Spätná väzba

Ako deťom poskytovať spätnú väzbu, aby sme neubíjali ich sebavedomie a pomáhali im rásť?

Ako deťom poskytovať spätnú väzbu, aby sme im podávali obraz o realite a neboli prehnane negatívni či pozitívni?