Ako ísť v živote ďalej po koronakríze?

Život sa vracia po koronakríze do normálu.
Život sa vracia po koronakríze do normálu. / Foto: Pexels / Daniel Frese

Mimoriadny stav v mnohých krajinách končí a život sa vracia do normálu. Ako ísť po tomto období ďalej?

 

V živote je všetko dočasné. Tak ako keď sa zamračí a začne pršať, onedlho sa obloha vyjasní a začne svietiť slnko. Zakaždým, keď sa zraníme, zranenia sa skôr či neskôr zahoja. V prípade pandémie sme na tom rovnako, skôr či neskôr sa situácia upokojí, vírus sa stiahne a my budeme musieť pokračovať v bežnom živote a ísť ďalej. V období akejkoľvek krízy sa však otvára priestor na zmenu. Kríza neznamená len ťažké obdobie v živote človeka. Môže byť bodom obratu a osobného dozrievania a zdrojom životných skúseností. Niekedy je to príležitosť veci prehodnotiť a zmeniť zaužívané postupy. Ako ísť ďalej?

 

Naučte sa akceptovať svoj stav a svoje myšlienky

Niektorých z nás zasiahla kríza hlbšie, niektorí to zvládajú relatívne pokojne. V každom prípade je dôležité uvedomiť si svoj stav a svoje myšlienky. Dôležité je naučiť sa kontrolovať svoje mentálne obsahy, myšlienky  a impulzy. Vyberať si medzi nimi tie, ktoré sú pre nás užitočné a tlmiť tie, ktoré nám dlhodobo škodia. Venovať sa svojim emóciám a snažiť sa pochopiť, čo nám chcú povedať (napríklad strach nám môže naznačiť, že máme sa na niečo poriadne pripraviť, niečo sa stane). Veľakrát spúšťajú emócie aj naše predstavy, ktoré sa reálne nestali, len my sme si ich vytvorili v mysli. Drvivá väčšina nášho strachu je založená na situáciách, ktoré sa nikdy nestali a s veľkou pravdepodobnosťou sa ani nestanú. Na ovládanie pocitov, ich pochopenie a upokojenie sú výbornými pomôckami meditačné cvičenia, prípadne podobné zámerné cvičenia na kontrolu mysle.

 

Uvedomte si, ktoré návyky vám škodia a ktoré prospievajú

Niekedy je potrebné prehodnotiť aj naše návyky a vzorce správania. Náš mozog má rád vyšliapané cestičky. Práve preto, ak sa rozhodnete zmeniť svoje naučené návyky, rátajte s behom na dlhé trate. Ako dobre sa nám podarí naučiť sa novému návyku alebo potlačiť nejaký zlozvyk, ovplyvňuje vo veľkej miere aj prostredie, v ktorom sa pohybujeme. Všetky návyky, zlozvyky majú svoje spúšťače a preto je potrebné zistiť, čo je ich spúšťačom a odstrániť ho. Mali by sme monitorovať svoje každodenné skúsenosti, či sa v nich neobjavuje niečo, čo nám škodí.

 

Nájdite svoj zdroj psychickej sily a zmysel života

Mať radosť zo života, mať zmysel života sa týka každého z nás. Je hlavnou motiváciou v živote človeka, preto je pochopiteľné, že v prípade jej absencie ako keby sme boli vypnutí od života. Nastupuje otázka: čo mám robiť, čomu sa mám venovať, aký je zmysel môjho života tu a teraz? Dôležité je možno zistiť, čo sa stalo, že ste stratili zmysel života a nič vás nebaví alebo vás prestalo baviť? Možno práve kríza spojená s tým, že vás nič nebaví, je síce veľmi nepríjemný stav, ale možno vás vyzýva k tomu, aby ste si uvedomili potrebu zmeny. Dôležité je preto začať uvažovať o ďalšom postupe a životnej ceste.

 

Pripravte sa na to, že v živote prídu ďalšie krízy

Ideálne je mať pripravené nejaké krízové scenáre, „čo by som robil keby..“ a mať plán.

Medzi aktivity a veci, ktoré nám prospievajú je potrebné zaradiť aktivity vo všetkých oblastiach, ktoré sú dôležité pre nás a to individuálne (len pre nás), ale tak isto aktivity z oblastí, ktoré sú spoločné nám všetkým z dôvodu, že sme ľudské bytosti.

 

Najdôležitejšie sú tieto úrovne:

Telesnádo tejto oblasti patrí starostlivosť o naše telo (fyzickú a psychickú stránku). Môžeme tu zaradiť akýkoľvek pohyb, šport, zdravý životný štýl, spánok, relaxácia, oddych. Prospešnosť týchto aktivít je všeobecne známa a nenahraditeľná.

 

Sociálna človek je sociálna bytosť, potrebuje kontakt s ostatnými ľuďmi. Do tejto kategórie sa zaraďuje kvalitný sociálny kontakt s druhými, komunikácia s nimi a vyhnutie sa ľuďom, ktorí nám ubližujú a nejakým spôsobom škodia.

 

Pracovná robiť niečo, zaoberať sa ťažšími aktivitami a témami, nútiť sa do niečoho, čo je ťažké, vytvárať niečo, čo nás presahuje, dávať si výzvy a ciele. Patrí to k základným ľudským potrebám.

 

Mentálnavenovať sa aj dušenej stránke. Tak isto tu môžeme zaradiť vzdelávanie sa, učenie sa nových vecí, prípadne zdokonaľovať sa v tom, čo už vieme. Dôležitá je kreativita, tvorivosť, vnímanie a myslenie. Patrí sem aj meditácia či relaxácia.

 

Spirituálna – rozumieme tým nielen náboženstvo ako také, ale zdieľanie radosti, smútku a hlbokú spätosť medzi ľudí, medzi ľuďmi a prírodou a tak isto aj medzi ľuďmi a vyšším bytím.

 

Nedá sa žiť dobrý a kvalitný život, ak zanedbávame niektorú z týchto úrovni. Dôležité je orientovať svoj vnútorný svet a svoju pozornosť nielen k sebe, k vlastným starostiam, ale smerovať ich aj mimo seba, k druhým ľuďom, vrátane tých, ktorí sú mimo okruhu našich blízkych. Netreba sa báť výziev a stanoviť si ciele, ktoré nás posúvajú ďalej a nedovolia nám stagnovať na jednom mieste.

Zdieľať na facebooku