieraní priatelia, ktorých si deti vymyslia vo svojej fantázii. Imaginárni priatelia môžu mať rôzne tvary a veľkosti. Môžu vychádzať z niekoho, koho už poznajú, z postavičky z rozprávky alebo dokonca z plyšovej hračky. Alebo môžu vychádzať čisto z ich fantázie a predstáv. Títo priatelia tu môžu byť vždy, alebo môžu prísť a odísť. Môžu existovať iba na určitých miestach, ako napríklad v malom dome alebo pri kuchynskom stole. A môžu sa zjaviť a zmiznúť bez zjavného dôvodu. Deti môžu mať takého priateľa už od 2,5 roka. Imaginárni priatelia umožňujú deťom spoznávať svet, v ktorý veria, ktorý si samy vytvárajú. To, ako sa deti hrajú alebo rozprávajú so svojimi kamarátmi, vám môže veľa napovedať o tom, ako sa cítia. 

 

Ako ovplyvňujú imaginárni priatelia vývin detí?

 1. Rastúci počet výskumov naznačuje, že predstieraní priatelia môžu deťom pomôcť pri nácviku riešenia konfliktov a iných životných zručností. 
   
 2. Deti, ktoré sa venujú imaginatívnym hrám, vykazujú bohatšiu a rozmanitejšiu slovnú zásobu, zvýšenú schopnosť prejavovať empatiu ostatným a zvýšenú schopnosť baviť sa. Imaginárni priatelia idú ruka v ruke s rastom detí.  
   
 3. Deti majú tendenciu byť viac kreatívne a sociálne vyspelé. Používajú zložitejšiu vetnú štruktúru, bohatšiu slovnú zásobu, myslia abstraktne a majú lepšie sociálne zručnosti. 
   
 4. Výskumy ukázali, že deti s imaginárnymi kamarátmi sa zameriavajú viac na osobnostné charakteristiky druhých ako na ich vzhľad. Tieto deti majú tendenciu rozprávať pri popisovaní skutočných priateľov viac o osobnostiach ako o vzhľade.
   
 5. Deti, ktoré majú imaginárnych priateľov, sú nielen kreatívnejšie a majú lepšiu slovnú zásobu, ale majú tendenciu byť v priemere aj sebavedomejšie. Vo svete, kde je dôvera pre mnohých dospelých veľkým problémom, by rodičia mali rozhodne povzbudiť svoje deti k tomu, aby zostali sebavedomé, aj keď je ich imaginárny priateľ už dávno preč. Súčasťou toho, prečo majú väčšiu istotu, je skutočnosť, že majú pocit, že tam vždy majú niekoho pri sebe, niekoho, kto je vždy na ich strane, a úprimne povedané, na tom nie je nič zlé.
   
 6. Keď deti v mladom veku čelia určitým zložitým rodinným situáciám, ako je strata niekoho blízkeho alebo rozvod ich rodičov, mať imaginárneho priateľa im môže skutočne pomôcť pri zvládaní situácie a vlastných emócii. Deti sú niekedy príliš malé na to, aby vôbec pochopili, prečo sa okolo nich dejú určité veci, takže mať niekoho, s kým sa cítia v rovnakej situácii, môže byť veľmi prospešné. 

 

Sú to zistenia, ktoré poukazujú na pozitívny sociálny a emocionálny vývoj, ktorý slúži v detstve dôležitému účelu. Postupným starnutím máme zvyčajne viac slobody pri získavaní nových priateľov a trávení menej času osamote. 

 

Ako pochopiť imaginárnych priateľov vašich detí?

Rodičia sú často zmätení a nevedia, ako by mali pristupovať k imaginárnemu priateľovi svojich detí. Najlepšie urobíte, keď prijmete tohto nezvyčajného spoločníka a pripojíte sa k dieťaťu.
 

 1. Nebojte sa prijať imaginárneho priateľa, ak to vaše deti chcú, napríklad ak vás pozvú, aby ste sa s nimi hrali. Určite nepokračujte ďalej, ako umožňujú vaše deti.
   
 2. Ak imaginárny priateľ nezmizol do ôsmich alebo deviatich rokov, nebojte sa. Deti v školskom veku majú imaginárnych priateľov, ale majú tendenciu držať ich pred dospelými utajených.
   
 3. Snažte sa nemať obavy, ak sa imaginárny priateľ stane hrozivým alebo zlovestným. Pamätajte, že ide o vonkajšiu projekciu obáv vašich detí. Je to oveľa zdravšie, ako keby tieto vlastnosti zobrazovali samy.

 

Môžete to urobiť tak, že sa budete zaujímať viac o priateľa. Deti často používajú imaginárnych priateľov na vyjadrenie svojich pocitov alebo niečoho, čo im je nepríjemné, ale nemôžu sa vyjadrovať, pretože je to príliš osobné. Napríklad môžu povedať: „Lara nemá rada nosenie stuhy do vlasov“ alebo „Adam sa bojí pavúka“. Môžu to byť ich vlastné strachy, obavy, ale komunikujú to prostredníctvom svojich imaginárnych priateľov.

 

Informácie o ňom môžete získať viacerými spôsobmi:

 1. Väčšina detí miluje čmáranice. Požiadajte ich, aby nakreslili svojho imaginárneho priateľa. To, ako nakreslia obrázok, bude hovoriť veľa o tom, ako vnímajú svojich priateľov a emócie.
 2. Povzbuďte ich, aby napísali list svojmu imaginárnemu priateľovi. Môže to odhaliť veľa skutočností.
 3. Zahrajte sa spoločne s nimi.

 

Samozrejme, sú zriedkavé prípady, kedy by sa rodičia mali starať o imaginárnych kamarátov, napríklad keď si dieťa myslí, že ich priateľ je naozaj skutočný. Väčšina detí s imaginárnymi kamarátmi chápe rozdiel medzi vlastnou fantáziou a realitou. Imaginárni priatelia nezostávajú s vašimi deťmi po celý život. Tento jav je zvyčajne krátkodobý a s dozrievaním detí mizne. Je to fáza, v ktorej sú vaše deti v neobmedzenom svete fantázie a občas majú problém nájsť rozdiel medzi realitou a predstavivosťou. Nechajte ich rásť, experimentovať a radovať sa vo svojom vlastnom priestore.

 


Zdroje:
Imaginary friends help children learn
Children with Imaginary Companions Focus on Mental Characteristics When Describing Their Real‐Life Friends
Čítajte viac o téme: Priateľstvo
Zdieľať na facebooku