Neurofeedback a biofeedback. Pri akých problémoch tieto terapie pomáhajú?

Neurofeedback a biofeedback pomáha pri rôznych problémoch.
Neurofeedback a biofeedback pomáha pri rôznych problémoch. / Zdroj: biofeedback-neurofeedback-therapy.com

Neurofeedback a biofeedback pomáha pri rôznych problémoch duševného zdravia.

 

Možno ste už viacerí z vás pri hľadaní alternatívnych spôsobov liečby stavov, ako je depresia, úzkosť, poruchy pozornosti alebo ADHD, narazili na tzv. neurofeedback. Rodičia sa často snažia nájsť správny postup liečby, aby zabezpečili, že z ich dieťaťa vyrastie dobre nastavený dospelý človek a bude mať plnohodnotný a úspešný život. Ak však dieťa trpí problémami alebo poruchami, ktoré sa týkajú mozgu, každodenné fungovanie sa sťažuje, čo môže mať negatívny vplyv aj na celkovú atmosféru v rodine. Problémy so správnym fungovaním mozgu môžu zahŕňať všetko od úzkosti a depresie cez poruchy učenia až po problémy so správaním. Z viacerých možností sa neurofeedback osvedčil tiež ako vhodná liečba pri týchto problémoch.

 

Neurofeedback a EEG biofeedback

Neurofeedback alebo EEG (elektroencefalogram) biofeedback sú alternatívne terapie používané na liečbu širokej škály problémov duševného zdravia. Častokrát sa používajú ako synonymá, avšak ide o dva veľmi odlišné spôsoby použitia životne dôležitých funkcií tela na zmiernenie stresu, úzkosti, depresie a iných psychických stavov, či porúch pozornosti. Štandardný tréning, terapia zvyčajne zahŕňa 30-40 sedení v prítomnosti vyškoleného odborníka.

 

Počas biofeedbacku sa zobrazuje na monitore prístroja srdcový rytmus, krvný tlak, telesná teplota a ďalšie telesné funkcie. Akonáhle signalizuje, že vaše telo reaguje na stres, použijú sa relaxačné techniky, ktoré ste sa naučili na jeho znižovanie.

Neurofeedback je veľmi špecializovaný typ biofeedbacku. Počas neurofeedbacku sa vaše vzorce mozgových vĺn prenášajú do softvéru, ktorý ich vyhodnocuje a pravidelne vysiela mozgu signál na jeho resetovanie. Cieľom je „preškoliť“ abnormálne vzorce mozgových vĺn a zmeniť svoj psychologický stav. Počas neurofeedbacku robí softvér väčšinu práce za nás, zatiaľ čo my buď relaxujeme, alebo komunikujeme s prostredím, aby sme získali rôzne vzorce mozgových vĺn.
 

Mozgové vlny a ich vplyv

Mozgové vlny označujú prirodzene sa vyskytujúcu elektrinu, ktorú máme všetci neustále v mozgu. Tieto vlny sa pohybujú od pomaly až rýchlo sa pohybujúcich a môžu mať vplyv aj na to, ako sa cítime. Napríklad príliš veľa pomalých vĺn vyskytujúcich sa počas dňa môže prispievať k problémom zamerania pozornosti. Príliš veľa rýchlo sa pohybujúcich vĺn by mohlo hrať úlohu v úzkosti. Mozgové vlny sa menia počas dňa aj v noci, v závislosti od toho, čo robíme.

 1. Gama vlny sú najrýchlejšie mozgové vlny a sú spojené so spracovaním pamäte, učením a formovaním myšlienok a jazyka.
 2. Beta vlny sú ďalšie najrýchlejšie vlny, ktoré naznačujú bdelý stav, ktorý je typický pre bežné bdenie.
 3. Alfa vlny sú pomalšie a naznačujú stav, v ktorom sme hore, ale sme uvoľnení,
 4. Vlny théty sa vyskytujú počas ľahkého spánku alebo extrémnej relaxácie, napríklad keď sme v hypnotickom stave.
 5. Delta vlny sú najpomalšie a vyskytujú sa počas hlbokého spánku bez snov.

 

V prípade, ak tieto mozgové vlny nefungujú tak, ako by mali, môže sa vyvinúť viacero psychologických problémov. Napríklad nedostatočná aktivita beta alebo zvýšená aktivita alfa môže poukazovať na poruchy pozornosti, ako je ADHD, a preškolenie mozgu počas neurofeedbacku na prácu v stave beta, keď je to vhodné, môže zlepšiť pozornosť, koncentráciu, hladinu energie a emočnú stabilitu. Rovnako ako napríklad nadmerné množstvo alfa vĺn môže viesť k úzkosti. Ak náš mozog naďalej produkuje alfa vlny, keď by mal byť v stave beta, neurofeedback to môže napraviť na liečbu úzkostných porúch.

 

Základné výhody pre deti a dospievajúcich

 1. Je prirodzený a bez liekov – najprv sa urobí tzv. mozgová mapa pomocou EEG, kde sa zistí, ako funguje mozog. Akonáhle sa to zistí, môžu sa zamerať na tie oblasti mozgu, ktoré je potrebné vylepšiť. Následne úlohou dieťaťa je sledovať počítačovú obrazovku, kde je mozog stimulovaný a odmeňovaný za to, že prirodzene vytvára zdravšie mozgové vlny. Toto je prirodzený proces, ktorý učí mozog fungovať správnym spôsobom.
   
 2. Pomáha pri učení -  zlepší sa schopnosť sústrediť sa na vyučovaní, lepšia organizácia a plánovanie úloh. Dobrý štart na akademickej pôde je nevyhnutný pre dosiahnutie akademického úspechu počas celého života dieťaťa.  
   
 3. Zmierňuje problémy so správaním - cieľom neurofeedbacku je trénovať mozog, aby fungoval pokojnejšie a v konečnom dôsledku efektívnejšie. Napríklad, ak je mozog dieťaťa schopný ľahšie spracovávať informácie, je pravdepodobné, že k záchvatom zúrivosti dôjde zriedkavejšie, pretože dieťa bude schopné úspešne fungovať. 
   
 4. Zlepšuje kvalitu a kvantitu spánku - Kvalitný spánok je nevyhnutnou súčasťou úspešného života, a to platí najmä pre dieťa. Ak nebude mať dobrý spánok, či už v rozsahu spánku alebo v kvalite spánku, nebude môcť podať najlepší výkon. To znamená, že nebude schopné sústrediť sa na vyučovaní, dokončovať úlohy, riešiť úlohy, písať testy a ďalšie problémy. Cvičenie mozgu s neurofeedbackom pracuje na zlepšení spánku, vrátane uľahčenia zaspávania. 

 

 

 

 

Zdieľať na facebooku