Ako deťom poskytovať spätnú väzbu, aby sme neubíjali ich sebavedomie a pomáhali im rásť?

Spätná väzba je dôležitá pre sebazdokonaľovanie a osobný rast detí.
Spätná väzba je dôležitá pre sebazdokonaľovanie a osobný rast detí. / Foto: Bigstock

Ako deťom poskytovať spätnú väzbu, aby sme im podávali obraz o realite a neboli prehnane negatívni či pozitívni?

 

V skutočnosti je spätná väzba všadeprítomná a je veľmi dôležitá v našom živote. Všímame si, ako reagujú ostatní ľudia na to, čo robíme. Ich reakcia môže byť pozitívna, negatívna, plánovaná alebo spontánna. Na základe týchto záverov regulujeme svoje správanie, najmä ak považujeme druhú osobu za dôveryhodnú. Spätná väzba nás vedie k zmene a vďaka nej rastieme a učíme sa. Pozitívna spätná väzba je zvyčajne priama a ľahko podaná, ale negatívna spätná väzba môže byť zložitejšia a ťažšie zvládnuteľná. Väčšina spätnej väzby, ktorú dostávame od iných ľudí, je neúmyselná, to znamená, že nemajú na mysli plánovaný výsledok. Iba reagujú a my na to reagujeme spätne. Je to neformálny proces, ale napriek tomu veľmi silný. Je dôležitá v každom období života, v každom veku.

 

Čo by sme mali brať do úvahy pri spätnej väzbe?

Prv ako niekomu povieme, čo si myslíme, je treba brať do úvahy niekoľko skutočností:

 1. Tvrdá spätná väzba môže byť kontraproduktívna - Spätnú väzbu je dôležité poskytovať opatrne a s úctou. Ak sa niekomu podáva príliš často a bez ohľadu na cit, môže sa stať, že osoba sa začne brániť, čo môže spôsobiť stratu dôvery, sebaúcty a motivácie.
   
 2. Spätná väzba nemá byť stále negatívna - Neustále sa sústredenie len na to, čo nefunguje alebo je nesprávne tak isto môže viesť k strate motivácie. Ak sa zameriate na to, čo ide dobre a funguje, môžete podporiť rast a nasmerovať vývoj správnym smerom.
   
 3. Spätná väzba nie je vždy pozitívna - Na druhej strane nie je vždy dobré zamerať sa len na silné stránky. Ak sa budete venovať iba pozitívam, osoba môže žiť v domnienke, že nemá čo vylepšiť. 

 

Spätná väzba a deti

Ako rodičia sa určite snažíte pripraviť svoje deti na nezávislý život vo svete, kde budú komunikovať s mnohými rôznymi typmi ľudí. Aby ste ich pripravili na dospelosť, mali by ste si uvedomiť, že je dôležité poskytnúť im spätnú väzbu, pozitívnu aj negatívnu (nápravnú). Pozitívna spätná väzba, ako napríklad dávanie komplimentov, chvály, vyjadrovanie náklonnosti a oceňovanie úsilia a úspešných výkonov, je dôležitá pre budovanie ich sebadôvery, pre pomoc pri osvojovaní nových zručností a pri udržiavaní blízkeho a otvoreného vzťahu s nimi. Dôležitá je však aj konštruktívna negatívna spätná väzba, hlavne pri učení sa novým zručnostiam, pri učení sa rešpektovať hranice a potreby ostatných ľudí. Všeobecne je spätná väzba nevyhnutne dôležitá pre sebazdokonaľovanie a osobný rast detí.

 

Ako im poskytnúť spätnú väzbu, ktorá ich motivuje?

 1. Buďte realistickí - Od začiatku by ste mali neustále brať do úvahy požiadavky, ktoré kladiete na svoje dieťa, a ubezpečiť sa, že sú realistické. Niekedy sú aj rodičia s najlepším úmyslom príliš nároční a žiadajú, aby ich dieťa malo stále upratanú izbu, najlepšie výsledky v škole, v športe a aby vždy robilo to, čo ich rodičia požadujú. Nezabudnite, že dokonalosť je nepriateľom dobra. Na druhej strane sú niektorí rodičia prehnane ochranárski, čo spôsobuje, že ich dieťa, môže mať v neskoršom veku ťažkosti so zvládaním životných problémov.
   
 2. Venujte deťom dostatočnú pozornosť - Dieťa musí byť milované a akceptované rodičmi. Je dôležité ukázať mu „dennú dávku“ úsmevov, vrúcneho očného kontaktu a fyzického kontaktu, ako sú dotyky a objatia. Dieťa potrebuje, aby jeho rodičia počúvali a zaujímali sa o jeho život. Aj ono potrebuje komplimenty a pochvalu. 
   
 3. Chváľte úprimne - Keď chválite svoje dieťa, sústreďte sa na to pozitívne a buďte úprimní. Ponúknite pochvalu nielen za dobrý výkon, ale aj za úsilie, ktoré do toho investovalo, hoci výsledok nie je najlepší. Podporujte cestu, nielen cieľ. „Ide ti to skvele, len pokračuj!“,  "Zvládneš to!".
   
 4. Pri poskytovaní negatívnej spätnej väzby nikdy nekritizujte osobnosť dieťaťa - Negatívna spätná väzba by mala byť poskytnutá tak, aby podporovala zmenu a zlepšenie. Ak označíte svoje dieťa za zlého človeka „Si nešikovný“, „Si zlý“, mohlo by si začať myslieť, že ide o trvalý stav. Môžete skúsiť inak: "Keď neprídeš domov v čase, kedy sme sa dohodli, a nezavoláš nám, obávam sa, že máš problémy. Prosím, nerob to znova, OK?“.
   
 5. Negatívna spätná väzba zameraná na správanie - Konštruktívna spätná väzba by mala vždy slúžiť ako výzva na zmenu konkrétneho správania. Mali by ste poukázať na to, aké konkrétne správanie vás trápi a objasniť, že prečo je to neprijateľné. Mali by ste sa vyhnúť nereálnym komentárom typu: „Vždy meškáš“, "Nikdy si neurobíš domácu úlohu včas".
   
 6. Konštruktívna spätná väzba medzi štyrmi očami - Väčšina ľudí sa cíti ponížená, keď je pred ostatnými kritizovaná. Negatívna spätná väzba by nemala u nikoho spôsobovať pocit viny alebo hanby. Táto spätná väzba by mala namiesto toho pomôcť uvedomiť si svoje vlastné správanie, napraviť ho a učiť sa. 
   
 7. Vyvážte negatívnu spätnú väzbu s pozitívnou spätnou väzbou – Dôležitá je vyváženosť, nezamerať sa len na pozitívne a neustále pochvaľovať, ale dôležité je povedať a poukázať na to, čo je zlé a čo by sa malo zmeniť.
Čítajte viac o téme: Spätná väzba
Zdieľať na facebooku