Príroda ovplyvňuje učenie dieťaťa zásadným spôsobom. Trávite v nej dostatok času?

Príroda je magické miesto, ktoré deťom i nám dospelým ponúka mnoho benefitov. 
Príroda je magické miesto, ktoré deťom i nám dospelým ponúka mnoho benefitov.  / Foto: Bigstock

Príroda je magické miesto, ktoré deťom i nám dospelým ponúka mnoho benefitov. 

 

Je všeobecne známe, že pobyt vonku deťom prospieva. Má obrovský dopad nielen na ich fyzické a psychické zdravie, ale aj celkový vývin. V dnešnej konzumnej, médiami a sociálnymi sieťami ovplyvnenej dobe si možno ani neuvedomujeme, že mnoho detí vníma prírodu skôr cez obrazovky ako priamo. Zabúdame na jej prirodzené benefity. Každodenné vychádzky v prírode prestávajú byť samozrejmosťou. V niektorých prípadoch je kontakt minimálny v podobe krátkej prechádzky s rodičmi. Sú deti, ktoré ešte nikdy neboli na ozajstnej farme, v lese či jaskyni alebo ešte nelozili po stromoch. Je to problémom predovšetkým tých, ktoré žijú v meste. Pre deti, ktoré vyrastajú v menších mestách, prípadne na dedine, je kontakt s prírodou prirodzenejší.

 

Kto chodí do prírody býva zdravý

Pozitívny vplyv prírody na zdravie je už podložený aj viacerými výskumami. Čistý vzduch, viac kyslíka má blahodarný vplyv na našu náladu. Pomáha čistiť pľúca a zlepšuje okysličovanie krvi a zároveň zvyšuje našu vitalitu a posilňuje imunitný systém. Dôsledkom toho náš organizmus efektívnejšie bojuje s menej závažnými chorobami, či už nachladnutím alebo inými infekciami. Znižuje vysoký krvný tlak a chráni nás pred jeho vznikom. V prírode nás rozptyľuje menej vzruchov, vďaka čomu sa naša pozornosť zameriava len jedným smerom. Pomáha aj deťom pri poruchách pozornosti. Môže slúžiť ako digitálny detox a pomáha nám vrátiť sa z online sveta do reálneho. Krása prírody nám otvára myseľ, poskytne nám nové myšlienky, ktoré môžu byť podnetom na tvorivé činnosti. Pobyt v prírode sa často spája aj s fyzickou aktivitou, ktorá je prospešná pre naše telo. Všetky tieto benefity prírody idú ruka v ruke aj s našimi výkonmi v pracovnom živote a u detí s výkonmi v škole.

 

Vplyv prírody na učenie

Od toho, v akom kvalitnom prostredí sa bude dieťa pohybovať, akí učitelia ho budú učiť a akými ľuďmi bude obklopené, bude značne závisieť jeho ďalší rozvoj, smerovanie, profesionálne i osobné uplatnenie v živote. Tým, že príroda zlepšuje fyzickú aj psychickú pohodu dieťaťa ovplyvní aj jeho učenie. Pravidelné trávenie času v prírode pomáha minimalizovať deficit pozornosti, tlmí hyperaktivitu, podporuje schopnosť učiť sa, tvorivosť a duševné zdravie a pohodu. Čomu všetkému príroda prospeje?

 

 1. Zlepšuje pozornosť dieťaťa –  čoraz viac detí má problém so sústredením sa v triede, či už kvôli rôznych vedľajších podnetov, psychickej únave alebo ADHD. V prírode je menej rušivých podnetov, je väčší kľud a deti nemajú toľko podnetov naraz. Sústreďujú sa len jedným smerom.
   
 2. Znižuje stres – v dnešnej dobe sú vystresovaní nielen dospelí, ale aj deti. Mnohé výskumy potvrdili, že čerstvý vzduch a dostatok zelene ovplyvní vylučovanie kortizolu, tzv. „stresového hormónu“. Životný štýl, ktorý je charakteristický dlhotrvajúcou prácou v strese, odopieraním si spánku prispieva k narúšaniu normálneho vylučovania kortizolu a vytvára priame premostenie k rozvoju civilizačných ochorení. 
   
 3. Rozvíja sebadisciplínu – neorganizované hry v prírode zvyšujú u detí schopnosť riešiť problémy a učiť sa sebadisciplíne. Deti, ktoré trávia veľa času vonku sú viac spoločenské, dokážu lepšie spolupracovať, flexibilne reagovať a sú sebavedomejšie.
   
 4. Zvyšuje fyzickú zdatnosť – deti sa viac pohybujú v prírode, sú fyzicky aktívnejšie, čo ovplyvňuje ich celkovú náladu a spokojnosť.
   
 5. Rozvíja ich tvorivosť a predstavivosť - Nechať deti tráviť čas v prostrediach s prírodnými prvkami alebo im dať štruktúrované prírodné zážitky, môže priniesť pokojnejšie, sociálne bezpečné a zábavné vzdelávacie prostredie.

 

Viacero benefitov prináša aj učenie sa v prírode, tzv. zážitkové učenie, napríklad:

 • Schopnosť prepojiť vedomosti z viacerých oblastí.
 • Buduje nové zručnosti a podporuje samostatnosť.
 • Je to príťažlivejší a zaujímavejší spôsob učenia sa.
 • Rozvíja sa kreativita.
 • Predstavuje príležitosť vzdelávať sa formou hry.
 • Stimuluje, inšpiruje a rozvíja motiváciu.
 • V neposlednom rade vytvára silnejšie puto s prírodou a prináša väčšiu spokojnosť.
Zdieľať na facebooku